A PONTE MALVAR 

 A PONTE MALVAR, PASADO E FUTURO.

REPORTAXE 27/01/2019, ESTELA ( Faro de Vigo)

O obxectivo das pontes sempre foi o de unir : beiras, pobos,culturas, identidades…

O obxectivo da Asociación de Veciños O Chedeiro de Cerponzons é o de unir, neste caso o pasado e o futuro da nosa Ponte Malvar, o presente realmente no queremos así……..

Na Ponte Malvar a vexetación progresa imparábel por entre as regañas da cachotaría. 

Cando polo ano 1997 estábase realizando o novo tramo da N 550 na Parroquia de Cerponzons xurdían os primeiros problemas con que nos atopamos os veciños dos lugares máis afectados (A Meán, A Rons e A Balea ).

Xa daquela tiveron os veciños destes lugares que protestar sobre as actuacións que se estaban levando a cabo no entroque do tramo novo co vello e os viales que conectaban con A Meán e A Balea.

Foron uns días moi tensos os que afrontaron os veciños que deixando os seus quefaceres caseiros e profesionais manifestáronse no lugar en que estaban traballando os operarios do Ministerio de Obras Públicas, así o fixeron durante uns días ata que viñera un dos Xefes de Obras Públicas, si mal non recordo un tal Sr. del Río.

Desde a Cidade da Coruña chegou o Inxeniero Xefe para intermediar no conflicto, escoitou as reclamacións dos veciños e sen lograr de todo convencer o señor Inxeniero por fin chegábase a un acordo para acondicionar do mellor xeito posible as entradas aos viais que levan A Balea é A Meán , cómo tamén a realización dun muro mui necesario para o lugar.

Pero os problemas non chegaron a solucionarse totalmente, o tramo antigo da N 550 quedaba totalmente deixado no esquecemento.

Segundo ían pasando os anos, as diferentes directivas da Asociación de Veciños presentaban por rexistro peticións de mantemento, tanto da Ponte Malvar, como do tramo antigo, hoxe en día seguimos igual, mellor dito, peor que nunca.

A PONTE MALVAR

A cronoloxía da Ponte Malvar está ben definida, dita Ponte forma parte da Infraestrutura viaria que habían promovido os Arcebispos Raxoi e Malvar, sucedía esto nos fináis do S. XVIII, sendo deseñado polo arquitecto D. José Pérez Machado.

A ponte e o mesmo trazado da antiga estrada forman parte das iniciativas implementadas polo arcebispos Raxoi e Malvar para mellorar as comunicacións entre Pontevedra e Santiago. O trazado deste Camiño Real, e os diversos elementos que o balizan, ilustran o inicio dunha época de gran interese histórico, na que arrinca a construción e mellora de infraestruturas de comunicación que facilitarán as relacións entre vilas e pobos do país. 

A Ponte Malvar debe o seu nome ao Arzobispo Sebastián Malvar y Pinto, nacido na parroquia de San Martiño de Salcedo (Pontevedra ) O arzobispo naceu en 1730 e falece en Santiago de Compostela en 1795, o seu Arzobispado comprende os anos 1783-1795. 

Logo de varios cargos en diversas cidades que contribuíron á súa formación, en 1783 foi presentado para a Sé de Compostela, cando se atopaba na Igrexa da Santísima Trinidad de Bos Aires. 
Durante o seu exercicio como Arcebispo de Santiago, ordenou a construción do tramo de estrada de Santiago a Tui entre Ponte Valga e o extremo sur da diócesis, exactamente ata Ponte Sampaio, en Pontevedra. 

Fernando Carrera e quen define perfectamente a problemática actual da Ponte Malvar :

O monumento que nos ocupa é unha construción impecable de magníficos paramentos, tanto de mampostería como -na zona central- de sillería granítica de execución moi coidada. Os lenzos laterais mostran unha lixeira inclinación que xera unha sección transversal escuetamente trapezoidal, cun único arco de medio punto sobre o río Rons. En planta, o trazado adáptase ao terreo describindo pequenas curvas a ambos os dous lados, creando unha forma de S moi somera. Nalgunhas zonas aínda conserva restos do orixinal pretil almenado, así mesmo construído con sillares de granito. 

Ante nos podemos observar o seu evidente abandono, de cómo e necesaria unha actuación de limpeza de vexetación e un tratamento das xuntas, unha limpeza nas zonas de sillería é pódese observar tamén que o estados dos lenzos de mampostería e precario.

Un dos danos máis evidentes que sufre a Ponte Malvar derívanse de actuacións diversas derivadas do persistente uso da infraestuctura, probablemente en tempos máis ou menos recentes. Así, instalouse algún cableado cosido aos lenzos, que deforman a súa estética de forma notable. 

VEXETACIÓN OCULTANDO PARCIALMENTE A PONTE

Tan degradante como o anterior é, na nosa opinión, a desaparición baixo diversas capas de asfalto do firme orixinal, probablemente pétreo. E tamén, os diversos elementos de contención (varandas, biondas) que substituíron ao pretil orixinal, con grave perda da percepción orixinal da construción. 

Moito máis simple pero así mesmo negativo é o ocultamento da ponte pola exuberante vexetación que o coloniza a ambos os dous lados e e impide a súa apreciación completa.

