REFRANEIRO DE SAN VICENTE

REFRÁN : Frase curta de forma fixa coa que se expresa un pensamento popular baseado na experiencia, polo xeral con rima e de sentido figurado.
Xesús Taboada Cid, dice sobre o refrán : O refrán é, o meu xuízo, a sentencia que dictamina e describe un modo de ser, é dicir, a máis xenuína característica dunha referencia humana. No refrán concéntrase todo o cúmulo de experiencias, no que unha simple frase condensa anos de existencia e sabedoría popular.

1—SAN VICENTE DE CERPONZÓNS, 40 VECIÑOS E 80 LADRÓNS.

2—OS DE SAN VICENTE NON HAI QUÉN LLE POÑA A MAN NA FRENTE.

3—Á NANA, NANITA, DE SAN VICENTE, XA SABERÁS COMO O NENO XA TEN UN DENTE.

4—ONDE VAI A XENTE, VAI VICENTE.

5—ONDE VAS VICENTE ? ONDE VAI A XENTE.

6—O BURRO DE SAN VICENTE LEVA A CARGA E NON A SENTE.

7—FRÍO POR SAN VICENTE E CALOR POR SAN LORENZO, APERTAN MOITO E PASAN PRONTO.

8—PARA SAN VICENTE, XANEIRO PERDE UN DENTE.

9—POR SAN VICENTE, ALZA A MAN DA SEMENTE.

10—POR SAN VICENTE, CASCAÑEAN OS DENTES.

11—POR SAN VICENTE CASTAÑETEAN OS DENTES.

12—POR SAN VICENTE DE XANEIRO A PRIMEIRA FLOR, SE MARCHITA EN FEBREIRO.

13—POR SAN VICENTE, O DÍA E O SOL CRECEN.

14—POR SAN VICENTE O INVERNO PERDE UN CLIENTE.

15—POR SAN VICENTE, O SOL BAÑA O TORRENTE.

16—POR SAN VICENTE, O SOL ENTRA POLAS TORRENTEIRAS.

17—POR SAN VICENTE, XEADA OU CORRENTE.

18—POR SAN VICENTE, HORA CORRENTE.

19—POR SAN VICENTE, ESCURECE ÁS SETE.

20—POR SAN VICENTE, SALTA A AUGA DAS FONTES.

21—POR SAN VICENTE, TODA A AUGA É QUENTE.

22—POR SAN VICENTE, TODA A AUGA É SEMENTE.

23—POR SAN VICENTE, XA O SOL BAÑA OS TORRENTES.

24—SAN LORENZO CALURA, SAN VICENTE FRIURA, UN E OUTRO POUCO DURA.

25—SI CAMIÑARES VICENTE, NON COMAS EN CADA LUGAR NIN BEBAS EN CADA FONTE.

26—SI O DÍA DE SAN VICENTE FAI CLARO, BOA VELLA, ENSANCHA O CARRO.

27—SAN VICENTE CLARO, ENSANCHA O XARRO.

28—SAN VICENTE BARBADO, ROMPE O XELADO OU O PON MÁIS REFINADO.

29—POR SAN VICENTE, O DÍA E O SOL CRECEN.

30—POR SAN VICENTE ESCURECE ÁS SETE.

31—POR SAN VICENTE, PARVO QUEN SEMENTE.

32—POR SAN VICENTE COÑÉCEO A XENTE E POLOS REIS COÑÉCENO OS BOIS.

33—POLOS REIS NÓTANO OS BOIS, POR SAN VICENTE NÓTAO A XENTE, POR SAN BLAS, UNHA HORA MÁIS.

34—POR SAN VICENTE, UNHA HORA PRESENTE.

35—POR SAN VICENTE NON HAI RECUNCHO QUE O SOL NON ENTRE.

36—POLO SAN VICENTE PLANTA OS NABOS DÁ SEMENTE.

37—SI SEMENTAR QUERES, ATA SAN VICENTE NON SUDES A FRENTE.

38—POR SAN VICENTE, UNHA HORA DE CRECIENTE.

39–POLO SAN VICENTE TEN O DÍA UNHA HORA MÁIS, METADE POLA MAÑÁ, METADE POLO SERÁN.

40—SAN VICENTE, DO INVERNO, BOTA UNHA BRASA AOS REGUEIROS.

41—SAN VICENTE PEQUENIÑO É UN SANTO CHIRIFEIRO, QUE NOS DÁ A NOSA FESTA O VINTEDOUS DE XANEIRO.

42—SAN VICENTE CLARO, PAN FARTO.

43—SAN VICENTE OSCURO, PAN NINGUNO.

44—DOS SANTIÑOS DE XANEIRO, SAN ILDEFONSO É O PRIMEIRO; DETENTE, DETENTE QUE PRIMEIRO É SAN VICENTE; DETENTE BRUTO QUE PRIMEIRO É SAN CANUTO; DETENTE VARÓN QUE PRIMEIRO É SAN ANTÓN.

45—POR SAN VICENTE, VAISE A NÉBOA E VÉN O VENTO.

46—POR SAN VICENTE, SACA O FRÍO E TRAE O VENTO.

47—POR SAN VICENTE, O FRÍO CHEGA Aos DENTES.

CITAS LITERARIAS (12) TESIS DOCTORAL 

Encontrei un escrito de unha Tesis Doctoral sobre Paremiología toponímica de Galicia en refraneros gallegos y castellanos. O nome da autora Vanessa Fernández Pampín é director Germán Conde Tarrío, Madrid 2015.

Unha tesis que contén máis de 500 páxinas, dónde indica que era para optar ao grado de doctor.

Entre o máis destacado para os veciños de Cerponzóns, destaca o seguinte :

Objetivos
 :

Como hemos especificado en la introducción, nuestra investigación aborda el estudio de las paremias toponímicas de Galicia que aparecen tanto en el refranero gallego como en el castellano. 

Máis adiante cando fala de Pontevedra é as súas parroquias enumera o refraneiro relacionado con elas, donde aparece a Cerponzóns :

18. En Mourente boa terra
 e mala xente.( O. Mario Moldes Punte).
19. San Vicente de Cerponzóns,
 cuarenta  veciños e oitenta ladróns. ( Informante : María del Mar Rodríguez Espino).20. Pasei por Pontevedra, pasei por Lourizán, 
pasei pola Estribela, mismo na veira do mar. I. 51(589). 

21. Anque vou a Pontevedra, non vou por ve-los soldados
, vouve-la Peregrina, a dos pendientes dourados. ACL. 39. MB. 23(98). 

22. Os de Berducido
 comen o caldo cocido. Pdt. 3587 (ficha 10221). (Hace referencia a la parroquia de San Martiño de Verducido).

Máis adiante encontramos o seguinte :

El conocimiento y uso de estas paremias implica la existencia de una conciencia colectiva paremiológica que evidencia la vigencia de las mismas y la necesidad de acercarlas al uso cotidiano más allá de lo anecdótico en los grandes repertorios de refranes. 
Las formas que nos resultaban más interesantes eran aquellas de las que no teníamos noticia en nuestras fuentes escritas. Hemos reunido 49 paremias toponímicas que no habían sido recogidas en los refraneros que hemos manejado. Esto muestra dos cosas en inicio contradictorias, pero complementarias: 

*  Por un lado, queda mucho trabajo por realizar en la recolección paremiológica en los distintos pueblos y localidades gallegas antes de que acaben desapareciendo las formas, las personas que mejor los pueden transmitir o algunos de los topónimos que han dado lugar a estas expresiones por los cambios territoriales que se están llevando a cabo

*  Y por otro, demuestra que la creación de paremias sigue estando vigente y su producción no escaseará aunque la sociedad esté inmersa en los profundos cambios en los que se encuentra en este momento. 
Se citan a continuación las formas de la oralidad que no estaban presentes en nuestro corpus: 

Os de Nantes,
 van cazar elefantes. 

Os de Dorrón,
 mala  xente e bo terrón. 

En Mourente boa terra e mala xente. 

San Vicente de Cerponzóns, cuarenta veciños e oitenta ladróns. 

Manda Baiona,
 que non manda Sabarís. 

Máis información: https://eprints.ucm.es/id/eprint/39973/1/T37954.pdf

ENQUISA RELACIONADA COA PARROQUIA.

