OFICIOS DOS VECIÑOS (XXIII) GAITEIRO E TAMBORILEIRO 

GAITEIRO : Persoa que toca a gaita (RAG).

TAMBORILEIRO : Persoa que toca o tamboril ou o tambor (RAG).

A raíz de facerlle o 30/05/2021 unha homenaxe a un veciño da parroquia, o tamborileiro do grupo Aires d’a Terra, grupo creado por D. Perfecto Feijoo en 1883, quero dedicar este artigo relacionado cos oficios aos veciños de Cerponzóns que teñen a música coma oficio, os primeiros un gaiteiro e un tamborileiro, aínda que para éstes fosen “oficios” a medias, xa que naqueles anos tiñan que cumprimentarse con outro, por exemplo de labrador, como foi o caso do tamborileiro Manuel Castro.

Desde tempos medievais hai testemuñas documentais que o gaiteiro era un profesional contratado por cofradías, gremios e outras corporacions para os días de celebración, o mesmo pasaba co tamborileiro. Fun buscando publicacións relacionadas con estes oficios e o primeiro que me chama a atención é que hai documentos onde indican que o primeiro gaiteiro na historia de Galicia foi un ourensán, o seu nome Gómes Mouro, era tal o seu virtuosismo tocando a gaita que no ano 1458 o Concello de Ourense fíxolle un contrato vitalicio, para que actuase nos actos que fose necesaria a súa intervención.

Na nosa parroquia de Cerponzóns temos constancia dun gaiteiro no ano 1752, era fillo de Domingo da Vila e hai documentación no ano 1754 onde aparece o pago ao gaiteiro por participar nas festas do patrón, desgraciadamente non atopei moita máis información relacionada con gaiteiros da parroquia.

Tamén encontramos información do ano 1932 de outro gaiteiro que había na parroquia :

12 AGOSTO 1932. EL PROGRESO.

DE GEVE.

LAS FIESTAS DE SAN ROQUE.

Los días 15 y 16 del corriente mes tendrán lugar en la inmediata parroquia de San Andrés de Geve, las tradicionales fiestas dedicadas a San Roque.

Para amenizarlas ha sido contratada la banda de música de Arcade, que dirige D. Manuel Bouzón, y el famoso gaiteiro de Cerponzones, Juan Gaidanes ( seguramente Juan Guiadanes).

El fuego, que se quemará en gran cantidad, está a cargo del afamado pirotécnico de Geve, D. Manuel Sebastián García.

Para mayor comodidad de los romeros habrá puestos de comidas y bebidas, aparte del establecimiento de este género que al lado de la hermita tiene Juan Sanmartín.

En cambio si que sobre o Tamborileiro temos máis documentación.

Manuel Castro, separadamente de ter o seu oficio de labrador, tocaba o tamboril, e non o tocaba de calquera xeito, nun artigo onde se fala do coro Aires d’a Terra, refírense ao Manuel desta forma : 

Era tan eistraordinario que levaba, cando ía tocando polas rúas, o tamboril pendurado dun dedo da man esquerda; man que ó mesmo tempo utilizaba para percutir, en xogo ca dereita, co seu correspondiente palitroque. E non perdía nin o paso nin o ritmo.

No libro SEMPRE EN GALIZA, escrito por Castelao (integrante do coro Aires d’a Terra durante un par de anos é compañeiro de Manuel), conta o seguinte :

Cando foi a Madrid o coro galego de Feijóo , levaba consigo un tamborileiro de Cerponzóns, un vello que nunca saíra de Galicia. Cando xa levaba 15 días en Madrid, o tamborileiro  atafegado pola morriña díxolle a Feijóo : ” eu quero irme a España”, pois ben aos galegos que falan de España e só levan no sentimento a imaxe da súa terra, eu quero dicirlles que a nosa terra é unha patria e que esta patria foi ultraxada  por outros españois a quen só debiamos inspirar agradecemento e admiración. E que non sexa o conto que os galegos, aparentemente renegados, tomen España como a tomaba o tamborilero de Cerponzóns…”

Noutro medio de comunicación (Diario de Pontevedra), é entrevistado D. Jose L. Fraga. O redactor Sprinter, entrevista ao que era ou único superviviente que quedaba do grupo Aires dá Terra…

