9- AS NOSAS VACAS, OS CONCURSOS, A SOCIEDADE GANDEIRA.

PREMIOS DE GANDERÍA EN CERPONZÓNS
Tempos atrás a economía da nosa parroquia coma na maioría baseábase na agricultura e na gandería, así se recolle xa no ano 1816, no diccionario geográfico estadístico histórico de Pacual Madoz, que di referente a este tema, que na parroquia de Cerponzóns, cultívase trigo, centeno menudo, panizo, habas, viño, frutas de tódalas clases, castañas, lino, patatas e cebada, dase a cria de gando vacuno, lanar, cabrío, yeguar cruzado, e de porco, hay caza de conexo, liebre, perdiz, e pesca de trucha.

AS PRIMEIRAS ANOTACIÓNS QUE TEMOS DA PARTICIPACIÓN DE VECIÑOS EN CONCURSOS DE GANDERÍA SON DO ANO DE 1925 :

 Concurso de gando vacuno, premio de cooperación, becerro de 10 meses, premio, 75 pesetas, otorgado a Domingo Vieitez, de Cerponzóns.

Vacas de mais de 4 dendes, premio 75 pesetas, otorgado a Florentino Castro de Cerponzóns.

O 15 de SETEMBRO DO ANO 1946 , no xornal O AGRO, dáse unha noticia relacionada cun concurso relacionado con varios tipos de animais, entre eles as vacas, celebrado o 8/9/1946

A noticia do xornal O Agro comezaba comentando que nese día do Concurso habíase comenzado, na avenida principal da Exposición, con unha misa que oficiou o cura de Lérez, D. Leandro del Río.

Logo da misa, as autoridades e os invitados acudiron ao recinto do Parque de Festas para celebrar a clausúra do Congreso Provincial Agropecuario.

Foron varias autoridades que tomaron a palabra, despois celebrouse unha comida e máis tarde entregáronse os premios.

De todos os premios concedidos, destaco aqueles que foron a parar aos veciños da nosa parroquia:

VECIÑOS DE CERPONZÓNS QUE PARTICIPARON NO CONCURSO

PREMIOS OTORGADOS

SECCIÓN PRIMERA :

Don Jesus García Gómez de Cerponzones con 50 Pts.

EN EL APARTADO DE VACAS DE RAZA GALLEGA QUE NO SE ENCUENTRAN EN LACTANCIA :

PREMIO DE 50 PTS. A LA VACA DE NOMBRE CHABALA ,DE DOÑA GENOVEVA GIRALDEZ DE CERPONZONES

EN EL APARTADO DE NOVILLAS DE RAZA GALLEGA DE 6 MESES A 2 AÑOS :

PREMIO ESPECIAL – NOVILLA DE NOMBRE ESTRELLA , DE DOÑA PILAR GRILLE ,  DE CERPONZONES CON UN PREMIO DE 200 PTS.

Unha das pezas fundamentais na vida dos nosos antepasados foi a vaca, sen este nobre animal non se poderían facer infinidade de traballos, aparte o de darnos o seu leite, a súa carne etc.

Lembro que polos anos setenta fun a pasar varias fins de semana a casa duns amigos dos meus pais, o señor traballaba de camioneiro, vivía en Ordenes, e afacía parar na taberna cada vez que viña a Pontevedra, de aí veu a amizade.

Cando cheguei á súa casa, o primeiro que notei foi un cheiro un pouco raro, convidáronme a pasar á cociña, alí estaban as súas dúas fillas, e púxenme a cear con elas. Cando estaba niso, a miña sorpresa foi maiúscula, foran a buscar as vacas para metelas nas cuadras, e para poder chegar a elas tiñan que pasar por todo o corredor da casa, xa podedes imaxinarvos o cheiro impregnado que había por toda a casa, era a esencia que aquelas dúas vacas deixaban todos os días …era o cheiro que eu notara ao entrar…

Pero á parte do cheiro, aquelas vacas eran parte da familia, como cada unha que había nas nosas casas, era habitual na comida ou na cea que saíse algunha conversación relacionada coa nosa Pinta ou a Cuca…

Quen non lembra falar aos nosos maiores comentando que a vaca estaba incómoda, dependendo do seu bruar, sabían que lle sucedía…

A vaca está con ganas de saír, hai que ir a xunto a Pinta, o leite apértalle…

Ás veces o seu bruar indicaba que estaba enferma, ou que presentía algo malo na súa cuadra, ou mesmo cando tiña fame, ou se estaba de parto, ou cando pedía a cría…

Na casa entendíase á primeira o que estaban a pedir as nosas vacas.

No 2009 había case 600.000 vacas que estaban inscritas na base de datos do departamento de Control Leiteiro, da Consellería do Medio Rural. E a práctica totalidade tiñan nome, na nosa parroquia, as nosas vacas sempre o tiveron.

Coa axuda duns cuantos veciños e veciñas fun pedíndolle que me pasasen os nomes que lle poñían ás súas vacas, unha gran maioría tivo nalgún momento determinado na súa casa unha vaca de nome Pinta, Cuca ou Morena…estos son os nomes que fun recollendo, son os seguintes :

PINTA…repetido éste nome en 25 ocasions

CUCA… repetido en 19 ocasions

MORA…repetido en 9 ocasions

PALOMA.repetido en 8 ocasions

MORENA.repetido en 8 ocasions

MARELA.repetido en7 ocasions

GALLARDA/JALLARDA  repetido en 7 ocasions

RUBIA…repetido en 7 ocasions

XOVENCA..repetido en 5 ocasions

ROXA ….repetido en 4 ocasions

CAVANA..repetido en 3 ocasions

MERMELLA..repetido en 2 ocasions

NOVA……repetido en 2 ocasions

BLANCA..repetido en 2 ocasions

OLIVA…repetido en 2 ocasions

CEREIXA ..repetido en 2 ocasions

PITUSA..repetido en 2 ocasions

LINDA..repetido en 2 ocasions

Ademáis también hubo nomes como :