Tamén a falta de visibilidade que hai nun punto da Ponte fai que levemos xa durante anos reclamando a corta dos árbores, soamente estando un momento no lugar e ollar pasar algún vehículo a máis velocidade da autorizada para darse de conta do perigo.

Non digamos si ten que pasar andando unha persoa invidente, o paso que hai para peons e imposible de pasar, as silvas impiden totalmente o poder ir andando, tendo que ir polo lugar que lle corresponden os automóviles.

A SAÚDE DA PONTE MALVAR

A necesidade que sempre houbo, ao longo da historia, de facer novas rutas de comunicación fixo que os enxeñeiros e os que deseñaban camiños, estradas, vías férreas etc. víranse obrigados a salvar obstáculos que moitas veces ofrecían os cursos dos ríos.

Así sucedeu coa necesidade de realizar a Ponte Malvar, as primitivas estruturas que permitían vadear a canle do Río Rons, ben a pé ou dacabalo, necesitaban dunha instalación que mellorasen a comunicación por todo o Camiño Real.

Durante máis de 200 anos esta Ponte Malvar soportou millóns de desprazamentos, isto fainos pensar en que os sobre excesos de pesos, as riadas que nos invernos adoitan suceder nas inmediaciones da Ponte Malvar, os temporais de vento etc. necesita cada certo tempo un seguimento e un control sobre a súa “saúde “, preguntámonos si nalgún momento fixéronse na Ponte Malvar os obrigados estudos de control aos que están obrigados a realizar as autoridades responsables.

Normalmente cando solicitamos os responsables do departamento que está a cargo do tema que facemos referencia para saber o estado dalgunha ponte adoitan contestar que cando detectan algunha deficiencia procédese á súa subsanación de forma inmediata, polo cal entendemos que logo das nosas denuncias ao longo destes últimos anos sobre o estado da Ponte Malvar e visto que non se fixo mantemento de ningún tipo ( excepto cortar cada certo tempo as silvas) dános a entender que o estado das estruturas de que se compón a Ponte Malvar é o correcto, é dicir que segundo os encargados de contestarnos, a Ponte Malvar está en perfectas condicións, porque si detectarán algún problema repararíase inmediatamente.

As fotografías que fixemos estos días indican todo o contrario.

O VALOR PATRIMONIAL 

É indiscutible o valor patrimonial da Ponte Malvar. Sexa desde a perspectiva estética (monumental) como desde a histórica, parece merecedor dun trato mellor do que soporta. 

Agora que a Parroquia de Cerponzons vai celebrar o próximo ano 2019 o seu ” Milenio” e momento de que as Administracións den un paso adiante, xa e hora.

Foron muitas as iniciativas das Xuntas Directivas que durante anos levamos dirixindo a Asociación de Veciños, pedindo e reclamando o que para nos e de lei, o arranxo da Ponte Malvar e a súa contorna, xunto co trazado antigo do Camiño Real.

 Esta relación entre patrimonio e veciñanza é un valor esencial que debe ser protexido e estimulado desde as administracións públicas, non queda outra.

Por todo o indicado, entendemos plenamente xustificado o deseño dun plan para a recuperación da Ponte Malvar. Unha iniciativa que persiga a recuperación do seu aspecto orixinal e permita o recoñecemento do monumento na súa configuración completa, eliminando os elementos deformantes (tubaxes, varandas, biondas) e recuperando os perdidos (pretiles). E dado o limitado uso que a día de hoxe ten a vía, defendemos mesmo a recuperación do firme orixinal. 

Todo o anterior debe verse complementado cun programa de mantemento simple pero constante. Esperamos que chegue o día en que a Ponte Malvar sexa un valor patrimonial máis na historia de Cerponzons, un valor coma tantos outros Bens culturais que forman a historia da Parroquia de máis de 1000 anos de existencia.

Unha Ponte Malvar que tivese polo seu contorno o recordo daquel Camiño Real deseñado polo Arzobispo Malvar, o máis fermoso de toda Europa según decían.

A señalización do tramo antigo con especies de árbores aos seus costados, carballos e álamos brancos ( onde ían enroscados os viñedos) e alén unha serie de frutales das mellores especies, recuperando de paso o Leguario que un pouco máis arriba deste tramo, en dirección a Santiago, podemos observar como está falto tamén dunha limpeza e de recuperar o gnomón do reloxo de sol que a esvelta pirámide granítica contén nun dos seus lados.

25 de Setembro de 2018, con motivo do 223 aniversario do falecemento do Arzobispo Malvar.

29 de Xaneiro 2019 (Faro de Vigo) :

Este domingo 29/01/2019 a revista dominical ESTELA ( Faro de Vigo) publicaba un especial sobre 24 bens do patrimonio galego en estado crítico.

E facíao recollendo esta información desde a Asociación Hispania Nostra.

No amplo artigo de Salvador Rodríguez comenta por exemplo que Hispania Nostra é unha prestixiosa asociación que o seu labor é defender o patrimonio cultural en toda o seu integridad conceptual e xeográfica e que desde 1978, a actual raíña emérita Sofía é a súa presidenta de honor.