Na entrevista finaliza o señor D. Jose L. Fraga cunhas anécdotas ocorridas na viaxe que fixo o grupo ás Américas, unha destas anécdotas tiña como protagonista ao tamborileiro de Cerponzons, comentaba o seguinte :

Pero aínda houbo outros graciosos detalles máis que o noso amigo recordaba coa risa consiguiente. Entre eles, relatounos o sucedido en ocasión de que nun daqueles días que en Bos Aires tomaban un tren subterráneo, todo marchara ben, ata chegado o momento en que, pechadas as portas e emprendido o bólido veloz carreira, Manoliño, o tamborileiro, tomoulle medo, que empezou a gritar frenético: ” Diganlle que pare, que pare, que este tren lévanos ou inferno “.

O grupo de Feijoo, foi o primeiro coro de Galicia: con voces e instrumentos tradicionais como a gaita, o tamboril,  o pandeiro, as cornas, triángulos, pandeiretas, zanfonas …O máis rechamante, a excepción do tamborileiro, era que todos os  membros do grupo pertencían á alta sociedade.

Actúan por vez primeira en 1900. En 1901 viaxan a Madrid, onde son moi aplaudidos. En 1912, o coro encárgase de dar a benvida ao rei Alfonso XIII, nunha visita ao Ferrol. En 1913 viaxan de novo a Madrid con motivo da visita do presidente francés Poincaré, as críticas nos xornais non poden ser mellores.

No ano 1914 van de xira por Arxentina, sendo aclamados por donde pasan, e nese país e donde D. Perfecto Feijoo decide disolver o coro.

O noso tamborileiro participou en todas estas actuacións, non había tamborileiro que lle fixera sombra.

Manuel tamén estivo tocando cun dos mellores gaiteiros que houbo por terras de Pontevedra, Xoán Tilve, o Gaiteiro de Campañó. No grupo tamén estaba o irmán de Xoán, de nome Rosendo.

Manuel parece ser tiña relación familiar directa con estes dous irmáns, seguramente era curmá ou tío, todos eles tiñan ademais en común raíces en Cerponzóns, dado que o apelido Tilve saíu do lugar do mesmo nome que hai en Cerponzóns.

O grupo dos irmáns Juan e Rosendo Tilve, xunto a Manuel Castro, obtivo varios premios nos Concursos que a principios do 1900 celebráronse na capital da provincia, a súa participación durante anos no Corpus de Pontevedra tamén foi recordada polo profesor Filgueira. Anos máis tarde, descendentes de Xoán Tilve chegaron a estar bastantes anos realizando a mesma labor, ata que  anos máis tarde converteríanse no famoso grupo Os Lirios de Campañó.

Manuel Castro (Tamborileiro)xunto a Xan Tilve, Festas da Peregrina.

O 30 de Maio do 2021 xa é unha data para recordar nas efemérides da parroquia de Cerponzóns, o noso veciño Manuel Castro merecíase un recoñecemento, e así se fixo.

CITAS LITERARIAS (12) TESIS DOCTORAL 

Encontrei un escrito de unha Tesis Doctoral sobre Paremiología toponímica de Galicia en refraneros gallegos y castellanos. O nome da autora Vanessa Fernández Pampín é director Germán Conde Tarrío, Madrid 2015.

Unha tesis que contén máis de 500 páxinas, dónde indica que era para optar ao grado de doctor.

Entre o máis destacado para os veciños de Cerponzóns, destaca o seguinte :

Objetivos
 :

Como hemos especificado en la introducción, nuestra investigación aborda el estudio de las paremias toponímicas de Galicia que aparecen tanto en el refranero gallego como en el castellano. 

Máis adiante cando fala de Pontevedra é as súas parroquias enumera o refraneiro relacionado con elas, donde aparece a Cerponzóns :

18. En Mourente boa terra
 e mala xente.( O. Mario Moldes Punte).
19. San Vicente de Cerponzóns,
 cuarenta  veciños e oitenta ladróns. ( Informante : María del Mar Rodríguez Espino).20. Pasei por Pontevedra, pasei por Lourizán, 
pasei pola Estribela, mismo na veira do mar. I. 51(589). 