TORINA, LOLA, LUTERIA, DEMO NEGRO, MOURENTA, ROSA, PUCHA, , CATALINA, MORA, PEQUENA, MARCELA, CENIZA, PICHONA, PIRICA, PARRULA, NEGRA, CUBANA, NEJRA, TORDA, BERNARDA, LOBA, BELLA, PERLA, ESTRELLA, CHABALA, CACHORRA, TOURA, PULIDA…

REVISIÓN DE GANADO

As seguintes anotacións que aparecen son unha documentación (anos 1953 a 1957) onde vén reflectido como unha serie de veciños formaron unha sociedade para ter aseguradas as súas vacas.

Desta maneira se tiñan unha desgraza con algunha vaca, tenreira, cría etc., a Sociedade abonáballe o importe en que estaba valorado o animal.

Todos os que pertencían á Sociedade Gandeira pagaban cada mes unha cantidade, segundo o valor que se tiña dado a vaca, pagaban o que acordaran en anteriores reunións :

DÍA 18 de ENERO 1953

ANTONIO ALVITE…una vaca…900 pts., otra…900 pts., otra…800 pts.

RAMÓN LORENZO..una vaca…800 pts.

MANUEL CASTRO…una vaca…900 pts., otra…800 pts., una toura…500 pts.

MANUEL GARCÍA….una vaca…900 pts.

BASILIO TILVE……….una vaca…900 pts., otra…700 pts.

JOAQUINA IGLESIAS.una vaca..900 pts., otra…900 pts.

ÁNGEL IGLESIAS……una vaca…850 pts., otra…750 pts., otra 700 pts, una toura 250

JOSÉ SOLLA………….una vaca…800 pts.

CONSTANTE FERNÁNDEZ una..950 pts., otra 1100 pts.

MANUEL FARIÑA……una vaca…850 pts., otra 750 pts.

TILVE Y LEVOREI :

SARA FUENTES……..una vaca…750 pts.

ANTONIO ALVITE TORRES…una vaca…800 pts.

VALENTIN VIEITEZ COCHON…una vaca…900 pts.

ERMOSINDA PAZ……una vaca…750 pts., una vaca y cría…900 pts., una becerra 450

JOSEFA VILLAVERDE…una vaca…850 pts., otra 750 pts., una toura…400 pts.

FELIPE FERNÁNDEZ…..una vaca…900 pts., otra 900 pts.

JOSÉ PÉREZ………………una vaca…800 pts., otra 850 pts.

ASUNCIÓN IGLESIAS….una vaca…900 pts., otra 850 pts.

CONSTANTE ALVITE…..una vaca…950 pts.

JOSÉ CARRILLO MOSQUERA…una vaca…800 pts.

ALFONSO BARREIRO….una vaca…750 pts., una toura…700 pts.

MERITA……………………..una ………..460 pts.

ESMERALDA FARIÑA….una …………460 pts.

EMILIO FARIÑA………….una ………….395 pts.

JOSÉ………………………..una…………..380 pts.

ERMOSINDA FARIÑA….una…………..340 pts.

E LINITO……………………dos becerras…350 pts.

RENOVACIÓN DÍA 19 DE ABRIL 1953

JOSÉ PRADO……una vaca…750 pts., una toura…600 pts.

ELVIRA FONTAN.una vaca…800 pts., otra…………800 pts.

SARA FUENTES..una vaca…800 pts.

VALENTIN COCHÒN…una vaca 900 pts.

ERMOSINDA PAZ…una vaca…750 pts., otra …700 pts., una toura …500 pts.

JOSEFA VILLAVERDE…una vaca…900 pts., otra …750 pts., una toura …400 pts.

FELIPE FERNÁNDEZ…..una vaca…900 pts., otra …900 pts.

JESUSA GÓMEZ………..una vaca…900 pts.

ASUNCIÓN IGLESIAS…una vaca…950 pts., otra…900 pts.

JOSÉ CARRILLO…………una vaca…850 pts.

ALFONSO BARREIRO….una vaca…850 pts., otra…850 pts.

JISE BENITO PÉREZ……una toura…250 pts., otra toura…180 pts.

MANUEL GARCÍA……….una vaca….800 pts., otra…………900 pts.

JOAQUINA IGLESIA…….una vaca…700 pts, otra…900 pts., una becerra 300 pts.

RAMÓN LORENZO………una vaca…800 pts.

ANTONIO ALVITE………..una vaca…800 pts., otra…800 pts., otra 900 pts.

ANTONIO ALVITE TORRES…una vaca…900 pts.

CONSTANTE ALVITE…una vaca…900 pts.

MANUEL CASTRO…….una toura…500 pts., una vaca 900 pts., otra 850 pts.

JOSÉ PÉREZ……………..una vaca…850 pts.

LAURA ALFONSO………una vaca y cría…850 pts., otra 700 pts.

MANUEL PÉREZ………..una vaca…700 pts., otra 1000 pts.

BASILIO TILVE…………..una vaca…650 pts., otra 100 pts.

ÁNGEL IGLESIAS……….una vaca…850 pts, otra 900 pts., otra 700 pts., una toura 250

JOSÉ SOLLA……………..una vaca…100 pts.

CONSTANTINO FERNÁNDEZ…una vaca…1000 pts., otra 900 pts., una ternera…200

MANUEL FARIÑA……….una vaca…800 pts, una xovenca 800 pts.

MANUEL ARGIBAY……..una vaca…1300 pts.

