O ADRO DA IGREXA E O CEMITERIO.

O ADRO DA IGREXA

Terreo, xeralmente cercado, que adoitan ter as igrexas ao seu redor ou ben diante delas.  Algunhas igrexas teñen o camposanto no adro. Fixeron a festa no adro. SINÓNIMOS adral, atrio (RAG).

O Adro antigamente era un espazo que estaba pechado arrededor da Igrexa, os máis vellos recordarán un valo que había situado entre a Casa do Pobo e a Igrexa.
O noso adro forma parte das nosas vivencias, un lugar que por un motivo ou por outro pasamos en él parte das nosas vidas, desde que fomos bautizados fomos utilizando o adro de unha maneira ou de outra, desde ben pequenos xogamos arredor do adro, fomos nas procesións das nosas comuñóns, nas do Patrón, lucimos no adro as mellores galas, e ano tras ano participamos de actividades que desarrollan as asociacións ou grupos de veciñas e de veciños que se xuntan para levar a cabo por exemplo a confección das alfombras frorais.  É o lugar que constituíu e aínda segue en parte sendo o centro da vida social da parroquia, cantas veces quedamos precisamente con alguén o día da misa ou de algunha festividade para vernos no adro? En él manteñense conversacións, fálase de temas de interese, tamén os dimes e diretes son mui habituais…no adro péchanse tratos, faiselle un traxe o veciño ou a veciña que lle toque, en fin, o que cadre. Tamén no noso adro foi durante moitos anos campo da festa, onde se celebraron as verbenas das festas patronais, ainda recordo o adro adornado de bombillas e de bandeiriñas de cores colgadas de unha esquina a outra.

O ADRO COMO CEMITERIO
Ata o século XVIII, casi todas inhumacions celebrábanse no interior das Igrexas, a partir do 1750 fóronse sucedendo denuncias públicas para que ditas inhumacions realizásense no exterior, máis tarde prohibíronse, era o ano 1797 cando unha Real Cédula, prohíbeo expresamente. Aínda así foi a comezos do século XIX cando os cemiterios trasládanse aos adros, o máis habitual era enterrar na terra, máis tarde, a finais de século comezan a construírse os panteóns de nichos.

Nas igrexas a non ser posible un illamento completo das sepulturas, os fluídos cadavéricos filtrábanse á terra e os efluvios procedentes da putrefacción dos corpos inundaban todo o recinto eclesiástico, de tal forma que os enterramentos convertéronse nun importante problema de salubridad pública.

Falando dos mortos da parroquia que recibían sepultura na terra, precisamente no adro, na obra de Castelao, Un ollo de vidro, dicía un dous protagonistas: “Quixera estar soterrado nun cimeterio aldeán, no adro da Ereixa…¡ Con qué ledicia escoitaría nas mañáns ledas do domingo as conversas dos feligreses !
É que o habitual era, tamén aínda hoxe en día, sentarse no banco corrido de pedra que hai en fronte á Igrexa, ahí falaban e falan hoxe en dia os veciños. Ademáis agora hai un taboleiro donde ás asociacions colocan os avisos das súas actividades, dando lugar entre os veciños a ter motivos para falar tamén delas, do que fan ou do que non fan, nunca é a gusto de todos.

No adro, cando facía de cemiterio, e máis tarde cando por principios do 1900, comézase a implantar os panteons con nichos, todos os veciños tiñan dereito a ser enterrados no lugar, excepto os que eran apóstatas, suicídas e os nenos sen bautizar.

Aos nenos sen bautizar houbo unha época que os enterraban nas inmediacions do Cruceiro de Mogos, e seguramente máis tarde enterraríanos no adro, iso si, nun lugar habilitado para eles e sendo de noite, tendo o consentimento do señor cura, isto que digo fixérono en moitos lugares, supoño que na nosa parroquia ocorreu o mesmo. Muitas das sepulturas que había arredor da Igrexa estaban cubertas, sinalábanas cunha pedra grande e cadrada, na que constaba o nome do defunto, e ademáis na cabeceira colocaban unha cruz de ferro. Anos máis tarde comezouse a colocar unha lápida de mármore, onde constaba o nome do defunto, a data de nacemento e a do óbito, o recordo da familia e ás veces unha frase ” Descanse en Paz”. Outras, as das familias máis pobres estaban cubertas sólo con mirtos, tamén hubo algunha cuberta de cunchas, estas representan a idea da inmortalidade cando están sobre as tumbas. Según documentación antiga nos primeiros enterramentos de Homo Sapiens atopáronse restos de plantas aromáticas. A razón do seu uso era a de vencer o cheiro do cadaver. Ademáis foi un dos símbolos máis antigos que se coñocen, porque era semellante ao uso de bálsamos, incenso ou mirra, simbolizaba a crenza nunha vida máis alá da morte.


Para maior seguridade o adro estaba pechado co valo debido a que ao estar as tumbas podíase dar o caso que podían acudir calquer animal a fozar nelas, en especial os porcos, desa maneira impedía o seu paso.

No noso cemiterio si nos paramos a ver os panteons máis antigos observamos que hainos feitos desde o ano 1929.

Mais tarde unha serie deles foron construidos nos anos 1929/30/31/32/34/35

E outros fixeronnos nos anos 1940/43/44, despois un grupo deles no 1954/55/58, outros no 1966 etc., todos eles constituen o Cemiterio Vello, anos despois fixose a primeira ampliación e despois a segunda.


Era o ano 1931 discutían no Parlamento español a Lei de Secularización dos cemiterios, que obrigaba a que foran municipais, varios deputados galegos solicitaron, e foilles concedido, que en Galicia, debido a súa configuración territorial, se conservasen os das parroquias.
En xaneiro do 2015 entrou en vigor o decreto de Sanidade Mortuoria de Galicia, que establecía uns requisitos mínimos que deben cumprir os cemiterios. O decreto aprobado polo goberno autonómico non obriga ás parroquias a regularizar os cemiterios dentro dun prazo determinado, pero si que contempla a posibilidade de prohibir que se execute unha ampliación mentres non se proceda á regularización. No texto legal tamén se menciona a imposición de sancións en determinados casos graves.

Volvendo ao adro, éste forma parte de todos nós desde sempre…Tanto para os mortos como para os vivos, aínda que para os que estamos vivos pola noite dá un pouco de respeto achegarse polo lugar. Recordo aqueles días de festas do patrón, as misas, as procesións, os fogos, as noites de verbenas buscando moza para bailar, as orquestas, as bandas de música,  os postos de rosquillas, os de bebidas, as barcas, o tiro o pichón…Recordo coma se fose hoxe o osario que había no adro, onde están hoxe en día os grifos do auga, a pé do campanario. Alí tiñamos que entrar a buscar a pelota coa que xogabamos ao fútbol antes de entrar a misa, alí, entre cráneos, húmeros, peronés, cúbitos, e demáis osos, collía a pelota o que a tirara. O principio daba un pouco de respeto, pero despois xa era habitual entrar coma si nada, sempre con ollo de que non nos vira D. Benito.

Quen non ten unha foto súa realizada no adro ? Dunha festa, unha comuñón, unha voda, das alfombras ou mesmo do día de Ramos, como esta, onde había quen quería levar o ramo máis grande…todo ocorría no adro.

Tamén antes de botar o alquitrán no adro chegamos a ver algúns ósos pola zona onde está entrada lateral da Igrexa.

Eu son dos que penso que os nosos defuntos, antes no adro, máis tarde no cemiterio están acompañándonos e participando desde o máis aló en todas e cada unha das actividades que se fan, porque desde sempre forman parte do pobo, forman parte de nos e das nosas costumes. Que así sexa polos séculos dos séculos.


Moitos cemiterios posúen fascinantes e inusuais tumbas, gravados e un tipo de arquitectura, gardan ademáis unha chea de historias que son unha importante ligazón coa historia local. Deste xeito, é moi importante o significado das vellas tumbas detrás das cales se atopan lendas e feitos sobre as persoas que alí están enterradas.

No noso cemiterio de Cerponzons seguro que moitas das persoas que ahí están enterradas teñen un sen fin de historias , heroicas ou tráxicas sucedidas na súa vida , xente con lendas que aínda nos lembrámonos dalgunhas, mentras que outras levaronnas con elas o máis aló.

Nestes momentos temos no noso cemiterio parroquial un total de 218 panteons, cun total de 827 nichos. Ademáis quedan no chan dúas tumbas dos anos 1912 é 1918.


Este ano dada a situación na que estamos pasando o señor cura D. Herminio transmitiu unhas RECOMENDACIONS Á NORMATIVA CIVIL polo Día de Defuntos.

1º PROCURAR ARROMBAR E POÑER FLORES DURANTE A SEMANA.

2º DADO QUE O DOMINGO POLA TARDE É O DÍA DE MAIOR AFLUENCIA, SERÍA CONVENIENTE QUE EN HORARIO DE 16:00 a 17:00 e cunha duración de MEDIA HORA realicen a visita aos seus defuntos os que teñan os PANTEONS cos NÚMEROS PARES.