21. Anque vou a Pontevedra, non vou por ve-los soldados
, vouve-la Peregrina, a dos pendientes dourados. ACL. 39. MB. 23(98). 

22. Os de Berducido
 comen o caldo cocido. Pdt. 3587 (ficha 10221). (Hace referencia a la parroquia de San Martiño de Verducido).

Máis adiante encontramos o seguinte :

El conocimiento y uso de estas paremias implica la existencia de una conciencia colectiva paremiológica que evidencia la vigencia de las mismas y la necesidad de acercarlas al uso cotidiano más allá de lo anecdótico en los grandes repertorios de refranes. 
Las formas que nos resultaban más interesantes eran aquellas de las que no teníamos noticia en nuestras fuentes escritas. Hemos reunido 49 paremias toponímicas que no habían sido recogidas en los refraneros que hemos manejado. Esto muestra dos cosas en inicio contradictorias, pero complementarias: 

*  Por un lado, queda mucho trabajo por realizar en la recolección paremiológica en los distintos pueblos y localidades gallegas antes de que acaben desapareciendo las formas, las personas que mejor los pueden transmitir o algunos de los topónimos que han dado lugar a estas expresiones por los cambios territoriales que se están llevando a cabo

*  Y por otro, demuestra que la creación de paremias sigue estando vigente y su producción no escaseará aunque la sociedad esté inmersa en los profundos cambios en los que se encuentra en este momento. 
Se citan a continuación las formas de la oralidad que no estaban presentes en nuestro corpus: 

Os de Nantes,
 van cazar elefantes. 

Os de Dorrón,
 mala  xente e bo terrón. 

En Mourente boa terra e mala xente. 

San Vicente de Cerponzóns, cuarenta veciños e oitenta ladróns. 

Manda Baiona,
 que non manda Sabarís. 

Máis información: https://eprints.ucm.es/id/eprint/39973/1/T37954.pdf

8- APOIOS A PONTE MALVAR E O CAMIÑO REAL

ENRIQUE VELASCO


Hoxe recibimos o apoio de Enrique Velasco , Escultor e Director Técnico da Escola de Canteiros .

Envíanos o seu apoio desta forma :

 

 

A vosa causa para a recuperación e arranxo da Ponte Malvar e o seu contorno paréceme unha acción moi necesaria, o patrimonio é algo que se debe de preservar para noso gozar e o goce de futuras xeracións, por iso que a recuperación da ponte Malvar paréceme unha acción moi necesaria e a apoio totalmente.

 

https://gl.m.wikipedia.org/wiki/Enrique_Velasco

Esta é unha entrevista realizada por La Voz de Galicia a Enrique Velasco.

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/santiago/2014/11/09/formamos-canteiro-completo/0003_201411P9C3991.htm

11- ARTE-MERCEDES NIETO

DOAZÓN  DA OBRA

” O CAMIÑO REAL ”

 


 

No día de onte  fíxonos entrega dunha das súas últimas obras á Asociación de Veciños O Chedeiro de Cerponzons a artista Mercedes Nieto.

Mercedes Nieto preséntase como unha pintora de trazos vigorosos cunha visión psicodélica, dándolle gran importancia á cor.

As súas obras realízaas sobre madeira de okume e utiliza pintura acrílica.

Desde a Asociación de Veciños O Chedeiro querémoslle agradecer a súa achega para unha das nosas causas relacionadas co noso patrimonio.

Aínda que nunca pon nome ás súas obras , esta vez sáltase a norma e propuxo que leve o nome de Camiño Real.

MERCEDES NIETO :

 

Es alentador haber asistido atentamente a la trayectoria de un artista y, tras haber vislumbrado para su obra un prometedor futuro, comprobar que los pronósticos se cumplen. Es el caso de Mercedes Nieto (Mecha). Artista pontevedresa, autodidacta, que se ha encontrado con la pintura -reencontrado es más correcto- en esa brillante etapa de la vida que se llama mediana edad.

Por eso tiene tanto mérito que en ese brevísimo espacio temporal, apenas un puñado de telediarios desde el comienzo de su actividad expositora, la pintora haya alcanzado un éxito tan notable entre la implacable “troika” que mide el trabajo de los artistas: público, crítica y ventas.