REVISIÓN DÍA 25 DE JULIO 1953

AVELINO FALCÓN…una toura…525 pts.
ELVIRA FONTÁN……una vaca….600 pts., otra …700 pts.

LAURA ALFONSO….una vaca….400 pts., otra… 600 pts.

MANUEL PÉREZ……una vaca….1100 pts., otra… 700 pts.

JOSÉ PRADO………..una vaca…..750 pts., una toura…700 pts.

ANTONIO ALVITE….una vaca….1000 pts., otra…800 pts, otra…850 pts.

MANUEL CASTRO…una vaca…..900 pts., otra…900 pts, otra ..1100 pts, toura 650 pts

MANUEL GARCÍA….una vaca…..900 pts., otra…400 pts.

RAMÓN LORENZO..una vaca……800 pts.

BASILIO TILVE………una vaca……900 pts., otra…800 pts.

ÁNGEL IGLESIAS…..una vaca……850 pts.,una toura..350 pts.outra 750 pts.outra 800

JOSÉ SOLLA…………una vaca…..1100 pts., una toura…450 pts.

CONSTANTE FERNÁNDEZ…una vaca…900 pts, otra…1000 pts., una toura 300 pts.

MANUEL FARIÑA…..una vaca…800 pts., otra …600 pts.

SARA FUENTES…….una vaca…800 pts.

ANTONIO ALVITE TORRES…una vaca…1000 pts., una toura 500 pts.

VALENTIN VIEITEZ…una vaca…900 pts.

HERMOSINDA PAZ…una vaca…800 pts., otra…700 pts., una toura 600 pts.

JOSEFA VILLAVERDE..una vaca y cría…1000 pts., una vaca…800 pts., una toura 500

FELIPE FERNÁNDEZ…una vaca…1100 pts., otra…1000 pts.

JESUSA GÓMEZ……..una vaca…800 pts.

JOSÉ PÉREZ PÉREZ..una vaca y cría 850 pts., una toura…600 pts.

ASUNCIÓN IGLESIAS…una vaca…700 pts.

CONSTANTE ALVITE…una vaca…1000 pts.

JOSÉ CARRILLO MOSQUERA…una vaca…850 pts.

ALFONSO BARREIRO…una vaca…900 pts., otra 650 pts.

MANUEL ARGIBAY…una vaca…900 pts.

JOSÉ PÉREZ…una toura…325 pts., otra…250 pts.

JOAQUINA IGLESIAS…una vaca…650 pts., otra 700 pts, una toura 400 pts.

REVISIÓN DÍA 15 DE NOVIEMBRE 1953

JOAQUINA IGLESIAS…una vaca…700 pts., otra 500 pts, una toura 450 pts.

ANTONIO ALVITE……..una vaca….900 pts., otra 850 pts., otra 700 pts.

MANUEL CASTRO…….una vaca….800 pts., otra 700 pts., una toura 600 pts.

MANUEL GARCÍA……..una vaca….800 pts.

RAMÓN LORENZO……una vaca….700 pts.

BASILIO TILVE………….una vaca….700 pts., otra…700 pts.

CONSTANTE FERNÁNDEZ…una vaca…800 pts., otra…1000 pts., una toura…600 pts.

JOSÉ SOLLA…………….una vaca…1000 pts.

ÁNGEL IGLESIAS………una vaca…1000 pts., otra…800 pts., una toura 350 pts.

MANUEL FARIÑA………una vaca…600 pts., otra… 700 pts.

O BRAVO :

MANUEL PÉREZ………..una vaca…850 pts., otra…650 pts., una toura…250 pts.

LAURA AFONSO………..una vaca…700 pts., otra…500 pts.

ELVIRA FONTAN………..una vaca…750 pts., otra…450 pts.

AVELINO FALCÓN……..una toura…600 pts.

JOSÉ PRADO…………….una vaca….800 pts., otra…800 pts.

TILVE :

SARA FUENTES…………una vaca…700 pts.

ANTONIO ALVITE………una vaca…800 pts., una toura 500 pts.

VALENTIN VIEITES…….una vaca…850 pts.

HERMOSINDA PAZ…….una vaca…700 pts., otra…600 pts., una xovenca 600 pts.

JOSEFA VILLAVERDE…una vaca…800 pts., una xovenca 600 pts.

FELIPE FERNÁNDEZ…..una vaca y cría…1100 pts., otra vaca…850 pts.

JESUSA GÓMEZ………..una vaca…600 pts.

SAN CAETANO :

JOSÉ PÉREZ PÉREZ…..una vaca…600 pts., una toura…600 pts.

ASUNCIÓN IGLESIAS…una vaca…800 pts., otra…400 pts.

CONSTANTE ALVITE….una vaca..1000 pts.

ALFONSO BARREIRO…una vaca y cría…800 pts., otra 500 pts.

JOSÉ BENITO PÉREZ…una toura 325 pts, otra 250 pts.

JOSÉ CARRILLO………..una vaca…800 pts.

ISOLINA FERNÁNDEZ..una vaca..1100 pts., otra con cría…1100 pts.

REVISIÓN DÍA 21 DE MARZO DE 1954

MEÁN Y BRAVO :

JOSÉ PRADO…………una vaca…900 pts.

AVELINO FALCÓN….una toura..600 pts.

ELVIRA FONTAN…….una vaca…900 pts, otra…600 pts.

LAURA AFONSO…….una vaca y cría…850 pts., otra 750 pts., otra 700 pts.

MANUEL PÉREZ……..una vaca…900 pts., otra vaca y cría…1100 pts.

PUENTE CABRAS :

ALFONSO BARREIRO…una vaca…700 pts., otra 800 pts., una toura 250 pts.

MANUEL ARGIBAY……..una vaca…750 pts.