Aqueles que teñan os PANTEONS con números impares que realicen a visita aos seus defuntos en horario de 17:15 a 18:15.

3º PARA AXUDAR A CUMPRIR A NORMATIVA CIVIL, desde o sábado ao mediodía ata o domingo á noite pecharase a auga do cemiterio.

NUMERACIONS DOS PANTEONS :


A CAPELA DE SAN CAETANO, PARTE DA NOSA HISTORIA 

Aínda que a capela de San Caetano está situada en terreos da nosa parroquia veciña de Alba, nin que dicir ten que tamén forma parte da nosa historia.

Son máis de 300 anos desde a súa creación, onde moitos veciños da parroquia levan compartindo cos veciños de Alba a capela de San Caetano. Quen non foi a misa nalgún momento, quen non gozou das verbenas que se realizaban polo mes de agosto ? Eu aínda recordo ir pola Fontairiña, era cruzar o paso da vía do tren e xa estabas á beira da capela, había tan pouco tráfico que se bailaba na mesma estrada, comparto con todos vós este artigo:

DESCRIPCIÓN DA CAPELA  DE SAN CAETANO

Capilla de la parroquia pontevedresa de Alba, archidiócesis de Santiago de Compostela.

Construida en el siglo XVII en estilo barroco, es de una sola nave rectangular y una cabecera cuadrangular, ligeramente más ancha y francamente mas alta que la nave.

La fachada es de piñón triangular, moldurado en cuarto de bocel, listel y talón inferior de apoyo. En el ápice una cruz.

La puerta esta recercada pero aún sin orejeras, pero con un triángulo en la clave del dintel, continuando con la molduración del cercado, que es en dos cuartos de bocel entre listeles.

Sobre la puerta se sitúa un baquetón a modo de un pequeño tornalluvias y sobre él un frontón triangular rematado en espirales a ambos lados, que sostiene en su centro una hornacina rematada en bóveda de vieira, con los dos brazos levantados.


San Cayetano, santo tan poco habitual en Galicia, nació en Vicenza en 1480 y murió en el 1547 en Nápoles. Fué por lo tanto contemporáneo de Lutero, fue fundador de los Clérigos Regulares Teatinos. Implantó la bendición con el Santísimo Sacramento. Fundó con el Beato Juan Marinoni los “Montes de Piedad”, para ayuda de pobres y marginados.

El conjunto descrito de frontón y hornacina se apoya en una cornisa de listel y baquetón inferior con dos listeles.

Encima se sitúa un gran escudo de armas con yelmo y penacho.

A la derecha de la puerta, otra hornacina rematada en bóveda de vieira vuelve a contener la imagen del eclesiástico San Cayetano, con sus brazos levantados.

Dos pináculos situados en las esquinas rematan esta llamativa fachada occidental.

La cornisa de la nave es en listel, baquetón y pequeña nacela. Pilastras en las cuatro esquinas.

Hay una ventana de doble derrame a cada lado de la nave y otra a cada lado de la cabecera.

La cornisa de la cabecera es en cuarto de bocel, listel y talón inferior; a corta distancia una imposta recorre esta cabecera, en baquetoncillo y dos listeles.

Por el interior, la nave se cubre con una bóveda de cañón moderna.

La cabecera se cubre con una gran cúpula de sillería, sobre pechinas lisas. El arco triunfal, como los otros tres que sostienen la cúpula, son de medio punto, con un escasetonado corrido insinuado. El arco del testero está doblado.

Los capiteles son en doble listel, baquetón, listelillo, cuerpo liso y baquetón inferior. Las basas son en toro con pedestal. No hay retablo. Las imágenes son del XVIII muy repintadas.


Nota : Extraído de un artículo relacionado con las Rutas del Románico, realizado por Rafael Fontoira Surís.

Na conferencia que ofreceu o historiador Xosé Manuel Pereira Fernández, na nosa parroquia de Cerponzóns no mes de Decembro do 2019, facía referencia a Capela de San Caetano :

O 4 de abril de 1709, é o rector de Alba e cargo da Inquisición don Xerome Carrera e Andrade quen aparece ante notario. Faino para redactar testamento e outorgar poder como testamentarios ao seu irmán o licenciado don Antonio Carrera e Andrade, reitor da freguesía de San Martiño de Liñaio, e ao licenciado don Ventura de Arauxo, avogado da Real Audiencia do Reino de Galicia. No documento, don Xerome declara que a súa irmá dona Mariana Carrera de Andrade lle encargara a edificación dunha capela na honra de San Caetano “en la parte que le pareciese”. A capela, indica, a construíra “en el sitio que llaman la Puente Bean”. Como única herdeira, testamentaria e patroa de San Caetano deixa a súa sobriña dona María Xosefa Carrera e Andrade. Aos dous testamentarios antes citados indícalles que se el en vida non puidese rematar a capela de San Caetano a acabasen eles. Por un documento notarial redactado o 14 de maio do citado 1709 por don Antonio Carrera e don Ventura de Arauxo sabemos que don Xerome Carrera morrera, sen especificar a data, no antes citado mes de abril.

Quen pilotou a dirección de San Caetano non foron os dous testamentarios citados de forma repetida, senón a sobriña do párroco don Xerome, dona María Xosefa Carrera e Andrade, casada e axiña viúva de don André Osorio Galos. Outro Osorio Galos, don Xosé, foi párroco de Cerponzóns e o seu anexo de Berducido. Faleceu o 4 de decembro de 1711. 

O seu testamento consta de 84 folios. Debeu ser un home culto e de lectura, pois a relación de libros da súa propiedade ocupan máis dun folio. Se regresamos a dona María Xosefa, o 8 de agosto do mesmo ano de 1709, pouco máis de tres meses despois do pasamento do seu tío aparece ante notario redactando a escritura de Fundación da Capela de San Caetano. No documento afirma que a mesma fixérase en Ponte Beán porque ao ser “a la continua de mucho concurso de xente causa y causara mayor debozion”. Igualmente indica na súa comparecencia notarial que para o remate da capela unicamente faltaba a construción do coro e xa facía dous anos celebrábase misa nela. Tres anos despois, o 13 de xuño de 1712, dona María Xosefa concértase co canteiro de Gatomorto, Pablo Solla, para facer a capela maior de San Caetano.

NA CAPELA ENCONTRAMOS VARIAS IMÁXENS, ENTRE ELAS AS DE :

CURIOSIDADES

No ano 1975, unha veciña de Madrid, Dª Eustaquia Salvadores, estivo unha tempada en Pontevedra, ela tiña moita fe en San Caetano. Seguramente era veciña da Parroquia madrileña que ten a Igrexa entre a rúa de Embajadores e a rúa do Oso, onde teñen culto a San Cayetano e San Millán.

Pois ben, ao decatarse que había unha capela dedicada a San Caetano na parroquia de Alba e que necesitaba un bo arranxo, decidiu dar unha importante suma de diñeiro para o seu arranxo, desde aquel momento loce esta placa no interior da capela :

Fai un tempo que tiñamos unha dúbida relacionada co exterior da capela, en ambos laterais exteriores existen unhas pedras que teñen unha forma que non corresponden en orde coas outras que as rodean, non sabiamos que era o que había alí fai anos.


Pero ao estar no interior da capela, a solución tiñámola alí, ditas pedras colocáronse co paso do tempo para pechar unhas fiestras primitivas.

Polo que se pode observar, as fiestras deberon pechalas debido a que co paso do tempo a capela foi quedando máis abaixo que o recinto que a rodea e tamén en relación á estrada e a ponte.

Seguramente para evitar roubos, ou para que tivese mellor entrada de luz, pecharon esas fiestras e fixéronse unhas novas un pouco máis arriba daquelas.

Detrás de San Xurxo, estaba unha das fiestras.

Nesta fotografía se aprecía a distancia que hai desde o chan ata a fiestra, mentres que no exterior está prácticamente a ras de chan.


Si tendes a ocasión de visitar a capela quedaredes sorprendidos polo ben coidada que está, desde fai muitisimos anos unha familia que vive en fronte á capela é a encargada do seu coidado, preguntade por Antonio e moi amablemente móstravola.

Hoxe en día a celebración de misas son moi limitadas, a do patrón e as que lle piden os peregrinos que poden oficiar.