Hemos situado la obra de Mecha dentro del expresionismo abstracto, pero sabiendo que el propio Mark Rothko protestaba al ser encasillado en esa corriente hay que precisar, respecto a la pintura de nuestra autora, que será expresionista y abstracta si ella quiere. Después de todo, lo que parece un encuentro casual de colores que, partiendo de puntos dispersos, se entrelazan sin llegar a confundirse, podría representar un enorme gasterópodo sin concha que empieza a devorar la arena roja de la playa.

¿Es eso abstracto? ¿O es la interpretación realista de una imagen vista nítidamente en un sueño o afincada en uno de los mundos paralelos que describe la física cuántica? Quizá ahí se encuentre la clave: paisajes tomados de una naturaleza diferente donde la perspectiva depende de teoremas aún sin descubrir; fondos abisales que brillan con luz propia -desafiando la oscuridad del abismo marino- mientras graciosas criaturas endomingadas pasean plácidamente; microcosmos donde pequeños astros irregulares danzan en la atmósfera de la metrópoli planetaria…

Temperamental, dotada de movimiento gracias al magistral empleo del color y los contrastes, la pintura de Mecha suscita emociones y, según el espectador, se convierten en la retina en mundos animados o en narraciones de insólito -y a veces desgarrador- argumento. Una exposición, en suma, que refleja la madurez artística de la autora. Para disfrutar y reflexionar.

Roberto del Río

Escritor, Psicólogo, Crítico de arte, Escultor-Pintor

“Ante sus obras a veces nos preguntamos donde está y por donde entra la luz, hasta caer en la cuenta de que el cuadro es la luz plena, brillante en alarde y equilibrio de transparencias imposibles. En otras obras es barroca en la plenitud con una presencia permeable del color, la textura y el vértigo”

Luis García Rosales

La pintora se define como una artista de acción, dado que su obra está marcada por lo abstracto y los trazos fuertes y profundos. “Mecha” es autodidácta en la materia y lleva a cabo sus obras siempre sobre madera de okume y utilizando pintura acrílica. Además, todo el material que utiliza es ecológico. Sus cuadros tratan de ofrecer una visión psicodélica de la realidad a través de una intensa variedad de colores, a los que otorga una gran relevancia, y la degradación de tonos.( Faro de Vigo )

 


 

 

Entrevista en el Diario de Pontevedra :

“La gente que me compra los cuadros está acostumbrada a la explosión de colores”, afirma la pintora tras explicar que en sus obras usa las técnicas de acrílico o esmalte sobre madera y que éstas se deben tocar, porque el relieve de la obra también cobra protagonismo. 

Mecha no pone título a ninguno de sus cuadros porque afirma que ve “en el cuadro una cosa concreta, pero a lo largo de todos estos años y de todas mis exposiciones me he dado cuenta de que cada espectador ve cosas distintas y quiero saber qué es”.

Aunque empezó a pintar hace 31 años por placer, dejó de hacerlo hasta hace seis años, cuando se volvió a enamorar de crear y expresar a través de la pintura. Actualmente cuenta con más de 700 obras en su casa y ha vendido más de 3.000. 

La artista se basa en la lluvia y el granizo del invierno de Galicia, que está presente en la mayor parte de su obra, convirtiéndolos en caídas de color que alegran las estancias en las que están presentes y en las que “los espectadores no vean el mal tiempo”. 

“El cuadro se hace solo con el secado”, dice Mecha tras explicar que ella pinta rápido y por la noche, a veces hasta que amanece. 

Sus cuadros se pueden localizar en otros países, como Argentina, Italia, Portugal y Australia. Asimismo, ha sido invitada a exponer su obra en numerosos lugares del mundo, aunque ella siempre lo rechaza porque no le gusta viajar.

 

http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2015/08/29/mercedes-nieto-mecha-dona-cuadros/1304263.html

http://diariodepontevedra.galiciae.com/noticia/576709/mecha-soy-la-unica-pintora-que-no-le-pone-nombre-sus-cuadros

 15- DENDE BOS AIRES APOIAN A NOSA CAUSA.