SEVERINO QUINTELA…una toura…450 pts.

JOSÉ BENITO PÉREZ GARCÍA…una toura…300 pts.m otra …350 pts.

JOSÉ CARRILLO………….una vaca…900 pts.

ASUNCIÓN IGLESIAS…..una vaca…900 pts., una toura…425 pts.

JOSÉ PÉREZ……………….una vaca…800 pts., otra …700 pts.

ÁNGEL IGLESIAS…………una vaca..1100 pts., otra …900 pts., una xovenca…550 pts.

ISOLINA FERNÁNDEZ….una vaca…900 pts., otra….800 pts.

JESUSA GÓMEZ………….una vaca…800 pts.

FELIPE FERNÁNDEZ…….una vaca…800 pts., otra …800 pts.

JOSEFA VILLAVERDE…..una vaca….800 pts., otra…700 pts.

HERMOSINDA PAZ………una vaca y cría…700 pts.,otra…700 pts., otra…700 pts.

VALENTIN VIEITES………una vaca…1000 pts.

SARA FUENTES…………..una vaca y cría…800 pts.

MANUEL FARIÑA………..una vaca…600 pts., otra 850 pts.

CONSTANTINO FERNÁNDEZ…una vaca…1100 pts., otra 1100 pts., una toura…350 pts

MANUEL CASTRO……….una vaca…850 pts., otra 800 pts., una toura…700 pts.

CONSTANTE ALVITE……una vaca…900 pts., otra 600 pts.

RAMÓN LORENZO……….una vaca…800 pts.

ANTONIO ALVITE PÉREZ…una vaca…800 pts., otra…800 pts., otra 750 pts.

MANUEL GARCÍA………..una vaca…800 pts., otra…800 pts.

BASILIO TILVE…………….una vaca…800 pts.

JOAQUINA IGLESIAS…..una vaca…700 pts., otra…500 pts., una toura…500 pts.

JOSÉ SOLLA……………….una vaca…800 pts., una toura…250 pts.

REVISIÓN DE GANADO, DÍA 1 DE AGOSTO 1954

MANUEL CASTRO……una vaca…850 pts., otra 850 pos., otra 800 pts.

JOAQUINA IGLESIAS..una vaca…600 pts., otra…600 pts.

MANUEL GARCÍA……..una vaca…800 pts., otra…500 pts.

RAMÓN LORENZO……una vaca…800 pts.

ANTONIO ALVITE……..una vaca…900 pts., otra…800 pts., otra…800 pts.

BASILIO TILVE………….una vaca…800 pts.

ÁNGEL IGLESIAS………una vaca…900 pts., otra…750 pts.

JOSÉ SOLLA…………….una vaca…700 pts., una toura…350 pts.

CONSTANTE FERNÁNDEZ..una vaca…850 pts., otra…100 pts., una toura…450 pts.

MANUEL FARIÑA………una vaca…700 pts., una vaca y cría…750 pts.

LUGAR DE TILVESARA FUENTES…una vaca…600 pts.

ANTONIO ALVITE.una vaca..800 pts., otra…600 pts.

VALENTIN VIEITES.una vaca.800 pts.

HERMOSINDA PAZ.una vaca.800 pts., otra…50@ pts., una toura…250 pts.

JOSEFA VILLAVERDE…una vaca…950 pts., otra…850 pts.

FELIPE FERNÁNDEZ…..una vaca…950 pts., otra…950 pts.

JESUSA GÓMEZ………..una vaca…900 pts.

JOSÉ PÉREZ………………una vaca…800 pts., otra…800 pts.

ASUNCIÓN IGLESIAS….una vaca…650 pts., una toura…600 pts.

ISOLITA FERNÁNDEZ…una vaca…900 pts., otra…800 pts.

CONSTANTE ALVITE….una vaca…800 pts.

JOSÉ CARRILLO…………una vaca…600 pts.

JOSÉ BENITO PÉREZ GARCÍA…una toura…500 pts.

SEVERINO QUINTELA…una toura…500 pts.

MANUEL ARGIBAY………una vaca…700 pts.

ALFONSO BARREIRO…..una vaca y cría …850 pts., otra vaca y cría …750 pts.

AVELINO FALCÓN……….una vaca…600 pts.

ELVIRA FONTAN…………una vaca….700 pts., otra vaca y cría…700 pts.

LAURA AFONSO………….una vaca…500 pts., otra…500 pts., otra…600 pts.

MANUEL PÉREZ………….una vaca..100 pts., otra…850 pts.

REVISIÓN DE GANADO DÍA 5 DE DICIEMBRE 1954

MANUEL CASTRO….una vaca…800 pts., otra…1000 pts., otra…800 pts.

MANUEL GARCÍA ….una vaca…600 pts.

JOAQUINA IGLESIAS..una vaca…800 pts., otra…600 pts.

ÁNGEL IGLESIAS…….una vaca…..900 pts., otra…800 pts., otra…900 pts.

JOSÉ SOLLA…………..una vaca…800 pts., una toura…450 pts.

CONSTANTE FERNÁNDEZ…una vaca…900 pts., otra…900 pts.

MANUEL FARIÑA……..una vaca y cría…900 pts., otra…600 pts.

SARA FUENTES……….una vaca…750 pts.

DOLORES CASTRO…..una vaca…600 pts., una toura…550 pts.

VALENTIN VIEITES……una vaca…850 pts.

HERMOSINDA PAZ……una vaca y cría…900 pts., otra…500 pts., una toura 250 pts.

JOSEFA VILLAVERDE…una vaca…1000 pts., otra…800 pts.

FELIPE FERNÁNDEZ…..una vaca…1100 pts.

JESUSA GÓMEZ………..una vaca…..650 pts.

JOSÉ PÉREZ………………una vaca….600 pts.