Hispania Nostra realiza infinidade de actividades, entre elas destacamos a de encargarse da xestión das candidaturas aos Premios Europa Nostra.

Tamén cabe sinalar que desde o ano 2007 iniciaron unha actividade enmarcada co nome de Lista Roja, onde ten como obxectivo de informar sobre elementos patrimoniales en risco de desaparición, destrución, ou alteración esencial dos seus valores. Coa publicación destes bens que se achan nese estado preténdese desde a asociación dar a coñecer a todos nós, autoridades e propietarios destes bens e promover intervencións para a recuperación deles.

Hispania Nostra e a Asociación de Veciños Ou Chedeiro temos o convencimiento de que ” O QUE SE VALORA E APRÉCIASE, CÓIDASE E CUSTÓDIASE”.

Estamos convencidos desde a nosa Asociación que tarde ou cedo as nosas peticións serán escoitadas e chegará o momento que a nosa Ponte Malvar pasará de estar na Lista Vermella á Lista Verde, a actividade onde Hispania Nostra vai recoñecendo as correctas rehabilitaciones de bens que estiveron nun momento na Lista Vermella, que agora por desgraza tócanos a nós estar nela, o que de ningunha dos xeitos queremos chegar a estar en Lista Negra, aquela onde os bens chegaron a tal estado de deterioro que se volven totalmente irreversibles.

PARTES DE UNHA PONTE :

15 de Xuño do 2017 Diario de Pontevedra :


PEDIMOS O TEU APOIO :

POLA RECUPERACIÓN E O ARRANXO DA PONTE MALVAR E O CAMIÑO REAL


Dende a Asociacion de Veciños O Chedeiro de Cerponzons queremos pedirche un momento para que leas esto e si ti crees acertada a nosa iniciativa que nos apoies.

Na parroquia pontevedresa de CERPONZONS temos un lugar que se denomina Tilve , a zona que vos queremos comentar é por onde pasa o río Rons e crúzao a antiga N-550.

Alí atópase a PONTE MALVAR , denominado así por ser unha ponte que mandou construír o Arcebispo Malvar despois do seu periplo en Sudamérica e ao chegar a Pontevedra comezar coa posta en marcha do Camiño Real .

A nosa parroquia esta orgullosa da súa ponte , unha ponte que lamentablemente esta completamente deixada , son moitos os anos que as autoridades competentes deixaron de man a este valor patrimonial que temos na nosa parroquia de Cerponzons.

Os veciños a través da Asociación reclaman unha urxente reparación e unha posta en valor da PONTE MALVAR .

Á súa vez reclamamos que se acondicione o tramo antigo da N-550 , falto de todo , sen ningún tipo de servizos , fóra dos colectores de lixo.

Queremos que co voso apoio esta páxina sexa un faro , onde coas vosas adhesións , sexa a luz que fagamos chegar ás autoridades competentes para que se poñan ao choio e recuperemos o antigo Camiño Real e o tan ansiado arranxo da PONTE MALVAR.

Moitas grazas pola túa colaboración .
https://www.facebook.com/PonteMalvarCaminoReal/ Noticias na TVG
Veciños de Cerponzóns denuncian a deterioración da antiga ponte e camiño real e reclaman melloras de seguridade viaria e abastecemento | Noticias de Galicia | CRTVG http://www.crtvg.es/informativos/vecinos-de-cerponzons-denuncian-a-deterioracion-da-antiga-ponte-e-camino-real-e- reclaman-melloras-de-seguridade-viaria-e-abastecemento-1618738
A raíz do proxecto do Real Plantío auspiciado polo Arzobispo Sebastian Malvar e co arquitecto Jose Perez Machado e a colaboración de Melchor Ricoy constrúese sobre o ano 1797 aproximadamente esta ponte.

Un grupo de veciños do lugar de Tilve/Rons e coa colaboración da Asociacion de Veciños O Chedeiro de Cerponzons estamos movilizándonos para dar a coñocer o deterioro que a Ponte Malvar esta sufrindo o longo dos últimos 30 anos .

O 30 de Marzo do ano 2019 a parroquia de Cerponzons cumplirá 1000 anos de existencia , e queremos chegar a ese día coa Ponte Malvar completamente recuperada e fermosa.

Uns dos poucos valores patrimonias que temos na nosa parroquia e necesario que recupere todo seu esplendor para goce dos veciños e de todos aqueles que veñen a coñocer a parroquia de Cerponzons.

Por esta Ponte que leva o nome do Arzobispo Malvar o cal denominaron co seu apelido por ser dos primeiros que mandou construir a raíz da realización do Camiño Real .

Nestes momentos o seu estado é moi lamentable , as barandillas ( unhas de cemento , outras de metal ) podrecidas son un perigo inminente para calquera cidadán que pase andando e apóiese nunha delas , varias pedras que hai ao principio da ponte están en mal estado de conservación , nun lateral , un quitamedos que se instalou fai anos a todo o longo dificulta en boa medida o paso da xente , a empresa Telefónica grapou unha serie de tuberías cubertas cun enorme latón que produce un efecto feísimo e vai totalmente en contra de cómo cuidar o patrimonio , debido a este latón en varias partes da ponte están en un estado de oxidación que afecta a moitas das pedras dese lateral.