Vai camiño de cinco anos que fixemos a primeira enquisa aos veciños, as preguntas que lles fixemos axudounos a Asociación de Veciños en saber as necesidades é inquedanzas que tiñan naquel momento. ASOCIACIÓN DE VECIÑOS O CHEDEIRO, PREGUNTAS QUE FIXEMOS NO ANO 2016 : 1– De qué lugar da parroquia eres ? 2– Que votas en falta no lugar donde vives ? 3–Notas implicación do Concello na parroquia ? 4– Que necesidades mais importantes ten o lugar donde vives ? 5– Como che gustaría que estivera conectada a parroquia con centro da cidade ( autobús , tranvía , taxis….) 6– Como ves o traballo da Asociación de Veciños O Chedeiro ? 7–Ves positivo a impartición de cursos e de charlas que se están a realizar na parroquia ? 8–Que curso che gustaría que se impartira ? 9–De que tema che gustaría que viñeron a falar ? 10–Colaborarías coa nosa asociación aportando fotografías , documentación , comentarios etc. que fose de interés cultural e patrimonial para a parroquia ? AGORA VOLVEMOS A PREGUNTAR É COMPARTIR AS RESPOSTAS DESTA 2ª ENQUISA : 2ª ENQUISA Queremos saber a opinión dos veciños sobre o seguinte : Imaxinarvos que ides invitar a uns amigos que son de fóra e non coñecen nada da nosa Parroquia…
PREGUNTAS :
A–Qué lugares lle recomendarías ver da Parroquia ? B–Qué historia lle contarías dun feito ocorrido en Cerponzóns ? C–A cal actividade das que se desenvolven na Parroquia os invitarías? D–A qué lugar da Parroquia non os levarías a coñecer ? E–Que menú lle prepararías na túa casa ? F–En que época do ano che gustaría invitalos ? G–Algunha outra cousa que indicarnos ?
RESPOSTAS :
A—Qué lugares lle recomendarías ver da Parroquia ? Veciña/o nº 1–Varios, el entorno de la iglesia con sus escudos, cruceiros etc. Puentes, el trozo de camino portugués que pasa por la parroquia, una senda situando los restos de los molinos, y un recorrido a por un trozo del río donde se ve encauzado entre muros de piedra, también sería interesante, visitar si estuviese adecentado los restos de la presa que se construyó para llevar agua a Pontevedra. Veciña/o nº 2—A igrexa co conxunto da casa reitoral e lavadoiro. Posúe un encanto especial por ser atalaia da parroquia. Paseo polos diferentes lugares da parroquia coñocendo os variados elementos do patrimonio etnográfico: roteiro cos cruceiros, hórreos, pontes, muiños, lavadoiros, casas tradicionais mellor conservadas e máis singulares que se poden observar na parroquia. Roteiro polo Rio Rons dende o Pontillon ata San Caetano. Roteiros a pé ou en bicicleta : dende Pidre ata o pontillon. Polo Castrado ruta xacobea. Veciña/o nº 3—A igrexa, os cruceiros e o camiño de Santiago. Veciña/o nº 4—O Castrado e a zona do muiño do Caeiro. Veciña/o nº 5—A contorna da Igrexa, Camiño Portugués, Centro Social. Veciña/o nº 6—NS/NC Veciña/o nº 7—A contorna da Igrexa, Chan do Monte, Campo de Fútbol, paseo polo río, Camiño de Santiago (sobre todo donde puxestedes o Miliario de Magencio) Veciña/o nº 8—A senda de San Caetano, Igrexa, Casa Rectoral, Camiño de Santiago (con parada no Miliario). Veciña/o nº 9—Recomendaría o paseo circular que vai desde a Igrexa ata o Mirador do Flautista. Veciña/o nº 10—A Igrexa e a súa contorna, desde ahí temos as mellores vistas da comarca. Veciña/o nº 11—A Igrexa e a súa contorna, Camiño Portugues, os Muiños, a Ponte Malvar, o Centro Social é o Mirador do Flautista. Veciña/o nº 12—Igrexa e a súa contorna, as vistas desde O Bravo, tamén desde o Mirador do Flautista, o Camiño Porugués con parada no Miliario é o Centro Social. Veciña/o nº 13—Una visita en general a la parroquia. Veciña/o nº 14—A Ponte Malvar, a Ponte de San Caetano, o lugar de Meán é o Bravo, os Cruceiros, a Igrexa é a Capela de San Caetano, tamén as palleiras de Meán é da Igrexa. Tamén o Miliario recen colocado, os Muiños, ainda que xa non quedan, o do Caeiro, as pequenas pontellas que hai nos rios de paso para persoas , carros na súa época…no Castrado, no Caeiro, en San Caetano…As fermosas vistas que temos desde os puntos máis altos da parroquia…na Igrexa, no Bravo, no alto de Meán ( o Mirador do Flautista), no Cunchido…o Palomar da Igrexa…( mira que temos cousas para ver na Parroquia…) Veciña nº 15—Levaríaos a ver o Adro é Igrexa, Casa Rectoral é o entorno do Cemiterio, dependendo das personas invitadas incluso o interior do Cemiterio. A miña filla (que colabora nas respostas) levaría os máis pequenos ao Parque situado detrás da que foi escola unitaria, todo o faría a pé se fora posible, tamén a zona de Meán ata o Castelo, parando nas fontes. Tamén os levaría a coñocer as instalacións do Centro Social, a Casa do Pobo é a Chan do Monte. B—Qué historia lle contarías dun feito ocorrido en Cerponzóns ? Veciña/o  nº 1—Hay muchos, por ejemplo la historia del cruceiro de Mogos. Veciña/o nº 2—O primeiro premio da festa dos Maios na Ferrería e a historia da preparación que precede á o evento do 1 de Maio, a elaboración da veciñanza, a celebración da abundancia da primavera… Veciña/o nº 3—Que somos unha parroquia milenaria. Veciña/o nº 4—A unión dos veciños cando fixeron parar a obra no tramo da N550, na subida da Costa da Rons. Veciña/o nº 5—A historia que descubrin de Ponte Beán. Veciña/o nº 6—NS/NC Veciña/o nº 7—Contar o que fixo pola Parroquia o cura D. Manuel. Veciña/o nº 8—Gustoume muito, ainda que é mui reciente, a noite de Reis, cando tocaron as campás para mandar os nenos a cama. Aínda que non hubo cabalgata, ese día se fixo algo mío especial por os nenos da parroquia. Veciña/o nº 9—Contaría unha historia da miña adolescencia na parroquia. Veciña/o nº 10—A casa do señor Vicente, sempre estaba no chan debido os camións que iban contra ela, íbamos todos acudirlle. Veciña/o nº 11—NS/NC Veciña/o nº 12—NS/NC Veciña/o nº 13—El homenaje que se le hizo a D. Manuel. Veciña/o nº 14—Dun feito ocurrido na Parroquia, falarialle de moitos (sobre todo dos que me contaban meus avós) pero que eu presenciara falarialle dun accidente de camión que caiu enrriba de unha casa, que agora xa non está, na famosa curva de Valente. Veciña nº 15Cando iba a recoller setas o monte, fai xa 20 anos que non as vou recoller polo noso monte, unha mágoa. Tamén do ben que me trataron na Asociación de Veciños cando estiven na directiva. C—A cal actividade das que se desenvolven na Parroquia os invitarías? Veciña/o  nº 1—Creación de Alfombras Veciña/o  nº 2—Ás alfombras florais do día do Santísimo. Veciña/o nº 3—O Entroido Veciña/o nº 4—O magosto/carnavales. Veciña/o nº 5—Elaboración das Alfombras de Corpus. Veciña/o nº 6—Dependerá de la época del año y de lo que se oferte en ese momento. Seguro, las alfombras de flores. Alguna excursión, el carnaval, aún magosto, si es época… Veciña/o nº 7—Gústame todas as actividades, porque relacionaste cos veciños, principalmente as Alfombras, que colaborei en axudar a facelas ata que a saude mo permitiu. Veciña/o nº 8—As festas de San Vicente. Veciña/o nº 9—Invitariao o día do árbol ou o magosto. Veciña/o nº 10—A facer as alfombras. Veciña/o nº 11—NS/NC Veciña/o nº—As Alfombras é o Magosto Veciña/o nº 13—Las alfombras. Veciña/o nº 14—Levaríaos a presenciar como fan as alfombras de flores do Santísimo, as xuntanzas que se fan cos veciños arredor de un bo xantar e da música, aos cursos de diferentes temas que se imparten. Veciña nº 15—Invitaríaos a calquera actividade, ata ao fútbol, ainda que non son de ver partidos, pero o ambiente de ver os veciños xuntos, gústame. D—A qué lugar da Parroquia non os levarías a coñecer ? Veciña/o  nº 1—N/S N/C Veciña/o nº 2—Todos os lugares teñen o seu encanto, cada ún é distinto coas súas cousas boas e malas. Non hai nada que mereza ser agochado aos ollos dos visitantes. Veciña/o nº 3—Non lle ensinaria a ponte romana do Castrado como se atopa neste intre. Veciña/o nº 4—O Bravo, lugar onde está mui abandonado. Veciña/o nº 5—Os lugares do monte cando depositan escombros. Veciña/o nº 6—NS/NC Veciña/o nº 7—Penso que cada lugar ten o seu encanto. Veciña/o nº 8—Non hai ningún que me desagrade. Veciña/o nº 9—Non o levaría a Cunchido e Liborei porque non coñezo tanto esas zonas. Veciña/o nº 10—Non lle enseñaría a Ponte da Rons, con tanta historia é tan abandonado. Veciña/o nº 11—Ningún que señalar. Veciña nº 12—O lugar de A Bouza. Veciña/o nº 13—Ninguno que decir, todos tienen su encanto. Veciña/o nº 14—Non os levaría a ver a canteira, porque está a estragar a paixase, ainda que recoñozo que é unha fonte de ingresos para a parroquia. Veciña nº 15—Creo que non podo descartar ningún lugar da parroquia. E—Que menú lle prepararías na túa casa ? Veciña/o  nº 1—Cordero al horno, también “Sopa Botana” de raíces de Cerponzóns. Veciña/o nº 2—O cabrito ao forno polo día do Patrón despois dunhas centolas da ría. Veciña/o  nº 3—Unha boa churrascada. Veciña/o nº 4—Depende a época. Si é no verán marisco. Veciña/o nº 5—Un cocido, filloas, morcillas, café é licor café. Veciña/o nº 6—Dependerá tambiend e la época. Desde una buena mariscada, pulpo, cocido, filloas, lacón con grelos… Veciña/o nº 7—Pulpo, empanada de maíz, un bo pescado, un marisco… Veciña/o nº 8—Un bo cocido ou pulpo con cachuelos, de postre leche frita. Veciña/o nº 9—Daríalle a probar a empanada, as croquetas, un bo cocido é pulpo a feira. Veciña/o nº 10—Sopa, cocido e bizcocho ( Recordando os meus pais). Veciña/o nº 11—Un cocido. Veciña nº 12—Un cocido, pulpo. Veciña/o nº 13—Empanada, pulpo, churrasco,filloas y tarta de queso. Veciña/o nº 14—Un bo cocido ou carneiro da casa ao forno, tamén uns callos. Veciña nº 15—Mexillóns a vinagreta, churrasco con patacas fritas é criollos. Si son veganos unha crema de calacú ou ensalada mixta. De postre, pasteis de Confitería Solla ou algo caseiro, como flan de ovos de galiñas de Pidre. F—En que época do ano che gustaría invitalos ? Veciña/o nº 1—Primavera, con todo brotando y buen tiempo para caminar. Veciña/o  nº 2—No outono para aproveitar os paseos mencionados coa recollida de cogumelos baixo os piñeirais e fragas que aínda van quedando. Veciña/o  nº 3—Na primavera. Veciña/o nº 4—Maio/Xuño Veciña/o nº 5—Nas Festas do Patrón é na do Corpus. Veciña/o nº 6—La primavera es buena época para visitar sitios nuevos, los días van creciendo y llueve menos. Veciña/o nº 7—En verano. Veciña/o nº 8—En verán para disfrutar máis paseos ó sol. Veciña/o nº 9—Primaveira ou Outono. Veciña/o nº 10—Pola festa do Patrón.  Veciña/o nº 11—En verano. Veciña/o nº 12—En verano Veciña/o nº 13—En verano. Veciña/o nº 14—En primaveira, que é cando está mais alegre a paixase, as árbores en flor, non chove tanto, hai boa temperatura é os dias son máis longos. Veciña nº 15–Gústame o mes de Maio, porque os dias son máis largos. G—Algunha outra cousa que indicarnos ? Veciña/o nº 1—Preparar, acondicionar y publicitar una senda ordenada que recorra los restos de los molinos y la senda del río con guía que lo vaya explicando. También descubrir y señalar el antiguo Puente de la Carcel. Veciña/o nº 2—Grazas polo voso traballo, variadas iniciativas é bo humor sempre. Veciña/o  nº 3—Arreglar a Ponte romana do Castrado. Veciña/o nº 4—Avisaría os veciños por si queren participar e facer un recibimiento entre todos. Veciña/o nº 5—Ter un gran complexo deportivo na Chan do Monte, con zonas de xogos para todas as edades, con un local que se poida celebrar bailes. Veciña/o nº 6—NS/NC Veciña/o nº 7—Organizar actividades, excursions para convivir cos veciños. Veciña/o nº 8—Gustaríame solucionar o problema das papeleras da nova senda peonil en San Caetano, que cae por fora todo o que tiran dentro, por falta de bolsas e parece as veces un estercolero. Veciña/o nº 9—Levaríao a coller setas ou castañas no outono. Veciña/o nº 10—NS/NC Veciña/o nº 11—NS/NC Veciña nº 12— NS/NC Veciña/o nº 13—NS/NC Veciña/o nº 14—O que estaría ben era organizar unha andaina por todos os lugares de interés da parroquia. Veciña nº 15—Cando saiba onde se pode dar un chapuzón no río, aí os levaría de cabeza. Se houbera unha ruta polo río, gustaríame facela.