ASUNCIÓN IGLESIAS….una vaca….700 pts., otra…600 pts.

ISOLITA FERNÁNDEZ….una vaca…1200 pts., otra…1000 pts.

JOSÉ CARRILLO………….una vaca….700 pts.

CONSTANTE ALVITE……una vaca…1000 pts.

ALFONSO BARREIRO…..una vaca…..500 pts., otra…400 pts., una toura…300 pts.

MANUEL ARGIBAY……….una vaca…..900 pts.

SEVERINO QUINTELA…..una xovenca..700 pts.

JOSÉ BENITO PÉREZ……una toura…600 pts.

MANUEL PÉREZ…………..una vaca…1000 pts., otra…900 pts.

LAURA AFONSO…………..una vaca…800 pts., otra…550 pts., otra…500 pts.

ELVIRA FONTAN…………..una vaca…700 pts., otra…450 pts.

AVELINO FALCÓN………..una vaca…600 pts.

RAMÓN LORENZO………..una vaca…800 pts.

BASILIO TILVE………………una vaca…800 pts.

JOSÉ PRADO………………..una vaca..1100 pts.

ANTONIO ALVITE………….una vaca…850 pts., otra…800 pts.

ANTONIO ALVITE PÉREZ.una vaca…700 pts., otra…900 pts., otra…800 pts.

REVISIÓN DE GANADO 7 DE ABRIL 1955

LUGAR DE BRAVO Y MEÁN

ELISA PÉREZ….una vaca…1000 pts., otra…850 pts.

LAURA AFONSO..una vaca…800 pts., otra y cría…900 pts.

ELVIRA FONTAN…una vaca…900 pts., otra…450 pts.

AVELINO FALCÓN…una vaca…750 pts.

JOSÉ PRADO……..una vaca…900 pts.

JOAQUINA IGLESIAS…una vaca…750 pts., otra…1000 pts.

ÁNGEL IGLESIAS…una vaca…1300 pts., otra…900 pts., otra…1100 pts.

JOSÉ SOLLA…una vaca…650 pts., otra…900 pts.

CONSTANTE FERNÁNDEZ…una vaca…1000 pts., otra 1100 pts.

MANUEL FARIÑA…una vaca…800 pts., otra…800 pts.

SARA FUENTES…una vaca…900 pts.

DOLORES CASTRO RUIBAL…una toura…800 pts., otra…700 pts.

ANTONIO ALVITE…una vaca…900 pts., otra…900 pts.

VALENTIN VIEITES…una vaca y cría…1000 pts.,una toura…600 pts.

HERMOSINDA PAZ.una vaca.600 pts.,otra 600 pts.,una ternera.250 pts.,una toura 250 pts.

JOSEFA VILLAVERDE…una vaca…900 pts., otra…900 pts.

JESUSA GÓMEZ…una vaca…700 pts.

FELIPE FERNÁNDEZ…una vaca…900 pts., una xovenca…800 pts.

JOSÉ PÉREZ…una vaca…700 pts., una xovenca…700 pts., una toura…300 pts.

ASUNCIÓN IGLESIAS…una vaca…850 pts., otra…500 pts.

ISOLITA FERNÁNDEZ…una vaca…1100 pts., otra…1000 pts.

CONSTANTE ALVITE….una vaca….900 pts.

JOSÉ GARRIDO………….una vaca…800 pts.

ALFONSO BARREIRO….una vaca…900 pts., otra…600 pts., una toura…250 pts.

MANUEL ARGIBAY……..una vaca…100 pts.

SEVERINO QUINTELA…una toura..350 pts., otra…300 pts.

ANTONIO GONZÁLEZ…una vaca…1200 pts.

ANTONIO ALVITE PÉREZ…una vaca…750 pts., otra…800 pts.,otra y cría…1000 pts.

RAMÓN LORENZO………una vaca…1000 pts.

MANUEL CASTRO……….una vaca…800 pts., otra…800 pts., otra…900 pts.

MANUEL GARCÍA…una vaca…900 pts., otra…700 pts.

BASILIO TILVE……una vaca…..800 pts.

JOSÉ PRADO……..una vaca…850 pts., una toura…250 Pts.

FLORA GONZÁLEZ….una xovenca…600 pts.

REVISIÓN DE GANADO DÍA 31 DE JULIO DE 1955

ANTONIO ALVITE…una vaca…900 pts., otra…850 pts., otra…750 pts.

RAMÓN LORENZO..una vaca…900 pts.

BASILIO TILVE………una vaca…900 pts.

ÁNGEL IGLESIAS…..una vaca..1200 pts., otra 1000 pts., otra…900 pts.

JOSÉ SOLLA…………una vaca..1200 pts., una toura…700 pts.

CONSTANTE FERNÁNDEZ…una vaca y cría…1200 pts., otra vaca y cría…1200 pts.

MANUEL FARIÑA…..una vaca…750 pts., otra…800 pts., una toura…600 pts.

SARA FUENTES…….una vaca…600 pts., una toura…300 pts.

DOLORES CASTRO…una vaca…800 pts, otra…750 pts.

ANTONIO ALVITE TORRES…una vaca…900 pts., otra… 850 pts.

VALENTIN VIEITES…una vaca…700 pts.

HERMOSINDA PAZ…una vaca…600 pts., otra…700 pts., una toura…450 pts.

JOSEFA VILLAVERDE…una vaca..1000 pts., otra…800 pts.

FELIPE FERNÁNDEZ…una vaca..900 pts., otra…1000 pts.

JOSÉ PÉREZ….una toura…800 pts., otra…700 pts., una toura 250 pts.

ASUNCIÓN IGLESIAS…una vaca…900 pts.

CONSTANTE ALVITE…una vaca…800 pts.