Pola recuperación total da PONTE MALVAR e pola recuperación de un tramo do Camiño Real en recordo o Arzobispo Malvar e asua obra !!!

Grazas polo apoio ! https://www.facebook.com/pontemalvarcaminoreal/

Estos son alguns enlaces relacionados coa nosa causa :

http://www.crtvg.es/informativos/vecinos-de-cerponzons-denuncian-a-deterioracion-da-antiga- ponte-e-camino-real-e-reclaman-melloras-de-seguridade-viaria-e-abastecemento-1618738

Grazas.

CERPONZONS 4 /01/2017

Bos días desde a Asociación de Veciños O Chedeiro de Cerponzons.

 

Con data 22 de Decembro do 2016 , sendo as 13:12 horas entrou na mesa do Congreso dos Deputados de mans do deputado socialista Guillermo Meijón Couselo unha serie de preguntas dirixidas ao Ministerio de Fomento .

 

As preguntas están dirixidas aos responsables de Fomento , desde o seu ministro o señor Don Iñigo da Serna , ata o último funcionario que hai no departamento de Pontevedra , que supoñemos chegaranlle a eles tamén.

 

Guillermo Meijón Couselo

 

Hoxe Guillermo Meijón enviounos desde o Congreso dos Deputados a primeira entrada rexistrada e publicada no boletín do Congreso.

Hai uns meses Guillermo visitou a nosa parroquia de Cerponzons , un dos lugares que estivo a visitar foi o lugar de Tilve , onde está situado a Ponte Malvar e por conseguinte o tramo antigo da estrada N-550 , lugar de paso hai anos do Camiño Real .Enseguida deuse conta da urxente Reparacion que necesita a ponte e o seu contorno.Así foi como membros da Asociación de Veciños O Chedeiro mantivemos con Guillermo unha serie de encontros para estudar a fondo todo o relacionado coa Ponte Malvar e o tramo antigo da N-550 , e así presentar de mans de Guillermo unha serie de preguntas.

 

CERPONZONS ao 23/02/2017

Respostas do Goberno as preguntas feitas  por Guillermo Meijón :

Pola súa banda Guillermo fixo esta declaración :ARTIGOS RELACIONADOS COA PONTE  :

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2015/10/30/puente-sobreviven/0003_201510P30C2991.htm14- APOIOS A PONTE MALVAR E O CAMIÑO REAL. Guillermo Meijón pregunta o Ministro de Fomento

SEGUNDA ENTRADA DE PREGUNTAS RELACIONADAS COA PONTE MALVAR


Bos días desde a Asociación de Veciños O Chedeiro de Cerponzons.


Segunda entrada de preguntas entregadas na mesa do Congreso o día 22 de Decembro do 2016 por Guillermo Meijón Couselo.
Esta vez as preguntas centranse no cableado que van atornillados a Ponte , unha das preguntas dirixidas o goberno e que en xulio do 2016 nos había contestado que instaría a empresa responsable a realización das oportunas actuaccions…….13- APOIOS A PONTE MALVAR E O CAMIÑO REAL. O Diputado Guillermo Meijón pregunta polo mantenimiento da Ponte Malvar

FIXERON ALGUNHA VEZ OS RESPONSABLES DO MINISTERIO DE FOMENTO UN ESTUDIO DO ESTADO ACTUAL DA PONTE ? 


XUÑO DO 2017


DECEMBRO DO 2016


Bos días desde a Asociación de Veciños O Chedeiro de Cerponzons.

Terceira entrada de preguntas entregadas na mesa do Congreso o día 22 de Decembro do 2016 por Guillermo Meijón Couselo.Son varias as preguntas que se lle fan ao goberno referente ao mantemento da Ponte Malvar , entre elas a que di se o goberno considera suficiente a programación de actividades para o adecuado mantemento do estado da Ponte.


15- DENDE BOS AIRES APOIAN A NOSA CAUSA.

No seu día o CENTRO  GALLEGO de BUENOS AIRES apoiou a nosa causa.

Nos tamén apoiamos a sua causa.

Novas donde a Asociación de Veciños aparece dando o seu apoio :


http://www.espanaexterior.com/imprimir_noticia/361087-La_entrada_del_Centro_Gallego_de_Buenos_Aires_fue_escenario_de_una_concentracion_musical_en_la_que_se_exigio_que_la_gestion_de_la_entidad_vuelva_a_manos_de_sus_socios

4- APOIOS A PONTE MALVAR E O CAMIÑO REAL

20/11/2018

Grazas !

Desde a Asociación de Veciños O Chedeiro queremos enviar o noso agradecemento a D. Pedro Lorenzo Macias, o seu apoio á nosa causa realizado no día de hoxe fainos cada día máis fortes e con máis razón para seguir reclamando o que é de xustiza.

Desde fai xa uns anos imos contactando con moitos amigos, autoridades, entidades, colaboradores etc., eles saben do noso traballo, expoñémoslles as nosas intencións, pedímoslles o seu apoio e ás veces, como é o caso de hoxe, dannos unha enorme alegría cando dedican un artigo centrado na nosa causa.

Grazas Pedro, desde a Asociación agradecémosche este detalle para coa nosa milenaria parroquia.