RECORDOS DOS BAILES DE ANTES.

OS BAILES DAQUELA.
Si volvemos a vista atrás e damos un repaso desde os anos corenta e cincuenta observamos que os nosos antepasados non tiñan moito tempo para pasar o tempo en divertirse, bailar era o máis habitual, ben nas festas tradicionais, ben naqueles bailes que se organizaban en casa dalgún veciño. Outra das diversións que máis gustaban era a de ir ao cine, era tamén unha forma de lecer moi popular, pero non todos podían e aqueles que dispoñían de medios ían cada certo tempo. Houbo unha época en que vivín unha proxección dunha película nun alboio dunha aldea chamada Valiñas, estaba pasando uns días en casa duns amigos dos meus pais e chegaron uns homes que cargaban uns trastos, pediron usar o alboio de casa, nun fondo estenderon unha saba branca, no outro a máquina de proxección e pola noite fixeron o pase, o alboio estaba ata os topes de xente, a entrada creo recordar que costaba cinco pesetas. Volvendo ao baile, desde os primeiros anos de principio do S. XX era habitual nas verbenas bailar o baile tradicional galego, pero cando comezou a moda do baile moderno agarrado a polémica estaba servida, os domingos en misa os curas nas súas homilias criticaban ese tipo de baile considerándoo pecaminoso. Anos e anos onde as mulleres e os homes tiñan complicado poder estar xuntos, o habitual era que estivesen separados, pero desde ben pequenos, tanto na escola como na misa. Si ibas un domingo á cidade vías como nos paseos os homes ían por unha banda e as mulleres por outro. Hoxe en día temos aínda algún exemplo do que estou dicindo, é habitual que na nosa igrexa os homes queden na parte de atrás e as mulleres colócanse nas primeiras bancadas. Así que aqueles bailes onde se poñían de moda os bailes agarrados como por exemplo o pasodoble, a polca, a rumba, o vals etc. eran os lugares idóneos para poder ter un contacto home/muller tan desexado. Como dixen antes, eses bailes chegaron a ser definidos como inmorales e foron perseguidos, principalmente polo cura da parroquia e por suposto tamén polos pais das mozas que acudían aos bailes, había que controlar que o baile non implicase estar demasiado agarrados para así evitar a quente paixón humana diante de todo o mundo, para evitar eses momentos de quentura era habitual que nos bailes estivesen presentes as nais das mozas, as cales poñían orden en canto presenciaban que a cousa poñiase “quente” é tamén “aconsellaban” con quen poder bailar ou con quen non.
OS BAILES NOS BAIXOS DAS CASAS E NOS ALBOIOS.
Este apartado relacionado cos Bailes pode dar lugar a muitas anécdotas, de principio vou comenzar con uns Estatutos de unha Sociedad Artística que encontrei no blog da nosa veciña Ana, está Sociedade formouse no ano 1926. Dí así: Sociedad Recreativa Artística de Cerponzones Capítulo 1º DE LA SOCIEDAD Y SU OBJETO Artículo 1º – Se constituye esta sociedad con caracter puramente recreativo cultural. Artículo 2º – El fin de esta sociedad será única y exclusivo de celebrar reuniones de confianza entre los jóvenes y familias de la parroquia de Cerponzones pudiendo pertenecer a la misma las de las demás parroquias del Ayuntamiento de Pontevedra a que aquella pertenece. Artículo 3º – quedará al arbítrio de la Junta Directiva el señalamiento de las reuniones y bailes y época en que hayan de celebrarse. Capítulo 2ºDE LOS SOCIOS Y DE LAS REUNIONES Artículo 4º – Para ser socio basta la manifestación verbal o escrita al secretario de la Sociedad y podrán serlo también las señoras. La Junta Directiva en vista de las circunstancias del aspirante y en votación secreta podrá denegar su admisión. Artículo 5ºLos socios han de satisfacer la cuota mensual de cincuenta céntimos de peseta, pagados por adelantado. Artículo 6º – Todo socio no podrán llevar a estas reuniones a ninguna señorita que no esté invitada por la Junta directiva. Artículo 7º – Todo forastero que desee concurrir a cualquiera de las reuniones que se celebren y que a juício de la Junta Directiva pueda permanecer en el local, satisfará la cuota que oportunamente se señale, debiendo aquel ser representado por dos socios la garantía de estos. Artículo 8º – El socio que no participe el día último de mes a mas tardar su baja, será responsable al pago de las cuotas correspondientes al mes siguiente. Artículo 9º – Los socios no podrán hacer valer ninguna de los derechos que les concede este reglamento  por lo tanto no tendrán entrada en las reuniones y bailes sinó están al corriente en el pago de todas sus cuotas ordinarias así como las supletorias y extraordinarias que se estipulen por acuerdo de la Junta Central. Artículo 10º-Serán dados de baja de la Sociedad: . Los socios que dejen de pagar dos mensualidades consecutivas. 2 º . Los que den lugar a que su billete de socio sea utilizado por otra persona para asistir a los bailes y reuniones. 3 º – Los que dentro del local donde se celebran los bailes, reuniones u otros actos no guarden la debida consideración, molestando a los demás. Las cuestiones que puedan suscitarse por los motivos expuestos u otros análogos, serán resueltos sin apelación por la Junta Directiva. Artículo 11º– No podrán volver a pertenecer a esta Sociedad los que hubieran sido dados de baja, con arreglo a los apartados 2º y 3º del artículo anterior. CAPÍTULO 3 DE  LA JUNTA DIRECTIVA Artículo 12º– La Junta Directiva estará constituida por un presidente, un vicepresidente, un contador, un tesorero, un secretario y tres vocales, renovables anualmente por mitad reunida permitida la reelección. Esta Junta se encargará del cumplimiento de los fines para que fue creada la Sociedad, y, quedará revestida por ella de toda clase de atribuciones, excepto las que se asignen a la Junta General por el presente Reglamento, cuya observancia es la Junta Directiva la encargada de hacer cumplir fielmente . Artículo 13º – Las atribuciones especiales de los individuos que la componen son las ordinarias en toda clase de Juntas de esta índole. El Presidente presidirá las sesiones de las Juntas Generales y de la directiva,convocando estas últimas, otorgará en nombre de la Sociedad cuantos contratos sean precisos, revisará los libramientos, cargámenes y cuentas llevará la representación personal de la Sociedad y ejercerá, en fin, todas las demás funciones propia del cargo. El vicepresidente, sustituirá al presidente en los casos de ausencia, enfermedad o renuncia, teniendo entonces todas las atribuciones concedidas a aquel. El contador; tendrá a su cargo la intervención de los libros de contabilidad que sean necesarios, tomará razón de los recibos, libramientos y cargamenes y practicará en tiempo habil el correspondiente balance anual para presentarlo a la Junta General, para estos efectos el año empezará el 1 º de Enero y terminará el 21 de Diciembre. El tesorero, se hará cargo de los ingresos de fondos en la Sociedad y atenderá los pagos y libramientos de fondos por el Presidente e intervenidos por el Contador. Rendirá anualmente las cuentas de caja con sus justificantes que presentará a la Junta Directiva para su aprobación. El secretario, redactará las actas de las sesiones de las Juntas Generales y Directiva, entenderá las convocatorias y las firmará para las primeras, formará un registro de socios con altas y bajas, comunicará a los socios los acuerdos de la Junta Directiva que séan de interés particular o general. En los casos de ausencia enfermedad o ausencia del Vicepresidente, Contador, Tesorero o Secretario, la Junta Directiva, designará los vocales que han de desempeñar sus funciones. Artículo 14º– La Junta Directiva comenzará a ejercer sus funciones al dia siguiente de aquel en que se celebre la Junta General que la elija. Artículo 15º– La Junta Directiva se reunirá cuando la convoque el Presidente o a instancia de tres de sus miembros. Este mismo número de concurrentes será necesario para la validez de los acuerdos los cuales se tomarán por mayoría de votos, decidiendo el presidente en caso de empate con voto de calidad.  