Podemos observar varios detalles de interese, tanto no interior como no exterior :

Con respecto a la labra heráldica que preside la fachada de la Capilla, tenemos amplia información gracias a D. Carlos Acuña Rubio (Presidente de la Asociación de Genealogía Heráldica y Nobiliaria de Galicia) :
A pesar de no haber investigado personalmente a fondo esta capilla, puedo dar la siguiente información sobre la labra heráldica que preside la fachada: 

1º) Esta piedra de armas, de la primera mitad del siglo XVIII, exhibe en su escudo los blasones de linajes que se repiten en: el próximo pazo-granja de Alba dentro del Camino de Santiago; en la arruinada casa de O Vao en el lugar de Cochón de San Pedro de Campañó; en el lateral de la fachada de la iglesia parroquial de San Vicente de Cerponzóns; y en el pazo-fortaleza de Gondar de Santo André de Xeve. 
2º) Descripción: escudo perimetrado y rodeado por motivos vegetales, acolado de una cruz flordelisada, con su campo blasonado de: 1º Abreu (cinco vuelos o alas de águila) y Araújo (torre de la que asoma el busto de una doncella); 2º Andrade (banda engolada de dragantes); 3º Figueroa (cinco hojas de higuera); 4º Galo (dos gallos y dos conchas de vieira); 5º Caldas (cinco cipreses); 6º Aldao (cinco flores de lis) y Romero (un peregrino con su bordón). 
3º) El escudo del pazo-granja de Alba, en el Camino de Santiago, también está acolado por una cruz flordelisada y repite las armas de los linajes Abreu, Andrade, Araújo, Figueroa, Caldas, Aldao y Romero. 
4º) Por su parte, el escudo del lateral de la iglesia parroquial de Cerponzóns, lleva cargado sobre el todo, en el abismo, la cruz flordelisada que suelen exhibir los familiares del Santo Oficio de la Inquisición. Además, de estar blasonado con las armas de los linajes Andrade y Galo en el segundo y tercer cuartel, junto a las de los Osorio en el primero, Aponte en el cuarto y Aldao y Castro en la bordura. 
5º) En la casa-pazo de O Vao, hoy arruinada y dentro del polígono industrial, tras la nave de BricoKing, se hallaba una labra heráldica hoy desparecida de la que tan sólo nos queda el recuerdo de un simple esbozo. Dicho escudo exhibía los blasones del linaje Abreu, junto con las de los Valladares y Ozores. 
6º) Abundando en los parentescos de la capilla de San Caetano de Alba, cabe decir que el linaje Aldao está presente desde la Edad Media en la fortaleza, hoy pazo, de Gondar del lugar de Maúnzo en Santo André de Xeve, junto a las armas de los Bermúdez de Castro y Aponte, cuyo blasón de los Aldao son las cinco flores de lis que también campean en dicha capilla de Alba y en la iglesia de Cerpozóns. 
7º) Para finalizar, redundar en la importancia histórica de la capilla de Alba por cuanto desde el punto de vista heráldico reúne en una sola piedra armera la representación de linajes tan poderosos como los descritos, con casas señoriales en las parroquias más próximas a Santa María de Alba.

San Caetano e o Patrón do Pan e do Traballo

ORDENACIÓN SACERDOTAL DE D. MANUEL MIGUEZ REDONDO 

EN LA PARROQUIA DE SEIJO-MARÍN 4/4/1968
ORDENACIÓN SACERDOTAL DEL RVDO. DON MANUEL MIGUEZ REDONDO
OFICIÓ EN LA CEREMONIA SU EMCIA. EL CARDENAL QUIROGA PALACIOS.(Seijo-Marín- Crónica de nuestro enviado especial Teófilo Sanmiguel). (El Correo Gallego, publicación del día 6/4/1968)
-Hemos venido a Seijo. Exclusivamente para contaros una ordenación sacerdotal. Un momento de la vida de un hombre que pudiera pasar a la historia sin ruido, sin comentarios. La historia de un compromiso de un hombre con Dios. Muchas veces pasan estas cosas. Casi no se comentan. Estamos cansados de noticias tristes, de problemas tremebundos. En la Prensa faltan las buenas noticias. Falta un poco de alegría. Es necesario contar también las cosas sencillas. Las cosas que normalmente pasan inadvertidas. Os contaré la ordenación de un hombre de Seijo. Sigo la técnica del que se ve. Casi una crónica radiada. Veréis lo que ha pasado. No es nada. Lo es todo.

A las cinco y media la Junta Parroquial de Laicos, con su cura a la cabeza, están en la carretera. Llueve. Esperan la llegada del Sr. Cardenal que oficiará, que trae en sus manos y en su corazón un recadito, un encargo para siempre de Dios a un hombre. Llega el coche del Cardenal. El Príncipe de la Iglesia saluda y bendice a sus hijos que le esperan. Que le quieren. Breves momentos. La lluvia arrecia. Llegan los coches a la puerta de la iglesia. Hombres del pueblo reciben al Sr. Cardenal, para entrarlo bajo palio en el templo. Preparad el velamen, dijo un marinero. Y el velamen abrió sus alas al viento. La iglesia de bote en bote.

EMOCIÓN
 
Nuestro arzobispo, D. Fernando Quiroga Palacios se acerca al Sagrario. Ora unos momentos. ¿ Qué pedirá? Yo me lo supongo. Nuestro Cardenal está emocionado, todo Seijo canta de alegría. Mientras tanto, don José Benito recuerda al pueblo de Dios que están ante su Padre y Pastor. La gente lo sabe. Se reviste Monseñor de una casulla nueva, flamante, que luego regalaría con especial cariño a la parroquia. Empieza la misa. Después de la Epístola es llamado el ordenado. Suena en el templo la invocación a la Santísima Trinidad, pidiendo por la santidad del sacerdote. Siguen las letanías cantadas por el pueblo. Mientras tanto el ordenado se ha tirado en el suelo. Estirado. Anonadado. El Espíritu Santo. La Voz de Dios le habla al oído. No podemos menos de recordar al ver la posición del hombre que se ordena las palabras de un hombre de Dios. Poco más o menos. Los sacerdotes tenemos que ser mullidas alfombras donde los demás pisen blando. Todos piden por la santidad del nuevo sacerdote. Estoy seguro que Dios se volcará ante la petición emocionada de esta gente humilde y sencilla. Posteriormente el Prelado impone las manos al ordenado. También lo hacen en su momento los demás prebísteros asistentes.

LA HOMILIANos ha gustado la homilía del Sr. Cardenal después del Evangelio. Explica al pueblo el significado de la ceremonia. Es formidable el valor de la liturgia. Nos dice a todos los asistentes la gran emoción que siente al ordenar un nuevo sacerdote. Nos ruega que recemos por los presbíteros y por él, que es un sacerdote más. Que pensemos en la dignidad sobrenatural del sacerdocio cristiano. “Es el sacerdote -nos dice- un Ángel de Dios que enseña a los hombres dónde está el camino”. Nos recuerda que el gobierno en la Iglesia no es autoritario, es amistad. ” La voz del sacerdote es la de Cristo, que es quién realiza los sacramentos”. Continúa su Eminencia con frases de cariño para esta Parroquia de Seijo. Dice que les deja un regalo de parte de Dios. Un nuevo sacerdote. Termina felicitándole y dice que lo recibe con los brazos abiertos.

Notamos que en el ofertorio, el ordenado, ya sacerdote, ofrece una vela a su Obispo, que él recibe.

A partir de este momento, ya con el canon, la misa es concelebrada. D. Manuel está emocionado. Se traba la lengua. Esto es bonito. Comulgan casi todos los asistentes. Me recuerdo del slogan ” Seijo siempre es mejor”. No sé si lo será. Veo que ponen los medios.

Al final de la ceremonia se le da al sacerdote nuevo, recién llegado, el poder de atar y desatar los pecados. Suenan en el aire las frases del Evangelio. Frases de vida. Canto de esperanza.

Esta es la crónica de un acto sencillo, sublime y sencillo. Una vocación. Llamada y respuesta.

IMPRESIONES PERSONALES


Momentos antes de la ordenación hablamos con D. Manuel Miguez Redondo. Sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, con sus primeras palabras. ¿Desvaría? ¿ Qué quiere esto decir ? Nos lo aclara :

Desde hoy, por la gracia de Dios, seré sacerdote para siempre.

-Don Manuel, díganos sus impresiones, cuéntenos todo lo que quiera. No le vamos a interrumpir. Queremos escucharle.

-Quiero resaltar el cariño de la gente de Seijo. Día tras día, a la vuelta del trabajo estuvieron ensayando para la ceremonia. La Parroquia hizo cosa suya mi ordenación. Incluso los no practicantes se sumaron unidos como un solo cuerpo. No sé cómo agradecerlo. Los marineros desconocían el uso del palio, pero todos ellos quisieron ensayar con el “velamen”. A nadie cedieron el honor de llevarlo. Es curioso observar el cariño de esta gente de Seijo. No han querido que nadie pague los gastos de la ordenación. Ellos lo son todo. Tampoco permitieron coros extraños. Cantarán con alegría. Y a fe que lo hacen bien.

-Todas las ideas, iniciativas pensadas para el éxito de la ceremonia salieron de los laicos. Esto es maravilloso.

-¿ En su interior qué siente D. Manuel ?

-Gracias a Dios y a la Iglesia representada por el Sr. Arzobispo que es el que confirma en nombre de Dios mi vocación sacerdotal de entrega, de servicio. Gracias al Párroco don José Benito Daviña, que más que un superior ha sido para mí un hermano. Tanto nos queremos que la gente de la Parroquia creía al principio que éramos hermanos de sangre. Gracias a la Parroquia que -lo repito una vez más- hizo cosa suya mi ordenación y la ha seguido día a día. ¿ Qué más quiere le diga ?