Mentres os ríos corran ao mar e haxa estrelas no ceo, debe durar a memoria do beneficio recibido na mente do home agradecido” (Virgilio)


https://pontevedraviva.com/opinion/4297/pedro-lorenzo-macias-mi-salcedo-cuna-morrina-arzobispo/


En mi infancia viví en Cabanas. Cerca de la mansión de SEBASTIÁN MALVAR Y PINTO. En el año 1949 nació allí mi hermana Teresa. Hubo que irse a otro lugar, costumbre en la posguerra. Volví a la parroquia de San Martín y escuché comentarios que en una urna de plomo guardaba el corazón de este señor, al lado del Evangelio de la Capilla Mayor.

Mi curiosidad me hizo volver a la iglesia y leí: “Aquí yace el corazón del Exmo. Señor D. Fray Malvar y Pinto, nació y se bautizó en esta parroquia, tomó el hábito de Nuestro Padre San Francisco de la Menor Observancia, en Salamanca a 5 de marzo de 1747. Fue Doctor y Catedrático de Teología en aquella Universidad. Obispo de Buenos Aires, Arzobispo de Santiago, Caballero, Prelado, Gran Cruz de la Real y distinguida Orden Española de Carlos III. Hizo a sus expensas el camino desde el Puente Valga al de San Payo. Falleció con general sentimiento en su palacio de Santiago a 25 de septiembre de 1795. De edad de 64 años, diez meses y un día. Se trasladó el corazón a este panteón el 17 de octubre del mismo año”.

En el año 1778, ya consagrado obispo por Pio VI, fue designado a Buenos Aires. Embarcó en La Coruña hacia América en la fragata “La Princesa”, acompañado de su sobrino Pedro Pedro Acuña y Malvar. (Otro gran personaje de esta maravillosa Parroquia). Les acompañaba su confesor Fray Pedro Guitián Arias y varias familias pioneras en Patagonia. Sufrieron muchos contratiempos.

Llegado a Montevideo el 28 de diciembre de 1778. Atravesó Sacramento y otras poblaciones. En 1779 se dirigió a la ciudad de Santa Fe, a San Nicolás de los Arroyos donde enfermó. Volvió a su sede en Buenos Aires. Observó la carencia de material y el penoso estado espiritual, debido a las enormes distancias entre poblados.

Ordenó erigir nuevas parroquias, mejorar las costumbres, incrementar la evangelización. Se preocupó de la reconstrucción de la catedral Porteña. Tuvo varios enfrentamientos con el Virrey Vértiz, criollo de tendencias renovadoras y con un cabildo catedralicio. Promovió los ejercicios espirituales, prohibió las corridas de toros y combatió el juego. Costeó los hospitales de San Martin y el del barrio de Monserrat. Construyó La Santa Clara de Ejercicios Espirituales; todavía en funcionamiento.

En 1784 fue nombrado Arzobispo de Santiago por los méritos alcanzados: sofocó la rebelión encabezada por el inca Túpac Amaru II. Su permanencia en el Rio de la Plata no fue muy larga, pero sí fructífera. Se alejó de Buenos Aires el 6 de febrero de 1784 rumbo a Montevideo y un mes después se embarcó a Cádiz.

Su llegada al puerto se vio envuelto, junto a su sobrino, en una grave acusación de contrabando: traían gran cantidad de oro sin registrar. Su gran ingenio afloró, como buen vecino de Salcedo: 

– Este oro es de su Majestad, y está exenta de registro.

Ante esta aseveración entregaron el botín a Carlos III. Fue recibido en la Corte y convenció al monarca, que decretó: “Toda esta riqueza empléala en beneficio del país, de tu tierra”.

¡Ya nuestro Paisano salió con la suya y asentado en Santiago! Ahora Arzobispo. Comenzó a realizar lo prometido. Inició la construcción de la
carretera de Valga a Puente Sampaio., siendo la más hermosa y perfecta entre las Europeas. Los mojones reflejaban en sus crestas, a modo de pirámide, relojes de sol, distando entre leguas. Quedan algunos resquicios de su trabajo. Entre ellos el “Puente Malvar”. Recibió la “Gran Cruz de Calos III” en reconocimiento a su entrega en construcción. La Cruz estaba cubierta de diamantes; ordenó que se incrustaran en la esclavina de plata que cubre los hombros del Apóstol. (18-12-1789). Desapareció en misterio, por antojo de algún visitante.

Reparó los conventos de enseñanza y Franciscanos de Santiago, Iria Flavia, Convento de San Francisco de Pontevedra, la Capilla Venerable Orden Tercera, la capilla de San Antoniño de Barro. Y muchas más obras. 

Nos quedan, en nuestro ayuntamiento, algunos de sus vestigios: su corazón encerrado en una urna en la Parroquia de Salcedo. Amenaza ruinas, está apuntalada.

Hemos visitado Cerponzones, caminando hemos hablado con los vecinos, pertenecían a la asociación “O Chedeiro de Cerponzóns. Nos mostraron diversos cruceros, dignos de estudio y clasificación. Llegamos al “Puente Malvar”. Sencilla descripción “abandono y desinterés en su conservación”. 