CAPÍTULO 4 DE LAS JUNTAS GENERALES Artículo 16º–  La Junta General se reunirá el último domingo de Diciembre para la aprobación de cuentas y nombramiento de Junta Directiva, siendo esta nombrada por mayoría de votos. También se reunirá cuando lo soliciten de la Junta Directiva diez socios. CAPÍTULO 5 DISPOSICIONES GENERALES Artículo 17º– El domicilio social de esta Sociedad será en una casa que posee Don Valentín Vieitez Cochón, en el lugar de Tilve de la parroquia de Cerponzones. Artículo 18º– En caso de disolución de esta Sociedad, los fondos existentes serán entregados al Gran Hospital de esta capital. Cerponzones (Pontevedra) 22 de Agosto de 1926 La comisión organizadora (firma ilegible) Manuel Sotelo         Daniel Maquieira Presentado en el día de hoy en este —–los efectos del artículo 4 º de la Ley de Asociaciones de  8 87 por duplicado Pontevedra 25 de Agosto de 1926 El gobernador civil interino.
FUNCION DE TEATRO NA ARTÍSTICA.
Tamén había de cando en vez sesion de Teatro na Sociedad Recreativa Artística de Cerponzones… Había na parroquia dous veciños que eran moi amigos, uns mozos que se levaban moi ben, acudían xuntos cada vez que había baile naqueles lugares de Tilve, Leborei, Pidre e tamén os que estaban un pouco máis afastados, Verducido e Lérez entre eles. Na Sociedad Recreativa Artística de Cerponzones estaban como socios e sempre saían con algunha iniciativa que se lle ocorría dun momento para outro, eu recordo a estes dous mozos sendo xa uns señores maiores, pero seguían sendo mozos por dentro, un era veciño da Bouza, o señor Joaquín Casás, o outro era veciño da Meán, o señor Isolino Ucha. Aos dous víaos frecuentemente pola taberna. A Joaquín víao cando regresaba de traballar de Pontevedra, antes de ir para a súa casa, facía unha parada na taberna da Rons, tomaba a súa chiquita, conversaba un pouco e despois xa se ía. A Isolino víao máis os fins de semana, cando viña co señor Celestino para xogar aquelas interminables partidas de cartas, Isolino sempre estaba cantando a canción que interpretaba Pucho Boedo cos Tamara, seguro que a recordades…a Santiago vou ligerito caminandoooo… Un día decidiron representar na Sociedade Artística unha obra de teatro… A idea non sei de onde a sacaron, daquela non había televisión nin moitos libros de obras de teatro, quizais a idea saíse dunha radio que puidesen ter algún dos dous.  A cousa foi que para a interpretación Isolino tivo que poñerlle, tanto por detrás como polo peito, unhas táboas a Joaquín, despois suxeitounas cunha corda é para que non o vise ninguén con aquelas táboas atadas ao seu corpo utilizaba un enorme gabán. No momento da presentación da obra de teatro, cando era o descanso dos músicos, Valentin rogaba silencio aos alí presentes, ao pouco facían a súa entrada os dous actores… Isolino, cunha vara na man, comezaba a interpretar a un personaxe que cada certo tempo logo de dicirlle catro cousas a Joaquín, sacudíalle coa vara, unhas veces nas costas, outras no peito. Joaquín imitaba perfectamente á vítima daquel castigo que lle estaba dando Isolino, gritaba, choraba, pedía clemencia… Isolino seguía interpretando, cada vez atizaba con máis ganas, sabía que as táboas amortiguaban os latigazos, cousa que os alí presentes non llas tiñan todas consigo e algúns se crían que lle pegaba de verdade, é que eran uns actorazos! Por certo, mentres Isolino lle zuscaba a Joaquín, chamáballe BARREZUELAS, que nin dicir que foi o alcume que lle quedou a Joaquín, Isolino sempre que o vía así lle chamaba. Parece ser que naquela época había outro Baile, estaba mui preto desta Sociedade, unha casa que tiña un alboio donde facíanlle a competencia a Artística, estaba situado en Leborei,  donde viviron Isabel Piedras é Daniel Cochón. Tamén tiveron na súa casa, fai máis de ochenta anos, unha pequena taberna. Era un lugar mui céntrico, ademáis mui preto da casa donde tamén viviu a señora Hermosinda a Botana, había costumbre de levar unhas pandereteiras a tocar na carballeira que está situada a poucos metros.
Hermosinda, a Botana, xunto o seu marido.
Quen se recorda daqueles tempos do baile é das pandereteiras  e un veciño que sendo un neno axesaba por donde podía as parellas bailando no alboio. Eran tempos que a xente necesitaba de momentos de lecer, o baile era o principal entretenemento que había, solamente necesitabas un lugar amplo, un mostrador para poñer una viños e un paisano que tocase o acordeón ou algún outro instrumento musical.
Bailando en Pidre.
Outro baile que houbo fai anos foi no lugar de Pidre, na casa do señor Basilio, a casa que está pegada á de Tila. Recordo que na miña familia había un home que se chamaba José Peres Ucha (coñocido por Pepe o Chepas), que tocaba a flauta, iba acompañado co acordeonista, o señor Faustino da Bouza a bailes, bodas é festas varias. Aqueles días de traballos tan duros, de sol a sol, deixaban pouco tempo á diversión. Normalmente os bailes que se organizaban naquelas casas que dispoñían dun amplo local, un baixo, un alboio…celebrábanse cada quince días, era un dos poucos momentos en que se dispoñía para pasar un momento de lecer. Un dos lugares máis antigos (que teño algunha referencia) onde e celebraban bailes é no Vigario, corría o ano 1912, nunha casa dun veciño dese lugar celebrouse un animado baile, chegando a saír nas noticias debido ao crime que ocorreu a uns poucos metros de alí, un crime por celos que comezou precisamente en devandito baile.
OS RECORDOS DOS VECIÑOS.