No seu día o CENTRO  GALLEGO de BUENOS AIRES apoiou a nosa causa.

Nos tamén apoiamos a sua causa.

Novas donde a Asociación de Veciños aparece dando o seu apoio :


http://www.espanaexterior.com/imprimir_noticia/361087-La_entrada_del_Centro_Gallego_de_Buenos_Aires_fue_escenario_de_una_concentracion_musical_en_la_que_se_exigio_que_la_gestion_de_la_entidad_vuelva_a_manos_de_sus_socios

4- APOIOS A PONTE MALVAR E O CAMIÑO REAL

20/11/2018

Grazas !

Desde a Asociación de Veciños O Chedeiro queremos enviar o noso agradecemento a D. Pedro Lorenzo Macias, o seu apoio á nosa causa realizado no día de hoxe fainos cada día máis fortes e con máis razón para seguir reclamando o que é de xustiza.

Desde fai xa uns anos imos contactando con moitos amigos, autoridades, entidades, colaboradores etc., eles saben do noso traballo, expoñémoslles as nosas intencións, pedímoslles o seu apoio e ás veces, como é o caso de hoxe, dannos unha enorme alegría cando dedican un artigo centrado na nosa causa.

Grazas Pedro, desde a Asociación agradecémosche este detalle para coa nosa milenaria parroquia.


Mentres os ríos corran ao mar e haxa estrelas no ceo, debe durar a memoria do beneficio recibido na mente do home agradecido” (Virgilio)


https://pontevedraviva.com/opinion/4297/pedro-lorenzo-macias-mi-salcedo-cuna-morrina-arzobispo/


En mi infancia viví en Cabanas. Cerca de la mansión de SEBASTIÁN MALVAR Y PINTO. En el año 1949 nació allí mi hermana Teresa. Hubo que irse a otro lugar, costumbre en la posguerra. Volví a la parroquia de San Martín y escuché comentarios que en una urna de plomo guardaba el corazón de este señor, al lado del Evangelio de la Capilla Mayor.

Mi curiosidad me hizo volver a la iglesia y leí: “Aquí yace el corazón del Exmo. Señor D. Fray Malvar y Pinto, nació y se bautizó en esta parroquia, tomó el hábito de Nuestro Padre San Francisco de la Menor Observancia, en Salamanca a 5 de marzo de 1747. Fue Doctor y Catedrático de Teología en aquella Universidad. Obispo de Buenos Aires, Arzobispo de Santiago, Caballero, Prelado, Gran Cruz de la Real y distinguida Orden Española de Carlos III. Hizo a sus expensas el camino desde el Puente Valga al de San Payo. Falleció con general sentimiento en su palacio de Santiago a 25 de septiembre de 1795. De edad de 64 años, diez meses y un día. Se trasladó el corazón a este panteón el 17 de octubre del mismo año”.

En el año 1778, ya consagrado obispo por Pio VI, fue designado a Buenos Aires. Embarcó en La Coruña hacia América en la fragata “La Princesa”, acompañado de su sobrino Pedro Pedro Acuña y Malvar. (Otro gran personaje de esta maravillosa Parroquia). Les acompañaba su confesor Fray Pedro Guitián Arias y varias familias pioneras en Patagonia. Sufrieron muchos contratiempos.

Llegado a Montevideo el 28 de diciembre de 1778. Atravesó Sacramento y otras poblaciones. En 1779 se dirigió a la ciudad de Santa Fe, a San Nicolás de los Arroyos donde enfermó. Volvió a su sede en Buenos Aires. Observó la carencia de material y el penoso estado espiritual, debido a las enormes distancias entre poblados.

Ordenó erigir nuevas parroquias, mejorar las costumbres, incrementar la evangelización. Se preocupó de la reconstrucción de la catedral Porteña. Tuvo varios enfrentamientos con el Virrey Vértiz, criollo de tendencias renovadoras y con un cabildo catedralicio. Promovió los ejercicios espirituales, prohibió las corridas de toros y combatió el juego. Costeó los hospitales de San Martin y el del barrio de Monserrat. Construyó La Santa Clara de Ejercicios Espirituales; todavía en funcionamiento.