Una vecina no se contuvo: -¡Los políticos son cans: “El perro del hortelano, ni comen, ni dejan comer”!


Fotografía: @ Juan José Esperón Recarey

Nos sorprendió. Hemos recogido sus comentarios: Que lo tiene que arreglar la diputación, fomento, patrimonio y entre ellos se marean el asunto y su puente, condenado al derrumbe.

* – ¿La iglesia de Salcedo en ruinas? Allí está el corazón del Arzobispo. ¡Es de vergüenza! Mire, mire, como está el puente. Hay un acuerdo de pleno municipal para solucionarlo. ¡Lo de siempre! Lo enviaron al baúl de los recuerdos. Esto en el año 2016. Ahora viene, ¡si! Vienen los aspirantes y nos consuelan con bellas palabras. ¡¡Queremos hechos!!

* ¡ES UNA VERGÜENZA QUE NO LO CONSERVEN! Recuerda a un pontevedrés que hizo más por la ciudad y provincia que todos sus ídolos. ¡Como es cura! Usted ya sabe. ¿Verdad? Les da alergia todo lo referente al clero.

La imagen habla por sí sola. ¿Por qué nos les autorizan a los vecinos el reconstruirlo? ¿No tenemos una escuela de canteros municipal que pagamos todos los vecinos? ¿Por qué no hablan claro los organismos competentes? 

Definan qué estamento tiene que conservar nuestro patrimonio histórico.

Somos apolíticos. Sentimos un gran pesar el cambiar nombres de lugares por las ideologías del momento. Seamos solidarios y exijamos que se conserve los vestigios de un gran pontevedrés.

El Arzobispo Malvar y su sobrino Pedro Acuña Malvar, gran personaje en la corte de Carlos IV fueron grandes referentes de la historia de Galicia y de España en el siglo XVIII y XIX. Las grandes donaciones de sus familiares para el bien común de este Ayuntamiento. ¿No merecen un reconocimiento? ¿No sería mejor honor conservar el “puente” y restaurar la iglesia en que se bautizó y depositó su corazón?

Esta es una fría realidad en nuestros momentos. De todos dependen que se conserven vestigios de nuestra historia para nuestros descendientes.

 

Pedro de Lorenzo y Macías.27/11/2017

Hoxe fai dous anos que recibimos o apoio da Tvg coa súa emisión:


http://www.crtvg.es/informativos/vecinos-de-cerponzons-denuncian-a-deterioracion-da-antiga-ponte-e-camino-real-e-reclaman-melloras-de-seguridade-viaria-e-abastecemento-1618641


Apoio de Enrique Ramil


Grazas a Enrique Ramil polo mensaxe de apoio.

Dende a Asociación de Veciños O Chedeiro Cerponzóns agradecemos o teu detalle connosco.


https://www.facebook.com/PonteMalvarCaminoReal/videos/608879335943564/


“¡Salvemos Ponte Malvar !”


Non deixamos que o feismo

se apodere das aldeas.

Salvemos a nosa historia

anque sexa ven pequena.

Salvemos nosos luares.

Salvemos nosas aldeas.

De Cerponzons,San Vicente;

ten unha xoia a salvar.

¡Salvemos a sua ponte!

¡Salvemos Ponte Malvar!

A.Lois.
Este é o meu gran de area en forma de poesía.Una aperta agarimosa,amigo Juan José.12-APOIOS A PONTE MALVAR E O CAMIÑO REAL, presentación de iniciativas no Congreso dos Diputados a través do Diputado Guillermo Meijon Couselo.

GUILLERMO MEIJON COUSELO

27 de XUÑO DO 2017

De Novo da man do Deputado por Pontevedra D. Guillermo Meijon Couselo , perteñecente o Grupo Parlamentario Socialista do Congreso , presenta as siguentes preguntas :


O diputado po Pontevedra Guillermo Meijon Couselo ( PSOE ) presentará próximamente unhas iniciativas no Congreso dos Diputados dirixidos o Ministerio de Fomento con relación a o estado do noso Patrimonio da Parroquia de Cerponzons , en concreto a Ponte Malvar e o seu contorno .

Fai uns meses que mantivemos unha reunión con Guillermo para darlle a coñocer a nosa preocupación polo estado da Ponte Malvar e o tramo antigo da N -550 ( Camiño Real ).

Guillermo estivo percorrendo o lugar e comprobou a alarmante situación da Ponte , tanto pola seguridade para os peons coma para a integridade da Ponte senon se fai unha  urxente rehabilitación.

Hoxe mantivemos unha reunión con Guillermo e nas próximas datas fará unha serie de preguntas o responsable do Ministerio de Fomento relacionadas coa Ponte Malvar e o tramo antigo da N/550 que pasa por o este lugar de Tilve .

Estas son as contestacions que por parte do Ministerio de Fomento se lle enviaron a Mª Olalla Fernández Davila (GMX ) :

Sobre estas duas respostas que lle enviaron a Olalla ,  Guillermo Meijon faralle  unha serie de preguntas para que os responsables do Ministerio de Fomento contesten o seu posicionamento sobre todo o que se está reclamando .

Tamén se procederá por parte do grupo socialista que está representado no Concello de Pontevedra a pedir que se a PONTE MALVAR sexa incluida no catálogo de Bens con protección do Concello de Pontevedra.