Cando comezo a preguntarlle aos meus veciños e veciñas polos seus recordos, moitos deles non tardan en contestarme, os seus recordos apíñanse de tal xeito que comezan a contarme sen parar o que lle vén á mente… -Os meus maiores recordos son do Baile da Cañota, a miña mocidade paseina como a maioría da parroquia, ibas andando, había que cruzar a vía do tren, bailar e de novo regresar andando a casa. Por aqueles tempos eu traballaba na Avícola e había tanto traballo que tiñamos quenda de noite, era por carnavales, imaxínache Juan, nós traballando e a poucos metros no baile da Cañota a xente pasándoo fenomenal…pero a cousa non quedou aí. Decidimos plantar o traballo, disfrazarnos e marcharnos ao baile. Así o fixemos, imaxínache todas disfrazadas desfilando pola estrada en dirección á Cañota jajaja, entramos e puxémosnos a bailar, pero ao pouco tempo cal foi nosa sorpresa que os xefes da Avícola viñeron ao baile a buscarnos jajaja. Estabamos bailando e nun momento pararon os músicos de tocar e anunciaron polo altofalante que as señoritas que traballan na Avícola fixeran o favor de volver aos seus postos de traballo, que estaban os seus xefes esperándoas jajaja. Alá tivemos que irnos de novo. Tamén recordo que o teño pasado moi ben nos bailes que organizaba Manel na súa casa, as miñas amigas e máis eu eramos das máis pequenas e gustábanos moito bailar a canción de O Tren de Andrés Dobarro e o Casatschok de Georgi Dan. -Outra veciña que encontréi polo camiño coméntame que nos seus tempos mozos na época da malla ao acabar preparaban unha merenda, levaban unha radio e poñían música, todo o mundo poñíase a bailar, aínda que estivesen cansos do día tan agotador que tiveran coa malla. -Outra veciña comeza dicíndome que comezou moi xovenciña a ir ás verbenas, aínda non contaba dezasete anos, unha amiga súa achegábase á súa casa e pedíalle os pais para que a deixasen ir, acudían a todas as verbenas que había polos alrededores. Cando era un pouco máis maior comezou a ir coas súas amigas aos bailes de A Cañota, garda moitos recordos do baile que facían con motivo de San Valentín, ou aqueles domingos á tarde nas sesións do baile de Salcedo, ou tamén cando se celebraba o día de San Cibrán, ían á Sala de Festas El Pino, inclusive por varias ocasións foi aos bailes que organizaba O Teucro. Eso sí, a unha da madrugada había que estar de volta na casa.
OS NOMES DAS SALAS DE FESTAS.
Seguro que habrá que facer unha segunda parte relacionada cos bailes. Porque cada un de nos tendrá recordos da súa xuventude que pasou por algunha destas salas de bailes e discotecas, cada fin de semana íbamos a unha, as que eu recordo de ir algunha vez son : A CAÑOTA, SALA DE FESTAS O PINO (Pontevedra), SALÓN CUBA (Poio), SALA MOSTEIRO (Meis), LA YENKA (Caldas de Reis) SALA DE FESTAS LA PERLA (Cuntis), SALA DE FESTAS BRAIS, agora LA LUNA (Cerponzóns), SALA DE FESTAS SATURDAY (Vilaboa), SALA DE FESTAS DAFNIS Y CLOE (Poio), SALA DE FESTAS LA CONDESA (Caldas de Reis), SALA DE FESTAS CHANTE CLAIR (Valga), SALA LENON (A Estrada), A NOVA OLIMPIA (Vigo), PARAÍSO (Bueu), NORAT é CHARLOT (Portonovo), SALA DE FESTAS PEÑA (San Xurxo de Sacos), MIRAMAR (Redondela), CASINO MERCANTIL. Tamén fun a BOITE DO HOTEL UNIVERSO,  DISCOTECA ATLÁNTIDA, SHIVA, EQUUS, DANIEL,  GÓLOPE (despois chamouse LUNARES), CARABÁS, WHY ?, LICOR NEGRO, A MADRILA (Todas en Pontevedra), CANELAS (Portonovo), EL QUIJOTE (Sanxenxo), SCORPIO é FARO (O Grove), EL GATO AZUL (Bueu), CHAPÍ (Marín), TOTEM (Vilagarcia), SALA DE FESTAS O CARBALLAL (Barro). Tamén falei con veciños e amizades, hai quen chegou a ir a bailar ata mui lexos da súa casa. Fun tomando nota dos bailes :O BAILE DO TEUCRO (Pontevedra),  CULTURAL DE MOURENTE, CULTURAL DE SALCEDO, CULTURAL DE MARCÓN, LICEO CASINO (Pontevedra), SALA CAMPOS é A GRANXA (Lalin), ou o Salón de Baile de VILATUXE, outro recorda ir o SALÓN CAEIRO ( Campolameiro), SALA CHANGÜI (Soutelo de Montes), SALA PARAÍSO (Forcarei), SALA DE FESTAS AVENIDA (Grove), SALA DE FESTAS HERMIDA 5000(Caleiro), SALA DE FESTAS AROSA (Dena), BAILE DE CARBALLEDO (Cotobade), BAILE DO SEIXIDO (A Lama) SALA DE FESTAS REYVI (Pontecaldelas), SALA DE FESTAS MARI TRINI (Valga), SALA DE FESTAS LOS PASALES (Noia), DISCOTECA SUKY (Boiro), DISCOTECA ZORBA (Pobra do Caramiñal), SALA DE FESTAS LESTON é SALITRE (Moaña), SALA DE FESTAS VICTORIA (Cuntis), DISCOTECA LA LATINA (Portonovo), SALA DE FESTAS VILARCHÁN (Pontecaldelas), SALA DE FESTAS LA CAMPANA (Beariz), BOLERO, SOLEARES, LOS ESCUDOS é CHARADA (Pontevedra), SALA DE FESTAS EL MARINO, SALA DE FESTAS EL GIRASOL, SALA DE FESTAS MARAVILLAS, O CASINO DO GROVE, (Todas no Grove), SABOR LATINO (Pontevedra).
Comencei a compartir este relato en varios grupos de Facebook, muita xente está colaborando é  xa me pasaron máis nomes :
SALÓN O PANADEIRO de Codeseda (A Estrada), SALÓN MONTILLON (A Estrada), PENTÁGONO  (ARCADE), ZEUS (CANGAS), LAS GOLONDRINAS (Poio), O VISO (Poio), O TELECLUB DE LEREZ, O VERGEL DE MARÍN, SALA BOAD DO BAHÍA, OLIVER, FAUSTO, COCOS, NO SE LO DIGAS A MAMÁ (TODAS EN VIGO ), SALA CARAMES (Mosteiro), DONA DANA (Touro), LIBERTY (Santiago), SALA DE FESTAS A GOULLA (Meis), SALA DE FESTAS SOL(Vigo), SALA INTERPRAIS (Baiona), SALA DE FESTAS BAION (Baion), SALA DE FESTAS VILARCHÁN (Pontecaldelas), SALA DE FESTAS PUENTEARNELAS (Pontearnelas), SALA DE FESTAS XIL (Meaño), SALA DE FESTAS FELIX (Soutomaior), SALA DE FESTAS O RÁPIDO ( Sta. Cristina), SALA DE FESTAS FERNÁNDEZ O CHIN PUN (Pontecaldelas), SALA DE FESTAS FREITAS (Fornelos de Montes), SALA DE FESTAS O SIFÓN (Avión), SALA DE FESTAS EL OTRO MUNDO DEL TEA (Ponteareas), SALA DE FESTAS QUEEN (Porriño), SALA DE FESTAS PAULINO (Carballiño), SALA DE FESTAS AIRIÑOS AIRES (A Fonsagrada), SALA DE FESTAS ROSALAR (Ribadeo), SALA DE FESTAS EXAGONO (Lugo), SALA DE FESTAS CARBALLEDO (Carballedo), BAILE DA CABRA (Bora), O CASINO (Seixido), ZAO (Cambados), BAILE DE RIVAS (Verducido), BAILE DO COCHÓN (Campañó), EL MOLINO ROJO (Raxó), ZOO ( Sanxenxo), ESPACIO AZUL (Barrantes), R-45 (Pontevedra), DANCE OF THE DEBIL (Marin), DIVA (Redondela),  MELODI (Arcade), SALEM é DON RICARDO (Vilagarcia), SALA DE FESTAS LA RAMALLOSA (A Ramallosa), SALSA COSTAS (Vigo), SALA DE FESTAS LUCEIRO (Mos), XANADÚ (Porriño), CHICAGO (Vigo) ATOCHA (Vigo), PRIVÉE (Vigo), EL MANCO (Vigo), GAULTIER (Vigo), LA BOCA (Vigo), LA RUMBA (Vigo), MINIMAL MOON (Vigo) JACKSON (Pontevedra), MIKONOS ISLAND CLUB (Vigo), ESTRELLA (Vigo), SALA LA HABANA (Vigo), BARROCO (Vigo), BRINDIS PUB (Vigo), MONDO CLUB (Vigo), ROUGE SOUND CLUB (Vigo), SALA DE FESTAS LA PALMERA (Vigo), SALA DE FESTAS LAS CABAÑAS (Vigo), SALA DE FESTA  LA CRUZ BLANCA (Vigo), SALA DE FESTAS MIRAMAR (Redondela), SALA DE FESTAS MAGNOLIA (Tui), SALA DE FESTAS LA REINA (Tui), DON SANTOS (Poio), LA TERRAZA (Sanxenxo), LA PALMA (Marin), DANIELA (Pontevedra), CÓDIGO DE BARRAS (Vigo), SALSA CHA (Vigo), SALEM (Vilagarcia), PELÍCANO é RIG BABA (Coruña), POP CHUL (Santiago), NIKOLS (A Estrada), OXIDO, GRAFITTI, BROS, EL LIMBO, CHAROL, LA PERCHA, PUBLIC, EL MALECON, VANITAS, ESTACION 34, VADEMECUM, STRONG, LA CAPILLA, BONY, LAS GRUTAS, LINTERNA, LA LINTERNA ROJA, ELVIRIZULE, COLISEUM, 007, ATICO, SIETE TORRES, SITIO DISTINTO, ATMOSFERA, MINIMAL MOON, SPEKTRA, BRUJAS ATLANTIS, VAGALUME, LA KAMA, BERLIN, LA BOIR, DESCARO, COCOSREMACHEPALACIUS, EL NAUTICO, CLUB DE CAMPO ( Todos en Vigo), EL KRELIM, ESTACIÓN 24 é EVA (Nigrán), MONTESOL (As Neves), EL CASINO (Porriño),PACHÁ, OLA GREEN, PLAYA CLUB, PIRAMIDE, CHASTON, LA CUEVA, LA REAL, FOXTROT, CHEVALIER, BAMBINA, OH LA LA (todas en A Coruña), BETANZOS é BETA (Betanzos), BANOKE (Sada), DE LOREN, DMC-12, SANCHEZ, DISCOLENA, BRISTOL, MICRO, RANCHEROS, GRAMOLA, NIVEL 30, FOX, KOPRAI, NO SE LO DIGAS A MAMA, PAPA YA LO SABE, LA NAVE (Todas en Ferrol), PLATÓ, CAPITAL, STUDIO, DAYAMON, SUITE 212, FIFTIES ( Todas en Ourense), MANDINGO (Noia), MAXINS é NIAGARA (Carballiño), BEILU (Cambados), PIRRAKAS (Poio) TOTAL 243