En 1784 fue nombrado Arzobispo de Santiago por los méritos alcanzados: sofocó la rebelión encabezada por el inca Túpac Amaru II. Su permanencia en el Rio de la Plata no fue muy larga, pero sí fructífera. Se alejó de Buenos Aires el 6 de febrero de 1784 rumbo a Montevideo y un mes después se embarcó a Cádiz.

Su llegada al puerto se vio envuelto, junto a su sobrino, en una grave acusación de contrabando: traían gran cantidad de oro sin registrar. Su gran ingenio afloró, como buen vecino de Salcedo: 

– Este oro es de su Majestad, y está exenta de registro.

Ante esta aseveración entregaron el botín a Carlos III. Fue recibido en la Corte y convenció al monarca, que decretó: “Toda esta riqueza empléala en beneficio del país, de tu tierra”.

¡Ya nuestro Paisano salió con la suya y asentado en Santiago! Ahora Arzobispo. Comenzó a realizar lo prometido. Inició la construcción de la
carretera de Valga a Puente Sampaio., siendo la más hermosa y perfecta entre las Europeas. Los mojones reflejaban en sus crestas, a modo de pirámide, relojes de sol, distando entre leguas. Quedan algunos resquicios de su trabajo. Entre ellos el “Puente Malvar”. Recibió la “Gran Cruz de Calos III” en reconocimiento a su entrega en construcción. La Cruz estaba cubierta de diamantes; ordenó que se incrustaran en la esclavina de plata que cubre los hombros del Apóstol. (18-12-1789). Desapareció en misterio, por antojo de algún visitante.

Reparó los conventos de enseñanza y Franciscanos de Santiago, Iria Flavia, Convento de San Francisco de Pontevedra, la Capilla Venerable Orden Tercera, la capilla de San Antoniño de Barro. Y muchas más obras. 

Nos quedan, en nuestro ayuntamiento, algunos de sus vestigios: su corazón encerrado en una urna en la Parroquia de Salcedo. Amenaza ruinas, está apuntalada.

Hemos visitado Cerponzones, caminando hemos hablado con los vecinos, pertenecían a la asociación “O Chedeiro de Cerponzóns. Nos mostraron diversos cruceros, dignos de estudio y clasificación. Llegamos al “Puente Malvar”. Sencilla descripción “abandono y desinterés en su conservación”. 

Una vecina no se contuvo: -¡Los políticos son cans: “El perro del hortelano, ni comen, ni dejan comer”!


Fotografía: @ Juan José Esperón Recarey

Nos sorprendió. Hemos recogido sus comentarios: Que lo tiene que arreglar la diputación, fomento, patrimonio y entre ellos se marean el asunto y su puente, condenado al derrumbe.

* – ¿La iglesia de Salcedo en ruinas? Allí está el corazón del Arzobispo. ¡Es de vergüenza! Mire, mire, como está el puente. Hay un acuerdo de pleno municipal para solucionarlo. ¡Lo de siempre! Lo enviaron al baúl de los recuerdos. Esto en el año 2016. Ahora viene, ¡si! Vienen los aspirantes y nos consuelan con bellas palabras. ¡¡Queremos hechos!!

* ¡ES UNA VERGÜENZA QUE NO LO CONSERVEN! Recuerda a un pontevedrés que hizo más por la ciudad y provincia que todos sus ídolos. ¡Como es cura! Usted ya sabe. ¿Verdad? Les da alergia todo lo referente al clero.

La imagen habla por sí sola. ¿Por qué nos les autorizan a los vecinos el reconstruirlo? ¿No tenemos una escuela de canteros municipal que pagamos todos los vecinos? ¿Por qué no hablan claro los organismos competentes? 

Definan qué estamento tiene que conservar nuestro patrimonio histórico.

Somos apolíticos. Sentimos un gran pesar el cambiar nombres de lugares por las ideologías del momento. Seamos solidarios y exijamos que se conserve los vestigios de un gran pontevedrés.

El Arzobispo Malvar y su sobrino Pedro Acuña Malvar, gran personaje en la corte de Carlos IV fueron grandes referentes de la historia de Galicia y de España en el siglo XVIII y XIX. Las grandes donaciones de sus familiares para el bien común de este Ayuntamiento. ¿No merecen un reconocimiento? ¿No sería mejor honor conservar el “puente” y restaurar la iglesia en que se bautizó y depositó su corazón?