JOSÉ CARRILLO…una vaca…850 pts.

ALFONSO BARREIRO…una vaca…700 pts., otra y con cría…900 pts.

MANUEL ARGIBAY….una vaca…800 pts.

MANUEL GARCÍA…una vaca…600 pts.

JOAQUINA IGLESIAS….una vaca…800 pts, otra con cría…800 pts.

ANTONIO GONZÁLEZ…una vaca…700 pts.

JOSÉ PRADO………….una vaca…800 pts., una toura…400 pts.

AVELINO FALCÓN….una vaca y cría…800 pts.

ELVIRA FONTAN….una vaca y cría…800 pts., otra…600 pts.

LAURA AFONSO…una vaca y cría …800 pts., otra…600 pts. , una toura…300 pts.

MANUEL CASTRO…una vaca…850 pts., otra…800 pts., otra..800 pts.

ELISA PÉREZ….una vaca…1200 pts., otra…1000 pts.

JESUSA GÓMEZ…una vaca…700 pts.

SEVERINO QUINTELA….una toura…660 pts.

REVISIÓN DE GANADO DÍA 11 DE DICIEMBRE 1955

SEBASTIANA MAGDALENA…una vaca y cría…1300 pts., otra 800 pts., una toura 400

LAURA AFONSO….una vaca…600 pts., otra…700 pts. ,una toura 350 pts.

ELVIRA FONTAN….una vaca y cría…800 pts., otra…800 pts.

AVELINO FALCÓN…una vaca…600 pts.

HERMOSINDA UCHA…una vaca…900 pts., una toura…500 pts.

DOLORES CASTRO…una vaca…900 pts., otra…900 pts.

SARA FUENTES…una vaca…700 pts., una toura…375 pts.

VALENTIN VIEITES…una vaca…900 pts.

HERMOSINDA PAZ…una vaca…500 pts., otra…600 pts., una toura…500 pts., una ternera…250 pts.

JOSEFINA VILLAVERDE…una vaca…900 pts., otra…1100 pts.

FELIPE FERNÁNDEZ….una vaca…1000 pts., otra vaca y cría…1000 pts.

JESUSA GÓMEZ…una vaca…

JOSÉ PÉREZ…una toura…500 pts., una vaca y cría…100 pts.

ASUNCIÓN IGLESIAS…una ternera…250 pts., una vaca…700 pts., otra…600 pts.

JOSÉ CARRILLO…una vaca…700 pts.

CONSTANTE ALVITE…una vaca…800 pts.

MANUEL ARGIBAY RAMOS…una vaca…1000 pts.

SEVERINO QUINTELA…una xovenca…700 pts.

ALFONSO BARREIRO…una vaca…550 pts., otra…700 pts.

MANUEL GARCÍA…una vaca…600 pts.

MANUEL CASTRO…una vaca..1100 pts., otra 900 pts., otra 800 pts.

JOAQUINA IGLESIAS…una vaca…650 pts., otra 900 pts.

ÁNGEL IGLESIAS…una vaca y cría…1800 pts., otra…900 pts., otra…950 pts., una toura 400 pts.

JOSÉ SOLLA…una vaca…800 pts., otra vaca y cría…1100 pts.

CONSTANTE FERNÁNDEZ…una vaca…850 pts., otra…850 pts.

MANUEL FARIÑA…una vaca…900 pts., otra…800 pts.

ANTONIO ALVITE…una vaca y cría…900 pts., otra…800 pts., otra…800 pts.

BASILIO TILVE…una vaca…800 pts.

RAMÓN LORENZO…una vaca…800 pts.

ANTONIO GONZÁLEZ…una vaca…700 pts., otra…900 pts.

REVISIÓN DE GANADO DÍA 15DE ABRIL DE 1956

ALFONSO BARREIRO…una vaca…600 pts., otra…900 pts., una toura 250 pts.
JOAQUINA IGLESIAS…una vaca…1000 pts., otra…600 pts.

ÁNGEL IGLESIAS…una vaca…800 pts., otra…900 pts., otra…1200 pts., una toura 500

JOSÉ SOLLA…una vaca…1000 pts., otra…900 pts., una toura…325 pts.

CONSTANTE FERNÁNDEZ…una vaca…1000 pts., otra…1000 pts.

MANUEL FARIÑA…850 pts., otra vaca y cría…1000 pts.

DOLORES CASTRO…una vaca…1000 pts., otra…1000 pts.

ANTONIO ALVITE…una vaca y cría …1100 pts., una xovenca…700 pts.

HERMOSINDA PAZ…una vaca…500 pts., otra…750 pts.

VALENTIN BIEITES…una vaca…900 pts.

JOSEFA VILLAVERDE…una vaca…1200 pts., otra…1000 pts.

FELIPE FERNÁNDEZ…una vaca…1000 pts., otra…1000 pts.

JESUSA GÓMEZ…una vaca…500 pts., una toura…400 pts.

JOSÉ PÉREZ…una vaca…800 pts., una xovenca…700 pts.

ASUNCIÓN IGLESIAS…una ternera…300 pts., una vaca y cría..800 pts., una vaca 700

CONSTANTE ALVITE…una vaca…1200 pts.

JOSÉ CARRILLO…una vaca…800 pts.

SEBASTIANA MAGDALENA…una vaca…1000 pts., otra…1000 pts.

ELVIRA FONTAN…una vaca…800 pts., otra…600 pts.

LAURA AFONSO…una vaca…800 pts., otra…700 pts., otra…400 pts.

MANUEL ARGIBAY…una vaca…1200 pts.

SEVERINO QUINTELA…una vaca…900 pts.

AVELINO FALCÓN…una vaca…700 pts.

BASILIO TILVE…una vaca…800 pts.