Desde a Escola de Canteiros recibimos un Novo apoio.

ENRIQUE VELASCO


Hoxe recibimos o apoio de Enrique Velasco , Escultor e Director Técnico da Escola de Canteiros .

Envíanos o seu apoio desta forma :

 

 

A vosa causa para a recuperación e arranxo da Ponte Malvar e o seu contorno paréceme unha acción moi necesaria, o patrimonio é algo que se debe de preservar para noso gozar e o goce de futuras xeracións, por iso que a recuperación da ponte Malvar paréceme unha acción moi necesaria e a apoio totalmente.

 

https://gl.m.wikipedia.org/wiki/Enrique_Velasco

Esta é unha entrevista realizada por La Voz de Galicia a Enrique Velasco.

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/santiago/2014/11/09/formamos-canteiro-completo/0003_201411P9C3991.htm

ARTE-Mercedes Nieto

DOAZÓN  DA OBRA

” O CAMIÑO REAL “

 


 

No día de onte  fíxonos entrega dunha das súas últimas obras á Asociación de Veciños O Chedeiro de Cerponzons a artista Mercedes Nieto.

Mercedes Nieto preséntase como unha pintora de trazos vigorosos cunha visión psicodélica, dándolle gran importancia á cor.

As súas obras realízaas sobre madeira de okume e utiliza pintura acrílica.

Desde a Asociación de Veciños O Chedeiro querémoslle agradecer a súa achega para unha das nosas causas relacionadas co noso patrimonio.

Aínda que nunca pon nome ás súas obras , esta vez sáltase a norma e propuxo que leve o nome de Camiño Real.

MERCEDES NIETO :

 

Es alentador haber asistido atentamente a la trayectoria de un artista y, tras haber vislumbrado para su obra un prometedor futuro, comprobar que los pronósticos se cumplen. Es el caso de Mercedes Nieto (Mecha). Artista pontevedresa, autodidacta, que se ha encontrado con la pintura -reencontrado es más correcto- en esa brillante etapa de la vida que se llama mediana edad.