DECEMBRO DO 2016

Recordar que dende o ano 2006  aproximadamente , os responsables das diferentes directivas  da Asociación de Veciños O Chedeiro xa veñen reclamando arranxos para este lugar.

https://www.facebook.com/juanjose.esperonrecarey/videos/10206473821663295/

7- APOIOS A PONTE MALVAR E O CAMIÑO REAL

Unha mostra máis de apoio á nosa causa, https://www.facebook.com/pontemalvarcaminoreal/
Da man de LUISA MARQUEZ RODRÍGUEZ fíxonos chegar esta obra realizada ex proceso para o noso patrimonio cultural da parroquia.Luisa Márquez é a Coordinadora da Rede de Escolas dá UNESCO de Galicia.Ademais é profesora no I.E.S. Luís Seoane de Monteporreiro.

Desde a asociación de veciños O Chedeiro agradecémoslle que tivese a xentileza de realizar este traballo referente a nosa Ponte Malvar e así querer darnos desta maneira o seu apoio á nosa reivindicación pola recuperación e arranxo da Ponte Malvar e o Camiño Real.

Grazas Luisa.

5- APOIO A PONTE MALVAR E O CAMIÑO REAL.

GRABACION DE SONIA CASTELO QUE NOS ENVIOU A ASOCIACIÓN DE VECIÑOS O CHEDEIRO DE CERPONZONS

Bos días , aquí vos deixo o apoio que nos enviou a actriz Sonia Castelo .

Dende a Asociación de Veciños O Chedeiro agradecemos o seu apoio para a Recuperación e arranxo da Ponte Malvar e o Camiño Real.

https://www.facebook.com/PonteMalvarCaminoReal/videos/584735191691312/

A actriz Sonia Castelo naceu o día 20 de marzo do ano 1968 na localidade do Ferrol, na provincia da Coruña.

A carreira de Sonia tivo a súa orixe na televisión autonómica galega, presentando informativos , uns anos despois empezou a facer interpretacións e a partir do 1998 alcanza unha gran popularidade coa súa participación en Mareas vivas no papel da doutora Berta Diaz.

Despois en Antena 3 con Policías , no corazón da rúa , a súa participación no Comisario , Hospital Central etc.

3- APOIOS A PONTE MALVAR E O CAMIÑO REAL.

COAATPO

https://www.facebook.com/pontemalvarcaminoreal/

O Colexio Oficial de Aparelladores e Arquitectos Técnicos da Provincia de Pontevedra

Hai uns días mantivemos unha entrevista con dirixentes do COAATPO , puxémoslles ao corrente das nosas preocupacións polo estado da Ponte Malvar e os seus arredores , por onde era paso o Camiño Real.

Despois de pasar pola comisión da xunta directiva puxéronse en contacto connosco para facernos saber que apoian as nosas reivindicacións.

Desde a Asociación de Veciños O CHEDEIRO de Cerponzons agradecemos a súa solidariedade.

ROSANNA LÓPEZ SALGUEIROBoa días , hoxe unha muller enamorada da sua Pontevedra nos envía o seu apoio :

ROSANNA Lopez Salgueiro

La herencia que nos dan debemos mejorarla antes de trasmitirla a los que vienen, y eso es lo que hay que hacer con el Puente Malvar y el Camino Real. Queridos vecinos de Cerponzones, a por ello, contáis con mi apoyo!.

Licenciada en CC. Políticas y Sociología.

Doctorada en Derecho Público.

Especialista en Técnicas de Investigación Social.

 Máster en Gestión y Administración Pública.

Colaboradora en diversos medios de comunicación, radio, televisión, prensa escrita y digital. Dirige una fundación. Anteriormente ha sido Directora del Instituto de Estudios Turísticos de Galicia, Directora General de Comunicación Social de la Xunta, Delegada de la Consellería de Cultura y Turismo, y Vicepresidenta de la Comisión provincial de Patrimonio. Ha trabajado en la empresa privada como jefe de equipo de Consultoría. Ha tenido su propia empresa. También fue profesora de la Universidad de Vigo y La Coruña.

MARÍA BIEMPICA APOIA TAMÉN:

Abogada 
ex concejal del Concello de Pontevedra.

Hace unos meses a una pregunta de Juan José le respondí que nuestra intención era que las parroquias se sintieran parte de Pontevedra , era una de los cuatro pilares básicos de nuestras propuestas.

Y el patrimonio de vuestra parroquia es un elemento básico para que tenga valor y pueda ser admirado por los que viven ahí y los que os van e irían a visitar.

Mis felicitaciones por vuestra iniciativa que tenéis en recuperar el patrimonio de vuestra parroquia de Cerponzons.

Contad con mi apoyo , ojalá las autoridades competentes se pongan de acuerdo para el arreglo del Puente Malvar y la recuperación del Camino Real.

JOSÉ BENITO GARCIA 

Un home que coñoce o Patrimonio pedra a pedra :

Mi total apoyo a la iniciativa de la Asociación de vecinos O Chedeiro de Cerponzons, para la recuperación del Patrimonio de la parroquia, sobre todo en lo referente al Puente Malvar y el Camino Real. Deseo que estos objetivos se vean cumplidos y que este patrimonio, vuestro y nuestro, bien común de todos los vecinos de Pontevedra, se vea valorado, protegido y conservado en su justa medida. Suerte.