RAMÓN LORENZO…una vaca…1000 pts.

ANTONIO ALVITE…una vaca…800 pts., otra …800 pts., otra…1000 pts.

SARA FUENTES…una vaca…750 pts., una toura…450 pts.

ANTONIO GONZÁLEZ…una vaca…900 pts.

MANUEL CASTRO…una vaca…800 pts., otra…800 pts., otra…1000 pts.

HERMENDINA…una vaca…950 pts., una toura…600 pts.

MANUEL GARCÍA …una vaca y cría…1200 pts., otra… 700 pts

REVISIÓN DÍA 15 DE JULIO DE 1956

JOAQUINA IGLESIAS…una vaca…1000 pts., otra…800 pts.
MANUEL CASTRO…….una vaca…1000 pts., otra…1000 pts.

SEBASTIANA MAGDALENA..una vaca…1200 pts., otra…1200 pts.

ELVIRA FONTAN…una vaca…1000 pts., otra…700 pts.

HERMOSINDA UCHA…una vaca y cría …1200 pts., una xovenca…700 pts.

SARA FUENTES…una vaca…950 pts., una toura…600 pts.

VALENTIN VIEITES…una vaca…800 pts.

HERMOSINDA PAZ…una vaca…600 pts.,otra…800 pts., otra…700 pts.

FELIPE FERNÁNDEZ…una vaca…900 pts., otra…1000 pts.

JESUSA GÓMEZ….una vaca…500 pts.

ÁNGEL IGLESIAS…una vaca…1200 pts., otra 1000 pts., otra .1000 pts., una toura 600

JOSÉ PÉREZ …una vaca…1000 pts., otra…900 pts

ASUNCIÓN IGLESIAS…una vaca…850 pts

CONSTANTE ALVITE…una vaca y cría…1200 pts.

JOSÉ CARRILLO…una vaca…900 pts.

ALFONSO BARREIRO…una ternera…300 pts., una vaca 1150 pts., otra…600 pts.

MANUEL ARGIBAY…una vaca…900 pts.

JOSÉ SOLLA…una vaca y cría…1000 pts., otra…900 pts.

CONSTANTE FERNÁNDEZ…una vaca…1200 pts., otra…1100 pts.

MANUEL FARIÑA…una vaca…900 pts., otra…900 pts.

LAURA ALFONSO…una vaca…1000 pts., otra …800 pts., una toura…600 pts.

AVELINO FALCÓN…una vaca…900 pts.

RAMÓN LORENZO…una vaca…1000 pts.

MANUEL GARCÍA …una vaca…900 pts., otra…800 pts.

ANTONIO GONZÁLEZ…una vaca…1100 pts.

ANTONIO ALVITE…una vaca…900 pts., otra…750 pts.

DOLORES CASTRO…una vaca…1000 pts.

BASILIO TILVE…una vaca…900 pts.

ANTONIO ALVITE…una vaca…800 pts., otra…750 pts., otra…900 pts.

ASUNCIÓN IGLESIAS…una toura…400 pts.

SEVERINO QUINTELA…una toura…700 pts.

REVISIÓN DE GANADO DÍA 21 DE OCTUBRE 1956

SEBASTIANA MAGDALENA…una vaca…1600 pts., otra…1600 pts.
LAURA AFONSO…una vaca y cría…1200 pts., otra vaca…1000 pts., otra…700 pts.

ELVIRA FONTAN…una vaca…1200 pts., otra…700 pts.

AVELINO FALCÓN…una vaca…600 pts., una toura…300 pts.

HERMOSINDA UCHA…una vaca…1000 pts., una xovenca…900 pts.

DOLORES CASTRO…una vaca…1200 pts, una toura…650 pts.

ADONIS PÉREZ …una vaca…1000 pts., una toura…700 pts.

ANTONIO ALVITE…una vaca…950 pts.m otra…900 pts.

VALENTIN VIEITES…una vaca…1000 pts.

HERMOSINDA PAZ…una vaca…700 pts., otra 650 pts., una xovenca…400 pts.

FELIPE FERNÁNDEZ…una vaca…1100 pts, otra…1000 pts.

JESUSA GÓMEZ…una toura…400 pts.

JOSÉ PÉREZ…una vaca…900 pts.

ASUNCIÓN IGLESIAS…una vaca…700 pts., otra…1000 pts., una toura…500 pts.

CONSTANTE ALVITE…una vaca…1000 pts.

JOSÉ CARRILLO…una vaca…900 pts.

ALFONSO BARREIRO…una vaca y cría..1200 pts., otra vaca…700 pts., una toura…400

MANUEL ARGIBAY…una vaca…1200 pts.

SEVERINO QUINTELA…una toura…700 pts.

BASILIO TILVE…una vaca y cría …1000 pts.

ÁNGEL IGLESIAS…una vaca…1200 pts., otra vaca y cría …1400 pts., otra…1200 pts., una toura 800 pts.

JOSÉ SOLLA…una toura…500 pts., una vaca…900 pts., otra…1100 pts.

CONSTANTE FERNÁNDEZ…una vaca y cría…1200 pts., otra…1200 pts.

MANUEL FARIÑA…una vaca…1100 pts., otra…900 pts.

JOAQUINA IGLESIAS…una vaca…800 pts.,otra…1200 pts.

RAMÓN LORENZO…una vaca…1000 pts.

ANTONIO GONZÁLEZ…una vaca…1000 pts.

REVISIÓN DE GANADO DÍA 19 DE MARZO 1957

JOAQUINA IGLESIAS…una vaca…700 pts., otra…1200 pts.
ÁNGEL IGLESIAS…una vaca…1300 pts., una becerra…300 pts., una vaca…1200 pts., otra…1400 pts., una xovenca…900 pts.