Por eso tiene tanto mérito que en ese brevísimo espacio temporal, apenas un puñado de telediarios desde el comienzo de su actividad expositora, la pintora haya alcanzado un éxito tan notable entre la implacable “troika” que mide el trabajo de los artistas: público, crítica y ventas.

Hemos situado la obra de Mecha dentro del expresionismo abstracto, pero sabiendo que el propio Mark Rothko protestaba al ser encasillado en esa corriente hay que precisar, respecto a la pintura de nuestra autora, que será expresionista y abstracta si ella quiere. Después de todo, lo que parece un encuentro casual de colores que, partiendo de puntos dispersos, se entrelazan sin llegar a confundirse, podría representar un enorme gasterópodo sin concha que empieza a devorar la arena roja de la playa.

¿Es eso abstracto? ¿O es la interpretación realista de una imagen vista nítidamente en un sueño o afincada en uno de los mundos paralelos que describe la física cuántica? Quizá ahí se encuentre la clave: paisajes tomados de una naturaleza diferente donde la perspectiva depende de teoremas aún sin descubrir; fondos abisales que brillan con luz propia -desafiando la oscuridad del abismo marino- mientras graciosas criaturas endomingadas pasean plácidamente; microcosmos donde pequeños astros irregulares danzan en la atmósfera de la metrópoli planetaria…

Temperamental, dotada de movimiento gracias al magistral empleo del color y los contrastes, la pintura de Mecha suscita emociones y, según el espectador, se convierten en la retina en mundos animados o en narraciones de insólito -y a veces desgarrador- argumento. Una exposición, en suma, que refleja la madurez artística de la autora. Para disfrutar y reflexionar.

Roberto del Río

Escritor, Psicólogo, Crítico de arte, Escultor-Pintor

“Ante sus obras a veces nos preguntamos donde está y por donde entra la luz, hasta caer en la cuenta de que el cuadro es la luz plena, brillante en alarde y equilibrio de transparencias imposibles. En otras obras es barroca en la plenitud con una presencia permeable del color, la textura y el vértigo”

Luis García Rosales

La pintora se define como una artista de acción, dado que su obra está marcada por lo abstracto y los trazos fuertes y profundos. “Mecha” es autodidácta en la materia y lleva a cabo sus obras siempre sobre madera de okume y utilizando pintura acrílica. Además, todo el material que utiliza es ecológico. Sus cuadros tratan de ofrecer una visión psicodélica de la realidad a través de una intensa variedad de colores, a los que otorga una gran relevancia, y la degradación de tonos.( Faro de Vigo )

 


 

 

Entrevista en el Diario de Pontevedra :

“La gente que me compra los cuadros está acostumbrada a la explosión de colores”, afirma la pintora tras explicar que en sus obras usa las técnicas de acrílico o esmalte sobre madera y que éstas se deben tocar, porque el relieve de la obra también cobra protagonismo. 

Mecha no pone título a ninguno de sus cuadros porque afirma que ve “en el cuadro una cosa concreta, pero a lo largo de todos estos años y de todas mis exposiciones me he dado cuenta de que cada espectador ve cosas distintas y quiero saber qué es”.

Aunque empezó a pintar hace 31 años por placer, dejó de hacerlo hasta hace seis años, cuando se volvió a enamorar de crear y expresar a través de la pintura. Actualmente cuenta con más de 700 obras en su casa y ha vendido más de 3.000. 

La artista se basa en la lluvia y el granizo del invierno de Galicia, que está presente en la mayor parte de su obra, convirtiéndolos en caídas de color que alegran las estancias en las que están presentes y en las que “los espectadores no vean el mal tiempo”. 

”El cuadro se hace solo con el secado”, dice Mecha tras explicar que ella pinta rápido y por la noche, a veces hasta que amanece. 

Sus cuadros se pueden localizar en otros países, como Argentina, Italia, Portugal y Australia. Asimismo, ha sido invitada a exponer su obra en numerosos lugares del mundo, aunque ella siempre lo rechaza porque no le gusta viajar.

 

http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2015/08/29/mercedes-nieto-mecha-dona-cuadros/1304263.html

http://diariodepontevedra.galiciae.com/noticia/576709/mecha-soy-la-unica-pintora-que-no-le-pone-nombre-sus-cuadros

 Dende Bos Aires apoian a nosa causa

No seu día o CENTRO  GALLEGO de BUENOS AIRES apoiou a nosa causa.

Nos tamén apoiamos a sua causa.

Novas donde a Asociación de Veciños aparece dando o seu apoio :


http://www.espanaexterior.com/imprimir_noticia/361087-La_entrada_del_Centro_Gallego_de_Buenos_Aires_fue_escenario_de_una_concentracion_musical_en_la_que_se_exigio_que_la_gestion_de_la_entidad_vuelva_a_manos_de_sus_socios

APOIOS A NOSA CAUSA , A RECUPERACIÓN E ARRANXO DA PONTE MALVAR E O CAMIÑO REAL

20/11/2018

Grazas !

Desde a Asociación de Veciños O Chedeiro queremos enviar o noso agradecemento a D. Pedro Lorenzo Macias, o seu apoio á nosa causa realizado no día de hoxe fainos cada día máis fortes e con máis razón para seguir reclamando o que é de xustiza.

Desde fai xa uns anos imos contactando con moitos amigos, autoridades, entidades, colaboradores etc., eles saben do noso traballo, expoñémoslles as nosas intencións, pedímoslles o seu apoio e ás veces, como é o caso de hoxe, dannos unha enorme alegría cando dedican un artigo centrado na nosa causa.

Grazas Pedro, desde a Asociación agradecémosche este detalle para coa nosa milenaria parroquia.


Mentres os ríos corran ao mar e haxa estrelas no ceo, debe durar a memoria do beneficio recibido na mente do home agradecido” (Virgilio)


https://pontevedraviva.com/opinion/4297/pedro-lorenzo-macias-mi-salcedo-cuna-morrina-arzobispo/


En mi infancia viví en Cabanas. Cerca de la mansión de SEBASTIÁN MALVAR Y PINTO. En el año 1949 nació allí mi hermana Teresa. Hubo que irse a otro lugar, costumbre en la posguerra. Volví a la parroquia de San Martín y escuché comentarios que en una urna de plomo guardaba el corazón de este señor, al lado del Evangelio de la Capilla Mayor.

Mi curiosidad me hizo volver a la iglesia y leí: “Aquí yace el corazón del Exmo. Señor D. Fray Malvar y Pinto, nació y se bautizó en esta parroquia, tomó el hábito de Nuestro Padre San Francisco de la Menor Observancia, en Salamanca a 5 de marzo de 1747. Fue Doctor y Catedrático de Teología en aquella Universidad. Obispo de Buenos Aires, Arzobispo de Santiago, Caballero, Prelado, Gran Cruz de la Real y distinguida Orden Española de Carlos III. Hizo a sus expensas el camino desde el Puente Valga al de San Payo. Falleció con general sentimiento en su palacio de Santiago a 25 de septiembre de 1795. De edad de 64 años, diez meses y un día. Se trasladó el corazón a este panteón el 17 de octubre del mismo año”.

En el año 1778, ya consagrado obispo por Pio VI, fue designado a Buenos Aires. Embarcó en La Coruña hacia América en la fragata “La Princesa”, acompañado de su sobrino Pedro Pedro Acuña y Malvar. (Otro gran personaje de esta maravillosa Parroquia). Les acompañaba su confesor Fray Pedro Guitián Arias y varias familias pioneras en Patagonia. Sufrieron muchos contratiempos.

Llegado a Montevideo el 28 de diciembre de 1778. Atravesó Sacramento y otras poblaciones. En 1779 se dirigió a la ciudad de Santa Fe, a San Nicolás de los Arroyos donde enfermó. Volvió a su sede en Buenos Aires. Observó la carencia de material y el penoso estado espiritual, debido a las enormes distancias entre poblados.

Ordenó erigir nuevas parroquias, mejorar las costumbres, incrementar la evangelización. Se preocupó de la reconstrucción de la catedral Porteña. Tuvo varios enfrentamientos con el Virrey Vértiz, criollo de tendencias renovadoras y con un cabildo catedralicio. Promovió los ejercicios espirituales, prohibió las corridas de toros y combatió el juego. Costeó los hospitales de San Martin y el del barrio de Monserrat. Construyó La Santa Clara de Ejercicios Espirituales; todavía en funcionamiento.