Esta es una fría realidad en nuestros momentos. De todos dependen que se conserven vestigios de nuestra historia para nuestros descendientes.

 

Pedro de Lorenzo y Macías.27/11/2017

Hoxe fai dous anos que recibimos o apoio da Tvg coa súa emisión:


http://www.crtvg.es/informativos/vecinos-de-cerponzons-denuncian-a-deterioracion-da-antiga-ponte-e-camino-real-e-reclaman-melloras-de-seguridade-viaria-e-abastecemento-1618641


Apoio de Enrique Ramil


Grazas a Enrique Ramil polo mensaxe de apoio.

Dende a Asociación de Veciños O Chedeiro Cerponzóns agradecemos o teu detalle connosco.


https://www.facebook.com/PonteMalvarCaminoReal/videos/608879335943564/


“¡Salvemos Ponte Malvar !”


Non deixamos que o feismo

se apodere das aldeas.

Salvemos a nosa historia

anque sexa ven pequena.

Salvemos nosos luares.

Salvemos nosas aldeas.

De Cerponzons,San Vicente;

ten unha xoia a salvar.

¡Salvemos a sua ponte!

¡Salvemos Ponte Malvar!

A.Lois.
Este é o meu gran de area en forma de poesía.Una aperta agarimosa,amigo Juan José.Unha nova Obra de Arte para o Patrimonio Cultural da Parroquia

MANUEL BOULLOSA BÓVEDA
Hoxe sábado día 17 de Decembro de 2016 recibimos de man do pintor Manuel Boullosa Bóveda esta obra de arte .
Foi o día 24 de Maio cando a Asociación de Veciños O Chedeiro convidou o mestre Boullosa a nosa parroquia de Cerponzons, comentamoslle a historia da Ponte Malvar e o Camiño Real , e pedimoslle a sua colaboracion para que nos dera o seu apoio realizando unha imaxen , a través da sua técnica do puntillismo , da Ponte Malvar .


O xenial pintor prometeunos realizala , para así desa forma darnos o seu apoio á nosa causa.
Unha causa donde o noso fin non é máis que a de querer o mellor para a nosa parroquia , neste caso o de recuperar o noso Patrimonio Patrimonial.

A obra de Boullosa reflicte co seu excepcional traballo o que quixemos transmitirlle , e él perfectamente reflectiuno nesta marabillosa obra de arte que a partir de hoxe xa pasa a ser Patrimonio Cultural da nosa Parroquia.


Manuel Boullosa é un artista especializado na arte do puntillismo e a plumilla .A maioría e as súas coleccións baséanse en diversos temas que rodean o mundo rural , as igrexas , hórreos, prazas etc.


O puntillismo ou divisionismo é unha técnica pictórica que consiste en representar a vibración luminosa mediante a aplicación de puntos que, ao ser vistos desde unha certa distancia, compoñen figuras e paisaxes ben definidas. Nos cadros todas as cores son puros e nunca se mesturan uns con outros senón que é o ollo do espectador quen o fai. 

Cada un dos puntos que compoñen a obra teñen un tamaño similar, de forma que o espectador non pode deixar de observar unha perfección que fai pensar nunha imaxe idílica conxelada, como unha visión duradeira da realidade ou a imaxe.7- APOIOS A PONTE MALVAR E O CAMIÑO REAL

Unha mostra máis de apoio á nosa causa, https://www.facebook.com/pontemalvarcaminoreal/
Da man de LUISA MARQUEZ RODRÍGUEZ fíxonos chegar esta obra realizada ex proceso para o noso patrimonio cultural da parroquia.Luisa Márquez é a Coordinadora da Rede de Escolas dá UNESCO de Galicia.Ademais é profesora no I.E.S. Luís Seoane de Monteporreiro.

Desde a asociación de veciños O Chedeiro agradecémoslle que tivese a xentileza de realizar este traballo referente a nosa Ponte Malvar e así querer darnos desta maneira o seu apoio á nosa reivindicación pola recuperación e arranxo da Ponte Malvar e o Camiño Real.