Nada amigo mío. Nada, Sacerdote para siempre según el orden de Melouisedec.

D. Manuel.

SEIJO SIEMPRE ES MEJOR

“SEIJO siempre es mejor” es un slogan con garra. Dice mucho. Lo dice todo. A la entrada de Seijo un cartel, cortando la carretera como un saludo, fue colocado por los hombres de Seijo. Yo corregiría el “slogan” . Lo haría superlativo. Seijo es formidable. No lo hago, dejó las cosas como están. Seijo siempre es mejor. Parece una consigna, un juramento para mejorar un poco todos los días. Poco a poco. Paso a paso, pero firmemente. Hoy se celebra en Seijo la ordenación de un sacerdote. La Iglesia parroquial se viste de Basílica. El pueblo entero está de gala. Un día más de trabajo que, por la gracia de Dios, se viste de fiesta. Los vecinos son todo un símbolo. 

Todo Seijo nos hace pensar. Nos deja una huella imborrable. Durante la jornada, madrugando un poco más en este día, la gente se fue a su trabajo cotidiano. Hicieron las cosas con cariño, pues hoy como siempre ofrecen su trabajo a Dios. Y a Dios no se le ofrecen chapuzas. Don José Benito, su párroco así se lo ha enseñado. “Despacito y buena letra, que el hacer las cosas bien importa más que el hacerlas”, les recuerda constantemente, aprovechando los versos del poeta de Castilla. Hoy, cómo siempre, todo se hizo bien en Seijo. La pesca marinera, la azada metida en la tierra, el pecho que da la madre al niño, el beso del esposo, la clase en la escuela de la calle. Todo se hace bien, pues la gente aprendió a sentificarse en el trabajo, cada cual en su sitio, sin salirse por peteneras. Seijo siempre es mejor.

LA VERDADERA IGLESIA

Hoy hemos vivido, estamos viviendo la verdadera Iglesia. Los laicos de Seijo lo arreglaron todo para la ordenación de Don Manuel. El párroco se limita a dar el Pan y la Palabra. A darse él. A servir y a no ser servido.

Se ordena de sacerdote D. Manuel Miguez Redondo. La ceremonia, esta maravilla de la liturgia, quiso el Sr. Cardenal que se celebrase en Seijo. En una pobre parroquia. ¿ Ha sido un premio ? No lo sé. Dios hace las cosas y no da explicaciones. Sólo una palabra se me ocurre. Alegría. La alegría de un obispo, de un Pastor que ve el cariño de todo un pueblo. Cariño filial. Sencillo. Sin adornos “rococo “. Alegría de D. José Benito que ofrece a sus feligreses una lección más de vida, un ejemplo de entrega, una muestra de amor. Alegría de D. Manuel Miguez Redondo, que no la puedo explicar. No encuentro palabras. Alegría de anonadarse ante Dios para servir a los hombres. No sé explicarlo. Vosotros me entenderéis. Alegría para Seijo, que hoy nos enseña a todos lo que es una comunidad cristiana. En Seijo vive la Iglesia, vive en el mar, vive en la montaña y lo que es maravilloso, vive en los corazones, Seijomsiempre es mejor.

VIVE EL EVANGELIO 

El párroco de Seijo es pobre. Lo saben los vecinos. Ven como vive la pobreza. Los fondos parroquiales los administran los laicos. D. José Benito no dejará fortuna a sus sobrinos, dejará en marcha el pueblo de Dios. Es su misión. Seijo siempre es mejor. Nadie le gana en generosidad. A la parroquia, a la parroquia faltándole todo en principio, hoy no le falta nada. Hace diez minutos, yo lo he presenciado, una mujer humilde, muy humilde sacó del refajo mil pesetas. Todo lo que tenía. Como dándole vergüenza, temiendo que no se las aceptaran entregó todos sus ahorros. Ella quiso colaborar a los gastos de la ordenación sacerdotal de D. Manuel.

Viven todavía en el mundo los personajes eternos del Evangelio. ¿Os acordáis de la viuda que dio en el templo todo lo que tenía? Yo me acuerdo y siento vergüenza. Recuerdo las calderillas con que cumplimos nuestras obligaciones con la Iglesia. La protagonista de esta anécdota está tranquila. Sabe que si necesita algún día esas mil pesetas la Junta Parroquial de laicos arreglará su problema. He visto en la puerta de la parroquia otro “slogan” : “Hoy por ti, mañana por mí “. Así empezaba la suscripción para resolver un caso de necesidad que existe en la parroquia. Pero estoy tranquilo. Nuestra amiga no necesitará sus mil pesetas. Dios da ciento por uno.

Hoy en la iglesia de Seijo un hombre se entrega para siempre al servicio de Dios. Al servicio de los demás. Es maravilloso comprobar la unión que suscita su persona, su ordenación sacerdotal. El pueblo entero, todos los sacerdotes de la comarca y el Obispo, representante de Dios en la archidiócesis, todos en un solo cuerpo, esto es la Iglesia, estuvieron con él.

D. Manuel
Igrexa de Seixo/Marín

AS CAMPÁS DE CERPONZÓNS, MANIFESTACIÓN REPRESENTATIVA DO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL.

BOTAMOS AS CAMPÁS AO VOO !!! 

 Un impactante estallido de campás co que se comezaba un proceso que pretende culminar co recoñecemento do toque manual de campás como Patrimonio Cultural da Humanidade por parte da UNESCO ( Hispania Nostra).

As Campás de Cerponzons son unha  Manifestación Representativa do Patrimonio Cultural Inmaterial. ( Cerponzons, 1001 anos de historia). 


O 17 de Abril do 2019 celebrouse Consello de Ministros, a proposta do ministro de Cultura e Deporte, José Guirao, declarouse o 17 de abril o ‘Toque Manual de Campás’ como Manifestación Representativa do Patrimonio Cultural Inmaterial. Nun comunicado o Ministerio de Cultura e Deporte di que o Toque Manual de Campás é unha “linguaxe sonora”, que funcionou ao longo dos séculos como un medio de comunicación, debido a que “cumpre as funcións sociais de informar, coordinar, delimitar o territorio e protexer”.

“Os toques de campás foron os encargados de organizar a vida comunitaria, de delimitar o tempo e o espazo laboral, diario, festivo e de duelo”, sinala o Ministerio.

 Segundo destaca o departamento que dirixe Guirao, por iso existe, tanto no ámbito relixioso como no civil, un amplo repertorio cunha gran diversidade de formas e técnicas que anunciaron incendios, tormentas, rogativas, horas e acontecementos do ciclo vital, e regularon diferentes aspectos da vida festiva, ritual, laboral e cotiá. Entre os motivos desta declaración, destaca que, aínda que o toque manual de campás deixou de executarse en moitos lugares, aínda non se perdeu o seu coñecemento e moitas torres e campás atópanse aínda en situación de poder ser recuperadas.

 A Asociación de Veciños O Chedeiro de Cerponzons, que estivo levando a cabo o Milenario da Parroquia, quere facer chegar o noso recoñecemento aos campaneiros da Parroquia de Cerponzons, polo seu labor ao longo de tantos anos tocando a campana e así poder conservar esta ” linguaxe sonora “, unha tradición de séculos.

 OS SACRISTANS 

Coñécese ao sacristán por ser o cuidador da igrexa e do que engloba esta, o oficio de sacristán vén de moi antigo, aínda que non estivo recoñecido ata o século XIII cando o Papa Gregorio IX no seu escrito “De officio sacristae” recoñéceo como un oficio honroso e renumerado, un pouco máis tarde definiu as súas funcións e prescribiu que fose un sacerdote quen realizase esa función. 

Nas nosas parroquias o sacristán tiña entre as súas funcións o tocar as campás a oficios, festas, reunións, lume, desastres etc. En moitos lugares ata tocaba as campás no verán para intentar romper as nubes e evitar o granizo con fortes repiques.

 Normalmente este oficio de sacristán exercíao unha familia da parroquia, era un traballo que se ía transmitíndose de xeración en xeración e polo xeral tiñan que ser varóns. Aínda que o toque manual de campás deixou de executarse en moitos lugares, a nosa Parroquia de Cerponzons, segue mantendo este Patrimonio Cultural.

 Dado que a paulatina mecanización producida desde mediados do século XX, que ademais substituíu en ocasións moitas das campás por gravacións, nos esperamos que non chegue á nosa Parroquia e desexamos que siga realizándose manualmente por muitos anos máis.