En 1784 fue nombrado Arzobispo de Santiago por los méritos alcanzados: sofocó la rebelión encabezada por el inca Túpac Amaru II. Su permanencia en el Rio de la Plata no fue muy larga, pero sí fructífera. Se alejó de Buenos Aires el 6 de febrero de 1784 rumbo a Montevideo y un mes después se embarcó a Cádiz.

Su llegada al puerto se vio envuelto, junto a su sobrino, en una grave acusación de contrabando: traían gran cantidad de oro sin registrar. Su gran ingenio afloró, como buen vecino de Salcedo: 

– Este oro es de su Majestad, y está exenta de registro.

Ante esta aseveración entregaron el botín a Carlos III. Fue recibido en la Corte y convenció al monarca, que decretó: “Toda esta riqueza empléala en beneficio del país, de tu tierra”.

¡Ya nuestro Paisano salió con la suya y asentado en Santiago! Ahora Arzobispo. Comenzó a realizar lo prometido. Inició la construcción de la
carretera de Valga a Puente Sampaio., siendo la más hermosa y perfecta entre las Europeas. Los mojones reflejaban en sus crestas, a modo de pirámide, relojes de sol, distando entre leguas. Quedan algunos resquicios de su trabajo. Entre ellos el “Puente Malvar”. Recibió la “Gran Cruz de Calos III” en reconocimiento a su entrega en construcción. La Cruz estaba cubierta de diamantes; ordenó que se incrustaran en la esclavina de plata que cubre los hombros del Apóstol. (18-12-1789). Desapareció en misterio, por antojo de algún visitante.

Reparó los conventos de enseñanza y Franciscanos de Santiago, Iria Flavia, Convento de San Francisco de Pontevedra, la Capilla Venerable Orden Tercera, la capilla de San Antoniño de Barro. Y muchas más obras. 

Nos quedan, en nuestro ayuntamiento, algunos de sus vestigios: su corazón encerrado en una urna en la Parroquia de Salcedo. Amenaza ruinas, está apuntalada.

Hemos visitado Cerponzones, caminando hemos hablado con los vecinos, pertenecían a la asociación “O Chedeiro de Cerponzóns. Nos mostraron diversos cruceros, dignos de estudio y clasificación. Llegamos al “Puente Malvar”. Sencilla descripción “abandono y desinterés en su conservación”. 

Una vecina no se contuvo: -¡Los políticos son cans: “El perro del hortelano, ni comen, ni dejan comer”!


Fotografía: @ Juan José Esperón Recarey

Nos sorprendió. Hemos recogido sus comentarios: Que lo tiene que arreglar la diputación, fomento, patrimonio y entre ellos se marean el asunto y su puente, condenado al derrumbe.

* – ¿La iglesia de Salcedo en ruinas? Allí está el corazón del Arzobispo. ¡Es de vergüenza! Mire, mire, como está el puente. Hay un acuerdo de pleno municipal para solucionarlo. ¡Lo de siempre! Lo enviaron al baúl de los recuerdos. Esto en el año 2016. Ahora viene, ¡si! Vienen los aspirantes y nos consuelan con bellas palabras. ¡¡Queremos hechos!!

* ¡ES UNA VERGÜENZA QUE NO LO CONSERVEN! Recuerda a un pontevedrés que hizo más por la ciudad y provincia que todos sus ídolos. ¡Como es cura! Usted ya sabe. ¿Verdad? Les da alergia todo lo referente al clero.

La imagen habla por sí sola. ¿Por qué nos les autorizan a los vecinos el reconstruirlo? ¿No tenemos una escuela de canteros municipal que pagamos todos los vecinos? ¿Por qué no hablan claro los organismos competentes? 

Definan qué estamento tiene que conservar nuestro patrimonio histórico.

Somos apolíticos. Sentimos un gran pesar el cambiar nombres de lugares por las ideologías del momento. Seamos solidarios y exijamos que se conserve los vestigios de un gran pontevedrés.

El Arzobispo Malvar y su sobrino Pedro Acuña Malvar, gran personaje en la corte de Carlos IV fueron grandes referentes de la historia de Galicia y de España en el siglo XVIII y XIX. Las grandes donaciones de sus familiares para el bien común de este Ayuntamiento. ¿No merecen un reconocimiento? ¿No sería mejor honor conservar el “puente” y restaurar la iglesia en que se bautizó y depositó su corazón?

Esta es una fría realidad en nuestros momentos. De todos dependen que se conserven vestigios de nuestra historia para nuestros descendientes.

 

Pedro de Lorenzo y Macías.27/11/2017

Hoxe fai dous anos que recibimos o apoio da Tvg coa súa emisión:


http://www.crtvg.es/informativos/vecinos-de-cerponzons-denuncian-a-deterioracion-da-antiga-ponte-e-camino-real-e-reclaman-melloras-de-seguridade-viaria-e-abastecemento-1618641


Apoio de Enrique Ramil


Grazas a Enrique Ramil polo mensaxe de apoio.

Dende a Asociación de Veciños O Chedeiro Cerponzóns agradecemos o teu detalle connosco.


https://www.facebook.com/PonteMalvarCaminoReal/videos/608879335943564/


“¡Salvemos Ponte Malvar !”


Non deixamos que o feismo

se apodere das aldeas.

Salvemos a nosa historia

anque sexa ven pequena.

Salvemos nosos luares.

Salvemos nosas aldeas.

De Cerponzons,San Vicente;

ten unha xoia a salvar.

¡Salvemos a sua ponte!

¡Salvemos Ponte Malvar!

A.Lois.
Este é o meu gran de area en forma de poesía.Una aperta agarimosa,amigo Juan José.Unha nova Obra de Arte para o Patrimonio Cultural da Parroquia

MANUEL BOULLOSA BÓVEDA
Hoxe sábado día 17 de Decembro de 2016 recibimos de man do pintor Manuel Boullosa Bóveda esta obra de arte .
Foi o día 24 de Maio cando a Asociación de Veciños O Chedeiro convidou o mestre Boullosa a nosa parroquia de Cerponzons, comentamoslle a historia da Ponte Malvar e o Camiño Real , e pedimoslle a sua colaboracion para que nos dera o seu apoio realizando unha imaxen , a través da sua técnica do puntillismo , da Ponte Malvar .


O xenial pintor prometeunos realizala , para así desa forma darnos o seu apoio á nosa causa.
Unha causa donde o noso fin non é máis que a de querer o mellor para a nosa parroquia , neste caso o de recuperar o noso Patrimonio Patrimonial.

A obra de Boullosa reflicte co seu excepcional traballo o que quixemos transmitirlle , e él perfectamente reflectiuno nesta marabillosa obra de arte que a partir de hoxe xa pasa a ser Patrimonio Cultural da nosa Parroquia.


Manuel Boullosa é un artista especializado na arte do puntillismo e a plumilla .A maioría e as súas coleccións baséanse en diversos temas que rodean o mundo rural , as igrexas , hórreos, prazas etc.


O puntillismo ou divisionismo é unha técnica pictórica que consiste en representar a vibración luminosa mediante a aplicación de puntos que, ao ser vistos desde unha certa distancia, compoñen figuras e paisaxes ben definidas. Nos cadros todas as cores son puros e nunca se mesturan uns con outros senón que é o ollo do espectador quen o fai. 

Cada un dos puntos que compoñen a obra teñen un tamaño similar, de forma que o espectador non pode deixar de observar unha perfección que fai pensar nunha imaxe idílica conxelada, como unha visión duradeira da realidade ou a imaxe.Luisa Marquez , un novo apoio a nosa causa

Unha mostra máis de apoio á nosa causa, https://www.facebook.com/pontemalvarcaminoreal/
Da man de LUISA MARQUEZ RODRÍGUEZ fíxonos chegar esta obra realizada ex proceso para o noso patrimonio cultural da parroquia.Luisa Márquez é a Coordinadora da Rede de Escolas dá UNESCO de Galicia.Ademais é profesora no I.E.S. Luís Seoane de Monteporreiro.

Desde a asociación de veciños O Chedeiro agradecémoslle que tivese a xentileza de realizar este traballo referente a nosa Ponte Malvar e así querer darnos desta maneira o seu apoio á nosa reivindicación pola recuperación e arranxo da Ponte Malvar e o Camiño Real.

Grazas Luisa.