Grazas Luisa.

5- APOIO A PONTE MALVAR E O CAMIÑO REAL.

GRABACION DE SONIA CASTELO QUE NOS ENVIOU A ASOCIACIÓN DE VECIÑOS O CHEDEIRO DE CERPONZONS

Bos días , aquí vos deixo o apoio que nos enviou a actriz Sonia Castelo .

Dende a Asociación de Veciños O Chedeiro agradecemos o seu apoio para a Recuperación e arranxo da Ponte Malvar e o Camiño Real.

https://www.facebook.com/PonteMalvarCaminoReal/videos/584735191691312/

A actriz Sonia Castelo naceu o día 20 de marzo do ano 1968 na localidade do Ferrol, na provincia da Coruña.

A carreira de Sonia tivo a súa orixe na televisión autonómica galega, presentando informativos , uns anos despois empezou a facer interpretacións e a partir do 1998 alcanza unha gran popularidade coa súa participación en Mareas vivas no papel da doutora Berta Diaz.

Despois en Antena 3 con Policías , no corazón da rúa , a súa participación no Comisario , Hospital Central etc.

1- ARTE-GOGUE

GOGUE

Gogue é o noso caricaturista máis internacional. 

 Inscribírono no Rexistro como José Ángel Rodríguez López, pero desde que publicou a súa primeira viñeta todo o mundo chámalle, Gogue.

Eu todas as mañás ao ler o Faro de Vigo , o primeiro que fago é ir á páxina onde aparece a viñeta de Gogue.E con él, e os seus personaxes fai que empece o día cun sorriso.

Que alguén do talento de Gogue preocúpese pola nosa causa é de agradecer .

Como normalmente facemos con todas aquelas persoas que establecemos comunicación por diferentes medios e comentámoslles o que a través da asociación estamos a levar a cabo fixemos o mesmo con Gogue.

Con el tivemos a oportunidade de enviarnos o seu apoio hai uns meses á nosa páxina https://www.facebook.com/pontemalvarcaminoreal/ , agora cando lle pedimos a súa achega de facer unha das súas creacións para a nosa sección de arte non o dubidou un momento :

AS PRIMEIRAS VIÑETAS DE GOGUE PARA CONNOSCO FOI O DE APOIARNOS NAS NOSAS DEMANDAS :

TAMÉN FIXONOS A CARICATURA DE FLOREANO CELEBRANDO OS MIL ANOS :

VIÑETA PUBLICADA NO XORNAL FARO DE VIGO 1/04/2019 :

VIÑETA PUBLICADA NO XORNAL FARO DE VIGO 1/04/2020 :VIÑETA PUBLICADA NO XORNAL FARO DE VIGO 25/07/2020 :

UNHA NOVA VIÑETA EN RELACIÓN O “NASIMIENTO”:

VIÑETA QUE DEDICOUME O 19/01/2021, ADEMÁIS FIXOA CO MEU ALCUME :

O 3/08/2021 GOGUE no Faro de Vigo endulza o día é dedícame a viñeta :

O 23/12/2021 GOGUE no Faro de Vigo, xa podemos ir a La Luna :

Desde a Asc de Veciños O Chedeiro Cerponzóns transmitiron o agradecemento a José Ángel Rodríguez López, (GOGUE) pola dedicatoria aos Campaneiros de Cerponzóns e que saiu publicada o 14 e 15 de Decembro do 2022 no Faro de Vigo.

GOGUE tamén dedicou unha das súas viñetas a Adrián e Patricia.

Tamén conmigo tivo éste detalle :


 

Colaborador diario de Faro de Vigo desde 1989, é o autor dos personaxes Floreano, Monchiña, Epifanio, Cachiña, Don Ramón O Cura e Fly. 

Colaboracións:

Black Agenda Report (Los Angeles)

Ghetto Fabulous (Los Angeles)

Fantasy Sports (New York)

MovieMaker Magazine (Los Angeles)

EastSunMagazine Renton-Washington

El Tiempo Latino del Washington Post.

A imaxe de Floreano será protagonista dun selo con motivo do Ano Santo 2021


Ten publicados varios libros, e acadado premios e mencións internacionais.

GRAZAS MAESTRO !