SACRISTANS : OS IRMÁNS BARRAGANS : MIGUEL (sacristán nos anos 1956/57), ROGELIO ( sacristán nos anos 1961/62) e JOSÉ LUIS (LIS) ( actualmente ) veciños de Tilve,  IRMÁNS LOSADA BARREIRO : ALBERTO, JAVIER, JUAN, SANTIAGO e JOSÉ (anos 60/70) veciños de A Baléa,  tamén IRMÁNS FERNÁNDEZ IGLESIAS : ANGEL, ANTONIO e RAMÓN  ( anos 60/ 70) veciños de Tilve, JOAQUÍN UCHA ( Veciño de Tilve) VALENTIN COCHÓN ( Veciño de Tilve) LUIS PIEDRAS (Veciño de Pidre)  e SECUNDINO DUARTE PÉREZ  (1953/54) veciño do Cunchido.

Desde HISPANIA NOSTRA falan sobre as Campás :

Las campanas son los únicos instrumentos antiguos que conservan su sonido original: suenan como cuando se construyeron, oímos las mismas sonoridades que se oían hace quinientos años. Y cada una tiene una sonoridad específica para ser oída en solitario, en compañía o en contraposición a otras.

Son instrumentos complejos que se componen de campanario y campana, es decir, son en parte bienes inmuebles que gozan de la protección legal que tenga la iglesia donde esté el campanario, y son en parte bienes muebles que pueden estar o no catalogados; aunque la tener en su mayoría una edad que supera los cien años, gozarían ya de una protección legal.

Para su protección y disfrute por generaciones futuras, campanarios y campanas necesitan ser usados; requieren ser tocadas de manera adecuada por campaneros conocedores de su oficio; y deben ser mantenidas y restauradas por profesionales, ateniéndose a un proyecto de restauración previamente aprobado y seguido por técnicos: cualquier intervención afecta a la sonoridad del instrumento, ya que en cada época, lugar o según el destino de las campanas, éstas se fabricaban de maneras diferentes e individuales.

El repique de las campanas es un lenguaje que antes era entendido por todos los vecinos de una población y su comarca y, que como todo lenguaje, obedecía a una sintaxis bien establecida y reglada en libros capitulares y consuetas en el caso de festividades religiosas e incluso cívicas (el misterio de Elche, por ejemplo). Con otros toques quizá no escritos pero trasmitidos oralmente y entendidos por toda la población: muerte, alarma, “al arma” o llamada a las armas a la población civil, fuego, mercado, asamblea …, y que servía para trasmitir información a las poblaciones circundantes.

Los grupos humanos menores pero con intereses comunes (comunidades religiosas, militares, colegios, fábricas,  dehesas o trabajos agrícolas) también han usado el lenguaje de sonoro de las campanas, más límpido en sus notas y de un alcance adaptable al tamaño de la comunidad, para señalar los tiempos de los diferentes tipos de trabajos, el ocio, la oración,  la comida, las visitas, la salida o la entrada,… teniendo incluso en comunidades reducidas toques especiales que designaban a personas concretas. Aunque parcialmente en desuso, todos estos toques son todavía reconocibles por las personas que los han usado.

Los relojes públicos, algunos con antiguas maquinarias que forman parte de la historia de la ciencia, supusieron un adelantado servicio público al marcar las horas para una ciudadanía con obligaciones diversas y relojes personales. Las campanas y sonoridades de los relojes es una exitosa mecanización de algunas de las funciones de las campanas.

Hoy el lenguaje a distancia ha ido siendo sustituido por el telégrafo, el teléfono, Internet,… e incluso la megafonía. Pero carecen del alcance del lenguaje de las campanas que son, además, instrumentos músicos, usados y financiados en buena medida por la población. Como sucede con la propia lengua, con la música y con las costumbres locales, hay variantes de repiques, variantes de campanarios y campanas que conforman la riqueza patrimonial de cada localidad y de cada comarca y conforman su identidad. Una identidad compartida, en sus líneas generales, por todas las poblaciones occidentales europeas que también tienen sus diferentes toques de campanas.

Forman parte de un patrimonio inmaterial asociado a una colectividad que debe ser respetado y protegido en tanto que bienes inmuebles, muebles, y patrimonio inmaterial relacionado con el lenguaje y la música.

En la antigüedad el ruido y sonidos innecesarios molestaban tanto como molestan hoy y los repiques de campanas estaban regulados como deben seguir estándolo de acuerdo con una normativa general de protección del Patrimonio y con las costumbres locales.

Debe protegerse y promocionarse el uso civil y profesional de los campaneros, generalmente asociaciones locales orgullosas de su tradición que, como las bandas de música, trabajan de manera dedicada en su tiempo libre. Los campaneros, como los músicos, entienden a sus instrumentos, disfrutan extrayendo a cada campana sus sonidos y concertándolas entre sí, trasmiten el disfrute colectivo sonoro y un lenguaje musical muy antiguo, intuitivo y de una gran belleza.

El toque electrificado de campanas debe estar sometido a unas reglas relacionadas con las técnicas, los usos y costumbres, diferenciando los repiques según la ocasión siguiendo las normas tradicionales; no debiendo hacerlas sonar por sonar y fuera de norma como es el caso de las campanas electrificadas que solo  tocan un mismo repique sea la circunstancia que sea.

Debe también estimularse el estudio y conservación de los instrumentos (campanarios y campanas), de los repiques y la investigación de los antiguos libros, consuetas y otros registros y vestigios asociados a ellos.

Debe estimularse los inventarios y catálogos sistemáticos de los instrumentos (campanarios y campanas)  y los inventarios de los diferentes repertorios sonoros que son sorprendentemente amplios.

Máis información: https://www.hispanianostra.org/category/noticias-de-hispania-nostra/

UN DOS TOQUES, TOCAR A PARTO As CAMPÁS :

Tratábase, como di Risco, de ” unha obra de caridade e de boa veciñanza”, xa que grazas a este toque especial, os veciños se poñían a rezar para que o parto chegase a bo porto.

Fraguas indica na Galicia Insólita que os campaneros tocaban a petición da familia interesada. O toque consistía en dar nove campanadas, repetindo dous ou tres veces conforme o estimasen necesario. Pero aos poucos o costume foi perdéndose.
En Santiago, en 1841, prohibiuse o tañer das campás. O etnógrafo de Cotobade reproduce a orde integra : ” Sin embargo de que este Ayuntamiento respeta y acata las prácticas piadosas y que, como católico, reconoce el influjo que los fieles tienen para adquirir remedio en los males y aflicciones de sus prójimos […], no ha podido menos de atender también […] la costumbre atender a parto, para que los fieles dirijan al cielo sus plegarias para el feliz alumbramiento de la que en tal trabajo se encuentra. Esta costumbre, aunque sabida de todos, produce en el ánimo de otras que se hallen en igual lance o a él próximo, un cierto terror que, abatiendo su ánimo, tal vez hace difícil lo que de suyo era sencillo o acarrea complicaciones de funestas consecuencias. En esta atención […]esta municipalidad […] tuvo a bien acordar :

‘” Queda prohibido que se toque a parto en ninguna de las parroquias, conventos o santuarios de esta ciudad, aún cuando sea pedido por la persona que se halle en semejante trabajo. Los curas párrocos serán responsables bajo la multa de 20 ducados, de cualquier infracción de este mandato, que ocurra, no sólo en sus respectivas iglesias sino en cualquier santuario situado dentro de sus parroquias”.

Recollo de Xosé Antonio Fidalgo Santamariña, o que comenta no seu libro sobre os campaneiros ou fundidores de campás:

Son aqueles especialistas na fabricación de campás para as igrexas. Sería en van determina-la época na que nace este oficio. Na antiga China, Macedonia, Gracia, Roma, fabricábanse para darlle múltiples usos. Os cristiáns seguiron a antiga tradición ata que a partir do século IV, semella que o seu usó se xeneraliza para reuni-los fieis ou os relixiosos na igrexa. Tocante á nosa Galicia, toda a vida dos parroquianos estivo rexida por elas ata ás últimas décadas que comenzaron a enmudecer.

Antigamente, estos campaneiros eran ambulantes e a fundación da campá efectuábana no lugar, preto da Igrexa, coa colaboración dos parroquianos. Tamén algúns deles se asentaron en pequenas localidades rurais, e hoxe en Galicia aínda contamos na localidade de Arcos da Condesa ( Cuntis, Pontevedra), cun destes obradoiros artesáns no que os irmáns Ocampo continúan practicando a especialidade, empregado as técnicas que recibiron dos seus devanceiros.

Primeiro fan os moldes das campás, de barro amasado reforzado con cánabo e arame fino. Despóis estes moldes entérranse na terra, cubríndoos con sucesivas capas de terra apisoada concienzudamente por estes fundidores de campás. Máis tarde, o día da fundición quentan o forno o cobre e estaño nas proporcións axeitadas. No interior do crisol pódese ver un caldo incandescente branco fluído coma auga. Entón procédese a saca-las caparuzas de barro que cobren os respiradoiros dos moldes e vertense axeitadamente neles o bronce fundido ata enchente-los moldes das campás. Dous días despois desta operación desentérranse as campás, límpanse, púlense e próbaselle-lo son. Unha vez transportadas ó campanario da igrexa para a que foi feita, será bautizada segundo o rito pontificial romano, que lle practica o cura que a consagra.