JOSÉ SOLLA…una vaca…1300 pts., otra…1400 pts.

CONSTANTE FERNÁNDEZ…una vaca…1200 pts., otra …1200 pts.

MANUEL FARIÑA…una vaca…1400 pts., otra…1000 pts.

SARA FUENTES…una vaca…750 pts., otra…900 pts., una toura…450 pts.

DOLORES CASTRO….una vaca…900 pts.

ANTONIO ALVITE…una vaca…1200 pts., otra…1200 pts.

HERMOSINDA PAZ…una vaca…1200 pts., otra…700 pts., otra…1000 pts.

JOSEFA VILLAVERDE…una vaca…1200 pts., otra…1400 pts., una toura 500 pts.

FELIPE FERNÁNDEZ…una vaca…1400 pts., otra…1400 pts.

JESUSA GÓMEZ…una toura…600 pts.

ASUNCIÓN IGLESIAS…una vaca…1200 pts., una toura…700 pts.

JOSÉ PÉREZ…una vaca…1000 pts.

FERMÍN FERNÁNDEZ…una vaca…1400 pts.

CONSTANTE ALVITE…una vaca…1200 pts.

JOSÉ CARRILLO…una vaca…1000 pts.

SEVERINO QUINTELA…una xovenca…1000 pts., una toura…350 pts.

ALFONSO BARREIRO…una vaca…1000 pts., otra…1800 pts., una toura…700 pts.

MANUEL ARGIBAY…una vaca…1450 pts..

ANTONIO GONZÁLEZ…una vaca…1200 pts.

SEBASTIANA MAGDALENA…una vaca…1500 pts., otra…1500 pts., una toura…500 pts

ELVIRA FONTAN …una vaca…1200 pts., otra…800 pts.

AVELINO FALCÓN…una vaca…750 pts., una toura…300 pts.

HERMANDINA UCHA…una vaca…1400 pts., otra…1400 pts.

LAURA AFONSO…una vaca…1000 pts.

BASILIO TILVE….una vaca…1000 pts.

RAMÓN LORENZO…una vaca…1200 pts.

ANTONIO ALVITE PÉREZ…una vaca…1400 pts., otra…1000 pts., otra…1000 pts.

MANUEL CASTRO…una vaca y cría…1500 pts., otra…1600 pts.

MANUEL GARCÍA…una vaca…1600 pts., otra…1200 pts.

ADONIS PÉREZ…una vaca…900 pts., una xovenca…750 pts., una toura…850 pts

DORA IGLESIAS…una vaca…1400 pts., otra…1400 pts.

HERMOSINDA…una vaca…1000 pts.

REVISIÓN DE GANADO DÍA 11 DE AGOSTO 1957

MANUEL CASTRO…una vaca…1200 pts., otra…1200 pts.

JOSÉ SOLLA…una vaca…1200 pts., otra…1400 pts.

DOLORES CASTRO…una xovenca…900 pts.

ANTONIO ALVITE…una vaca y cría…1400, otra…1200 pts.

HERMOSINDA PAZ…una vaca…1000 pts., otra…1100 pts.

FINA VILLAVERDE…una vaca…1200 pts., otra…1000., una toura…750 pts.

LUIS REGUEIRA…una xovenca…1200 pts.

JOSÉ PÉREZ …una vaca….1200 pts., otra…800 pts.

ASUNCIÓN IGLESIAS…una vaca…1200 pts., otra…1200 pts.

JOSÉ CARRILLO…una vaca…1400 pts.

ALFONSO BARREIRO…una toura…400 pts., una vaca…1200 pts., otra…1200 pts.

MANUEL ARGIBAY…una vaca…1200 pts.

SEVERINO QUINTELA…una toura…625 pts.

JOAQUINA IGLESIAS…una vaca…1600 pts., otra…1000 pts.

ÁNGEL IGLESIAS…una vaca 1200 pts., otra…1400 pts., otra..1600 pts., una toura 600

EUGENIO BLANCO…una vaca 1200 pts., otra…1400 pts.

CONSTANTE FERNÁNDEZ…una vaca…1400 pts., otra…1300 pts., una toura… 650 pts

AVELINO FALCÓN…una vaca…800 pts., una toura…600 pts.

ELVIRA FONTAN…una vaca…1100 pts., otra…1375 pts.

LAURA AFONSO…una vaca…1100 pts., otra…700 pts.

SEBASTIANA MAGDALENA…una vaca…1400 pts., otra…1400 pts., una toura..700 pts

HERMOSINDA UCHA…una vaca…1200 pts., otra…1200 pts.

FELIPE FERNÁNDEZ…una vaca…1100 pts., otra…1400 pts., una toura…600 pts.

MANUEL FARIÑA…una vaca…1200 pts., otra…1000 pts.

ANTONIO GONZÁLEZ…una vaca…1400 pts., una xovenca…900 pts.

MANUEL GARCÍA…una vaca…1200 pts

RAMÓN LORENZO…una vaca y cría…1400 pts.

BASILIO TILVE…una vaca…1000 pts.

ANTONIO ALVITE PÉREZ…una vaca…900 pts., otra…1000 pts., otra…1200 pts.

ADONIS PÉREZ…una vaca…1200 pts., otra…1000 pts.

FERMÍN FERNÁNDEZ…una vaca…1300 pts.

SARA FUENTES…1200 pts., otra…1200 pts.

CONSTANTE ALVITE…una vaca…1200 pts.

SARA IGLESIAS…una vaca…1200 pts., otra…1400 pts.

AURELIA FERNÁNDEZ…una vaca 900 pts., una xovenca…1000 pts.

JESUSA GÓMEZ…una toura…450 pts.

EUGENIO BLANCO…una toura…500 pts.