José Benito García é investigador da historia de Pontevedra e da Zona Monumental e participou na elaboración do Primer Itinerario Heráldico pola Zona Monumental de Pontevedra.

 Os seus libros más coñocidos son Habladme Piedras e Templarios y Mareantes en la Gesta de Colon

A PONTE MALVAR E O CAMIÑO REAL, A LONGA ESPERA.

CINCO ANOS ESPERANDO A RECUPERACIÓN DA PONTE MALVAR E O ARRANXO DO CAMIÑO REAL (TRAMO ANTIGO DA N550).

Corría o ano 2015, da man da Deputada Olaia Fernández Dávila (BNG),  presentou as primeiras preguntas relacionadas co tramo antigo da N550 é a recuperación da Ponte Malvar ao Ministerio de Fomento no Congreso dos Deputados.

No mesmo ano a petición da Asociación de Veciños O Chedeiro convocamos unha reunión con responsables de varios partidos políticos.

Expuxémoslles as nosas peticións e pedímoslle a súa colaboración, alí mesmo confirmáronnos o seu apoio e aseguráronnos que levarían a pleno canto antes as nosas reivindicacións.


Máis dous anos despois, no 2017, foi o Deputado Gillermo Meijón Couselo (PSOE), quen presentou por tres veces unha serie de preguntas relacionadas co tramo antigo e a Conservacion da Ponte Malvar.


Presentacion de iniciativas no Congreso dos Diputados :

https://roquecerponzons.wordpress.com/2016/12/18/presentacion-de-novas-enmendas-no-congreso-dos-diputados/

UN POUCO DE HISTORIA : https://roquecerponzons.wordpress.com/2017/01/07/preguntas-relacionadas-co-noso-patrimonio-feitas-no-congreso-dos-diputados-da-man-de-guillermo-meijon-psoe

A Asociación de Veciños O Chedeiro dou a coñocer aos medios de información as nosas inquietudes e peticións, tamén comenzamos a pedir apoios, foron centos deles, tanto a título persoal coma a través de multitude de Asociacions, colectivos, colexios etc., citamos unha serie deles :

HISPANIA NOSTRA.

COLEXIO OFICIAL DE APARELLADORES E ARQUITECTOS DE PONTEVEDRA.

ESCOLA SUPERIOR DE CONSERVACIÓN E RESTAURACIÓN DE BBCC

ASC. DE CONSERVADORES RESTAURADORES DE ESPAÑA (ACRE)

ASC. PROFESIONAL DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO (ASPHA)

ASC. PARA A DEFENSA DO PATRIMONIO CULTURAL GALEGO

SOS PATRIMONIO CULTURAL GALEGO

REDE DO PATRIMONIO CULTURAL 

COLECTIVO BALUARTE DOS PENDELLOS DE AGOLADA

ESCOLA DE CANTEIROS

ARQUIVO MUNICIPAL DE PONTEVEDRA

ASOCIACIÓN EMPRESARIOS GALEGOS DE ARXENTINA

DEPARTAMENTO CONSERVACION DO MUSEO DE PONTEVEDRA

DEPARTAMENTO DE ARQUEÓLOXIA DO MUSEO DE PONTEVEDRA

SOCIEDADE ANTROPOLOXICA GALEGA (SAGA)

ASC. AMIGOS DO CAMIÑO PORTUGUÉS DE SANTIAGO

CENTRO GALLEGO DE NAVARRA

ASC. CULTURAL O BURGO

CASINO MERCANTIL DE PONTEVEDRA

ASC. CRISTÓBAL COLÓN GALLEGO

ASC. CENTRO COMERCIAL URBANO ZONA MONUMENTAL PONTEVEDRA

FUNDACIÓN MALVAR

FUNDACIÓN ALEXANDRE BÓVEDA 

AMIGOS DO APÓSTOLO E DO CAMIÑO DE SANTIAGO DE BARCELONA.

PATRIMONIO CULTURAL MMP DE SEGOVIA.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE GESTORESDE PATRIMONIO CULTURAL DE MADRID.

MOCIÓN PRESENTADA POLA REPRESENTANTE DO PARTIDO C’s :

FOI APROBADA POR TODOLOS PARTIDOS POLÍTICOS REPRESENTADOS NO CONCELLO DE PONTEVEDRA.

Tal día como hoxe, un 30 de Novembro do 2015, presentouse unha moción no Concello de Pontevedra onde se aproba por unanimidade de todolos partidos políticos que se pida o traspaso do tramo antigo da N550 ( propiedade do Ministerio de Fomento ) ao seu paso polo lugar de Tilve , onde se atopa a Ponte Malvar . Agardamos que se cumpra , cando ? Non o sabemos , pero mentras tanto seguimos chamando a todalas portas para que coñozcan a nosa causa e nos den o seu apoio, ano tras ano estamos pedindo o traspaso é o arranxo da Ponte Malvar, esperamos que nos sexan atendidas as nosas peticións.

Eiqui a grabación da moción :

https://youtu.be/4p5QeNiPklE