O traballo destes fundidores de campás sempre conservou un carácter artesanal moi marcado, ata o punto de que semella ser técnicamente imposible que estes artesáns fabriquen dúas campás iguais. Polo demais, todas se identifican cos sinais do artesán e do obradoiro onde se fundiron.

DENDE HISPANIA NOSTRA NOS DICEN AS MOTIVACIONS QUE LEVAN A PEDIR O RECOÑOCEMENTO :

El proyecto considera que el toque manual de campanas constituye un patrimonio inmaterial valiosísimo por ser un lenguaje musical muy variado y rico, peculiar de cada localidad, región y país formando parte de su identidad; y por ser, además, un lenguaje común europeo exportado a toda América. Un lenguaje asociado a las creencias religiosas y a la sociedad civil que sufragó, campanas y campanarios y, las tocaba para comunicarse.

Considera que la música de las campanas es la más antigua de Europa que conserva la sonoridad del momento en que la campana se fundió. Es el único instrumento músico, formado por la unidad del campanario y las campanas, que puede retrotraernos a un pasado común y dar unidad al futuro.

Considera que el instrumento, campanario, campanas, sus diversos toques, los libros de registros y otros vestigios asociados, deben ser estudiados y conservados.

Considera necesario estimular los inventarios y catálogos sistemáticos de los instrumentos y el inventario de los diferentes repertorios de sus registros sonoros.

https://www.hispanianostra.org/que-hacemos/juntos-por-el-toque-manual-de-campanas/

 VISITA A CERPONZÓNS DA ASOCIACIÓN DE CAMPANEROS D’ALBAIDA ( VALENCIA)

Lunes día 19 de Agosto do 2019.

Lugar: Igrexa de Cerponzóns.

A Presidenta da Asc. de Veciños xunto con directivas, un veciño que fora campaneiro é os representantes de C. D’Albaida.
PETICIÓN A UNESCO

A asociación de protección do patrimonio Hispania Nostra pretende que a Unesco declare o son das campás tocadas a man como Patrimonio Inmaterial da Humanidade, xunto a Hispania Nostra vai da man neste proxecto a Asociación de Campaneros D’Albaida (Valencia) e do Museo Internacional de Campás MitMac.

O luns día 19 de Agosto de 2019, unha representación da Asociación de Campaneros D’Albaida, composta por Jordi Pons e Manuel Ramos, estivo xunto con directivos da Asociación de Veciños O CHEDEIRO de Cerponzóns, visitando as campás da parroquia milenaria.

Jordi Pons e Manuel Ramos, no adro da Igrexa de Cerponzóns.
Cerponzóns foi unha das tres parroquias de toda a comunidade galega que se sumou a esta petición xunto con Bastavales e Mondoñedo.
A Asociación de Veciños O Chedeiro, xunto á colaboración do cura párroco D. Manuel Miguez, decidiu sumarse a esta iniciativa, que está dentro das actividades que estivo levando a cabo con motivo da celebración do milenario da parroquia.

Máis información sobre a visita :

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2019/08/18/asociacion-campaneros-valencia-visita-iglesia-cerponzons/0003_201908P18C4993.htm

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2019/08/20/cerponzons-apoya-peticion-toque-campanas-patrimonio-humanidad/0003_201908P20C2991.htm

https://pontevedraviva.com/xeral/56911/cerponzons-apoya-toque-campanas-manual-patrimonio-inmaterial-humanidad/

https://www.diariodepontevedra.es/articulo/pontevedra/campanas-protegen-lenguaje-ancestral/201908201724121048629.html

Máis información sobre os Campaners :

http://campaners.com/php/v0.php?numer=1653

Información do blog da nosa veciña Ana :

http://serpenties.blogspot.com/2013/09/historia-de-las-campanas-de-cerponzons.html

SAN ANTÓN 

O NOSO SAN ANTÓN 


Para quen profesa a fe cristiá, ou simplemente as tradicións, hoxe xoves 17 de xaneiro festéxase San Antón Abad, santo protector dos animais e que xa que logo podemos considerar o patrono dos gandeiros, onde por certo na nosa parroquia sempre foi lugar en que a profesión de gandeiro ten muita tradición, pois segue existindo hoxe en día, e así o longo de muitísimos anos.

A celebración do noso San Antón vén de moitos anos atrás, atopamos noticias na historia da parroquia onde se comenta que no ano 1737 encargábase o altar en honor a San Antonio, cun custo de 400 reais, poñendo o párroco 100 do seu peculio e supoño que o resto sería a cargo do pobo**.
Era moita a fe que se lle tiña a este santo e por iso decidiron telo presente nun dos tres dias das festas do patrón, xunto a San Vicente e Sta.Lucia.


Porque a devoción a San Antón vén de quen pedía protección para os seus animais, para que o Santo coidase das vacas, os porcos, as cabras, as ovellas…..Aínda que a petición de protección máis sentida era sempre para os animais de traballo, pois si morría a vaca coa que se araba a terra ou se tiraba do carro, a explotación parábase ata que se repoñía con outra vaca  xa ensinada para eses labores, e ás veces ese percance facíase moi difícil de levar, debido ao custo dunha vaca que estivese preparada para traballar en todo o ano.

Sendo eu pequeno recordo como se formou unha asociación na parroquia que tiña relación coas vacas, era como ter un seguro, cada veciño que se asociaba pagaba ao mes uns cartos, e si nalgún momento dado morríalle o animal, a asociación abonáballe o valor pola cantidade en que tiña “asegurada a vaca”.

San Antonio Abad ou Antoni Abbas (Alto Egipto , 251 ?/356) foi un monxe cristián pioneiro do eremitismo. É considerado o patrón dos animais de pé redondo e, por extensión, de todos os animais domésticos, así como dos arrieiros.
A lenda conta que era un gran amigo dos animais e, cando vía un ferido, curábao. Así o fixo cun porco pequeniño, que, para mostrarlle o seu agradecimiento, decidiu acompañalo o resto da súa vida; é por iso que popularmente chámaselle San Antón o do porquiño e, tamén, San Antón dos asnos. Non hai que confundilo con San Antón de Padua.

Teño recordos da veneración que moitos dos nosos veciños tíñanlle a este santo, por iso é polo que moitos dos anos en que se celebraban as festas Patronais había quen voluntariamente ofrecíase para encargarse de pedir pola parroquia para facer a festa de San Antón , quizais porque tivese no ano anterior algún percance cun animal da casa e intercedían ao Santo para que o salvase.


Por iso que o sentimento que deberon ter os nosos antepasados debeu ser moito cara a este santo, así é que no ano 1747 de novo realizábanse obras na igrexa, unha das cales foi a realización da capela no altar de San Antón.

Sobre o 1758 realízanse de novo máis obras na igrexa, tamén teñen que ver con San Antón, pois faise unha fiestra na capela, (actualmente non coincide co seu estado actual) onde se colocan vidros e ferros en devandita fiestra**.

É no ano 1760 e cando se empeza a pagar a Capela de San Antonio, os escritos recollen que o custo da cantería foi de 1000 reais, o retablo 1050 reais e por colocalo cobraron 100 reais.

A cantería fíxoa Benito Maquieira, o retablo Benito Rei, escultor de Pontevedra, e seica a montaxe do retablo in situ ocupou a tres homes durante 20 días.

Vida

San Antón naceu o ano 251 en Coma , preto de Heraclea (Egipto). Repartiu os seus bens aos 19 anos, e foi vivir só nas proximidades do seu lugar de nacemento. A dieta dura e os traballos que facía minaron a súa saúde, pero viviu moitos anos (supostamente ata os 105 anos).

No ano 285 retirouse ás montañas de Egipto oriental, nun castelo abandonado onde viviu 20 anos. Foi no ano 305 cando volveu á vida comunitaria e rodeouse dun número de discípulos, dise que facía milagres; cos seus seguidores fundou dous establecementos nas montañas orientais e outro preto de Arsinoe , e él mesmo pasaba o tempo nalgún destes establecementos.

Morreu o 17 de Xaneiro do ano 356.

Foi enterrado en segredo. Consérvanse unha veintena de cartas sopostamente súas, pero só sete son con seguridade xenuinas. San Atanasio escribiu a súa vida.

Un cartaz das Festas Patronais, ano 2001

Lenda do patrón dos animais

San Antón, segundo a biografía contada por San Atanasio de Alejandría , tiña 20 anos cando sentiu a chamada de Deus: «Si queres ser perfecto, anda, vende o que tes e dáo aos pobres, e terás un tesouro no ceo; despois ven, sígueme»(Mt 19:21).

Así o fixo, e retirouse a unha cova de Tebas. O diaño tentoulle con diversas visións mortificantes e pecaminosas, pero San Antón resistiuse. Finalmente, unha pléyade de demos asaltáronlle de noite e golpeárono.

A noite seguinte, os demos retornaron á cova , convertidos en comadrexas, para reabrir as feridas. Deus lanzou un brazo de luz na cova que atemorizou os diaños, desde aquela non volveron nunca máis. A proeza foise estendendo por todo e multiplicáronse as súas discípulos.


A imaxe representa a terceira escena dun tríptico pintado por Bernardo Parentino (1450-1500) sobre os feitos máis importantes da vida de San Antón Abad, nela aparecen os demos con formas monstruosas maltratándoo. Foi pintado entre 1480-1490, cando o pintor estivo na corte de Mantua (Lombardía, Italia) gobernada por Francisco II Gonzaga e onde coincidiu co famoso pintor Andrea Mantegna. Esta pintura áchase actualmente na Galería Doria Panphilj de Roma. 

Atributos

Represéntaselle cunha cruz en forma de tau ou de T , acompañado dun porquiño, ou ben cun libro nunha cova, ou ben cun cayado da que colga unha campanilla.

Festa

A súa festa celébrase o 17 de xaneiro , sendo unha celebración importante nos países de influencia cristiá.

Como tradicional protector dos animais útiles para os labores do campo, celébranse en honor a él gran número de festas populares, a fin de obter a fertilidad dos animais e os alimentos, e a súa purificación.

No pasado foi unha festa crave en moitas poboacións, sendo a festa maior de inverno en moitas delas.

Nos últimos anos, as noticias que aparecen nos medios relacionadas con esta festividade teñen pouco que ver co medio rural e céntranse máis nas cidades, na bendición ás mascotas (loros, periquitos, serpes, tortugas, …..pero nós teremos sempre presente ao noso santo, e dun xeito ou doutro celebrarémolo como boamente póidase.


**Documentación atopada sobre os traballos na Igrexa no blog de Ana http://serpenties.blogspot.com/2013/10/a-igrexa-de-cerponzonssu-historia.html

PUBLICADO EN : https://pontevedraviva.com/opinion/4430/noso-san-anton-juan-jose-esperon-festividade/

VISITA DO ARZOBISPO DE SANTIAGO

22 de ABRIL de 2018

Visita do Arzobispo de Santiago á parroquia, un acontecemento que non sucede todos os anos.

OFICIOUSE UNHA MISA, PRESIDIDA POLO SEÑOR ARZOBISPO.


OS MEDIOS INFORMATIVOS CUBRIRON A NOVA :O DIARIO DE PONTEVEDRA E O FARO DE VIGO ENVIARON FOTÓGRAFOS PARA PUBLICAR :

No Faro de Vigo o artigo que se publicou dicía que os fregueses de San Vicente de Cerponzons recibiron o pasado día 24 de Abril ao arcebispo de Santiago de Compostela, Julián Barrio.

Comentaba tamén que foi unha xornada de convivencia coas familias da parroquia, que este encontro foi grazas a que desde a Comunidade de Montes enviouse unha invitación ao arcebispo, que gustosamente aceptou.

A visita consistiu na celebración dunha misa na parroquia e seguidamente unha merenda na Casa do Pobo.O noso cura párroco D. Manuel fixo de anfitrión para ir presentando a algúns dos directivos das asociacións da parroquia, como tamén a aqueles veciños e veciñas que teñen un papel relevante debido ao desempeño de actividades relacionadas coa parroquia e que se realizan ao longo do ano.

Despóis algúns membros das directivas das asociacións da parroquia mantivemos un intre agradable co Arzobispo Julian Barrio, unha persoa próxima e moi dada a coñecer as nosas inquietudes por temas da parroquia e ademais transmitiu a súa disponibilidad para resolver e poder chegar a acordos que sexan beneficiosos para toda a Comunidade.

A conversación co Arcebispo foi distendida entre os membros das asociacións que estivemos ao acompañar na Casa do Pobo.

O Presidente da Comunidade de Montes aproveitou para seguir falando co señor Arcebispo das negociacións que están a levar a cabo para tratar de chegar a un  acordo para o aluguer ou a compra da Casa do Pobo.

Este lugar está a ser utilizado para diversas actividades, tanto as que realiza a Comunidade de Montes, como as directivas das asociacións que existen na Parroquia.


Polo que nos toca a Asociación, demoslle a coñocer as nosas actividades que levamos feito, e dos preparativos que estamos levando a cabo con motivo do milenio da parroquia, o señor Arzobispo animounos a seguir traballando por todo aquilo que sexa positivo para a parroquia de Cerponzons.

Tamén houbo un momento en que quixemos facer unha presentación especial ao señor Arzobispo, aínda que agora non pertence á directiva da Asociación de Veciños, quixemos presentarlle ao señor Arzobispo á nosa socia/veciña Ana, quixemos que a coñecese personalmente debido o seu traballo de investigación ao longo destes últimos anos sobre a historia da Parroquia. 


As palabras do señor Arzobispo cara a Ana foron de felicitacions e de ser un bo exemplo para todos aqueles veciños e veciñas máis novos que o día de mañá queiran seguir os mesmos pasos de Ana, para así enriquecer a nosa historia cultural ao longo de mil anos de existencia. 

TAMÉN A PAXINA DO ARZOBISPADO FIXOSE ECO DA VISITA :

O BLOG DE NOTICIAS DA DELEGACIÓN PARA O CLERO DO ARZOBISPADO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA :

SI QUERES SABER SOBRE O NOSO ARZOBISPO :

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Juli%C3%A1n_Barrio_Barrio

 SAN VICENTE, O NOSO PATRÓN 

ANO de  1999, D. Manuel escribía un artigo sobre o Altar Maior da Igrexa de Cerponzons :

ALTARES E IMÁGENES DE LA IGLESIA DE SAN VICENTE
Se trata de exponer brevemente algunos datos históricos- artísticos sobre nuestras imágenes y su significado. De este modo los vecinos podrán conocer mejor lo que pensaban y sentían nuestros antepasados.

EL ALTAR MAYOR.


Estilo neoclásico. Siglo XIX.

Según los datos del archivo este retablo es el tercero de los que conocemos. El primer retablo conocido fue desmontado y cedido a la iglesia de Berducido hacia el año 1700 para hacer en S. Vicente otro de mayor tamaño. Del segundo retablo nada se conserva hoy en día. Seguramente debió deteriorarse por la humedad o las termitas, de tal modo que hace poco más de cien años debieron pensar que era preferible encargar uno nuevo. Este es el retablo actual. Después del Concilio Vaticano II .Se hizo un altar de piedra para decir la misa cara al pueblo. Hace unos cinco años se sustituyó este altar de piedra por otro de madera en el mismo estilo del resto del retablo, procurando que en este conjunto se mantenga la unidad de estilo.

El centro del retablo lo ocupa lógicamente la imagen del patrono, San Vicente. Es una talla de madera maciza del siglo XVIII. El Santo aparece vestido de diácono, con la cruz en una mano y el libro de los Evangelios en la otra, a sus pies figuran un perro con gesto amenazador y un ave de rapiña.

El aspecto del Santo es juvenil y vigoroso. Las dimensiones son 100 por 50.

STA LUCIA

A la izquierda de S. Vicente está la imagen de esta Santa. Es de la misma época y seguramente del mismo autor que la de nuestro patrono. También es de madera maciza. Lleva en una mano la palma del martirio y en la otra un plato con ojos. Esta es la representación tradicional pues a Santa Lucía le encomendamos la protección contra las enfermedades de los ojos.

Este es sin duda el motivo por el que su devoción se ha mantenido on gran fervor hasta nuestro tiempo, dimensiones : 120 por 36

Santa Lucía nació en Siracusa (Sicilia) por la misma época que S. Vicente y fue víctima de la misma persecución, siendo martirizada el 13 de diciembre del año 304.

Es patrona de Sicilia y Santa muy generada desde siempre.

En Galicia es raro encontrar una iglesia en la que no haya una imagen de esta Santa.

INMACULADA CONCEPCIÓN 

Imagen moderna de escayola. Carece de valor artístico como suele ocurrir con las imágenes que se hacen en serie.

Es un modelo propio de comienzos de siglo, bastante repetido en pinturas y grabados. Está a la derecha del patrono. Dimensiones 115 por 36.

” Inmaculada Concepción ” quiere decir que en la Virgen María no se dio el pecado original, es decir, desde el primer momento de su existencia estuvo llena de gracia.

Así la saludó el Ángel Gabriel : ” llena de gracia ”

Es un privilegio que Dios lógicamente concedió a la mujer que había de ser su Madre.

Cuando a Santa María la llamamos Purísima no lo decimos porque fuese virgen, sino porque en ella no hubo nunca ni el más mínimo pecado. Puro quiere decir ” perfecto “, sin mancha y sin defecto.

Acompaño o escrito por D. Manuel algúns datos que fun encontrando da HISTORIA DO NOSO PATRÓN, datos que fun encontrando sobre SAN VICENTE :

Celebramos todos los 22 de enero, la Festividad de San Vicente, Patrón de los Viticultores del mundo.

 Vicente fue uno de los últimos mártires de la época romana, y por tanto uno de los santos más conocidos de la Cristiandad.

Así fue la vida de San Vicente Mártir
Un documental aborda el martirio de San Vicente en los lugares donde se produjo en Valencia en el año 304

https://youtu.be/wpI4bG6hnK4


Vicente, Santo

Memoria Litúrgica, 22 de enero
Diácono y Mártir

Martirologio Romano: San Vicente, diácono de Zaragoza y mártir, que durante la persecución bajo el emperador Diocleciano hubo de sufrir cárcel, hambre, potro, láminas candentes, hasta que, en Valencia, en la Hispania Cartaginense (hoy España), voló al cielo a recoger el premio del martirio (304).

Etimología: Vicente = Aquel que es un vencedor, es de origen latino.

Breve Biografía

El Diácono San Vicente es el mártir más famoso de España. Un siglo después de su martirio, que tuvo lugar probablemente en el año 304, San Agustín le dedicaba todos los años, en este día, una homilía.
Los Hechos de su martirio, apócrifos como muchas Pasiones de otros mártires, se inspiran en documentos y tradiciones basados en realidades históricas. Las noticias históricas, reducidas a lo esencial, dicen que Vicente, natural de Huesca, durante la persecución de Diocleciano fue llevado encadenado de Zaragoza a Valencia para ser procesado ante el gobernador Daciano, junto con su obispo, y que sufrió el martirio en Valencia.
A estas pocas noticias históricas se añaden las narraciones de los Hechos. EL obispo de Zaragoza era un poco tartamudo y, por tanto, le iba mal en la oratoria. Pero tuvo la fortuna de encontrar al joven Vicente, bien preparado culturalmente y hábil en el manejo de la palabra. Fue ordenado Diácono y se le confió el cargo de coadjutor del obispo para la predicación del Evangelio.
En el imperio romano campeaba una cruel persecución, y Daciano, gobernador de Valencia, hizo pronto encadenar a los hombres más importantes de la Iglesia española. Al Diácono Vicente le fueron puestos grilletes y así lo condujeron a pie de Zaragoza a Valencia, junto con su obispo; pero aún en esas circunstancias aprovechó la ocasión para predicar el Evangelio, y en nombre del obispo tomó la palabra para confutar las acusaciones del gobernador y para exponerle el mensaje evangélico sin las distorsiones de la propaganda anticristiana.
Daciano no se convenció, pero comprendió que el adversario que había que destruir era precisamente Vicente. Pero primero ordenó que lo torturaran. Después lo metieron en una celda oscura, en donde el pavimento estaba totalmente lleno de cascajos cortantes para prolongar los suplicios. Pero Vicente, con voz todavía fuerte, entonó himnos de agradecimiento a Dios. Entonces, el gobernador, para quitarle este motivo de gloria, ordenó que lo colocaran en una cama muy cómoda, pero en ese momento murió el Diácono.
Llevaron el cuerpo al campo para que lo devoraran las fieras, pero apareció un cuervo que defendió el cadáver de la voracidad de los otros animales. Entonces Daciano ordenó que lo metieran en un costal junto con una gran piedra y lo echaran al río; pero el cuerpo no se hundió y las aguas lo fueron llevando hasta dejarlo en una orilla. Los cristianos lo recogieron y erigieron una iglesia para su tumba.
( Texto extraído de http://es.catholic.net/op/articulos/32119/vicente-santo.html )

San Vicente, Diácono y Mártir

Vicente significa vencedor en el combate de la fe y la Iglesia lo festeja el 22 de enero


Por: Jesús Martí Ballester |  

Huesca, con una iglesia construida en el sitio de su casa natal, Zaragoza, donde estudió y desarrolló su actividad apostólica y Valencia, teatro de sus atroces tormentos y testigo de su glorioso triunfo, son las tres ciudades españolas que se disputan el honor de ser la cuna de San Vicente. El relato de su «pasión» leído en las iglesias, excitó la admiración universal. Algunos años después preguntaba Agustín en la Hipona africana: “¿Qué región, qué provincia del Imperio no celebra la gloria del Diácono Vicente? ¿Quién conocería el nombre de Daciano, si no hubiera leído la pasión del mártir?”. (Sermón 276). Los papas San León Magno y San Gregorio celebraron al santo mártir en sus panegíricos, y San Isidoro de Sevilla y San Bernardo, en sus escritos. 

SUS PADRES

Vicente era bello y aristócrata. Oriundo de una familia consular de Huesca, es el prototipo del ciudadano aragonés. Su padre, cónsul y su madre Enola, natural de Huesca, lo confiaron a San Valero, obispo de Zaragoza, bajo cuya dirección hizo rápidos progresos en la virtud. A los veintidós años, el obispo, que era tartamudo, le eligió diácono y le confió el cuidado de la predicación con lo que Valero, quedó en la penumbra. La actividad diaconal de Vicente se desarrolló durante una época relativamente serena y pacífica, pues en 270 el emperador Aurelio restableció la unidad del Imperio, y Diocleciano en 284 le dio una nueva organización, que favorecía la expansión de la Iglesia. Así se pudo cimentar el cristianismo en las regiones ya más evangelizadas y celebrar el Concilio de Elvira, que manifiesta una cierta madurez de la Iglesia en la Bética, ya en el 300. 

LA PERSECUCIÓN DE DIOCLECIANO

Después se originó una nueva y sangrienta persecución, decretada por los emperadores romanos reinantes, Diocleciano y Maximiano, habían jurado exterminar la religión cristiana. En 303 se publica el primer edicto imperial: Todos los pobladores del imperio tenían que adorar al “genio” divino de Roma, impersonado en el Cesar. 
Para llevar a cabo los edictos persecutorios, llega a España el prefecto Daciano, que permanece en la Península dos años, ensañándose cruelmente en la población cristiana. Entra en España por Gerona, y encargó el cumplimiento de los decretos imperiales al juez Rufino, pasando él a Barcelona donde sacrificó a San Cucufate y a la niña Santa Eulalia. De Barcelona pasó a Zaragoza. Arremetió contra los pastores para amedrentar al rebaño. En Zaragoza mandó prender al obispo y al diácono Vicente, pero no quiso entregarlos al suplicio. «Si no empiezo por quebrantar sus fuerzas con abrumadores trabajos, estoy seguro de mi derrota», pensaba. Les cargó pesadas cadenas, y ordenó conducirlos a pie hasta Valencia, haciéndoles padecer hambre y sed. En el largo viaje, los soldados les afligieron con toda clase de malos tratos. 
CAMINO DE VALENCIA
Vienen a Valencia, colonia romana, por la Vía Augusta, extendida junto al Mediterráneo, para ser juzgados por Daciano. Antes de entrar en la ciudad, los esbirros pasaron la noche en una posada, dejando a Vicente atado a una columna en el patio, columna que se conserva en la parroquia de Santa Mónica, donde es venerada por los fieles. Ya en Valencia se les encerró en prisión oscura y se les dejó sin comer durante varios días. Cuando juzgó Daciano que estaban quebrantados, los mandó llamar, y se extrañó de que estuvieran alegres, sanos y robustos. Desterró al obispo y al rebelde, que le ultrajaba en público, lo sometió al potro, para que aprendiera a obedecer a los emperadores. Le desnudaron, y le azotaron con tal saña, que las cuerdas y ruedas, rompieron los nervios del mártir; le descoyuntaron sus miembros, y desgarraron sus carnes con uñas y garfios de hierro. El mismo Daciano se arrojó sobre la víctima, y le azotó cruelmente. El cuerpo de Vicente es desgarrado con uñas metálicas. Mientras lo torturaban, el juez intimaba al mártir a abjurar. Vicente rechazaba sus propuestas: “Te engañas, hombre cruel, si crees afligirme al destrozar mi cuerpo. Hay dentro de mí un ser libre y sereno que nadie puede violar. Tú intentas destruir un vaso de arcilla, destinado a romperse, pero en vano te esforzarás por tocar lo que está dentro, que sólo está sujeto a Dios”. 


Daciano, desconcertado y humillado ante aquella actitud, le ofrece el perdón si le entrega los libros sagrados. Pero la valentía del mártir es inexpugnable. Exasperado de nuevo el Prefecto, mandó aplicarle el supremo tormento, colocarlo sobre un lecho de hierro incandescente. El grado supremo de la tortura era el lecho candente. A Daciano le enfurecía la serenidad de Vicente y le asombraba y, hastiado de tanta sangre, mandó devolverlo a la cárcel. Prudencio en su Peristephanon, describe el calabozo oscuro donde, sobre cascos de cerámica y piedras puntiagudas, yace Vicente con los pies hundidos en los cepos. Pero, de pronto, la cárcel se ilumina, el suelo se cubre de flores y el ambiente de perfumes extraños. Se rompen los cepos y las cadenas. Todo es como un retazo de gloria. El prodigio conmueve la ciudad. El cruel torturador, ordena que curen las heridas del mártir valeroso. Y mientras le curan, muere Vicente. 
Nada puede quebrantar la fortaleza del mártir que, recordando a su paisano San Lorenzo, sufre el tormento sin quejarse y bromeando entre las llamas. Lo arrojan entonces a un calabozo siniestro, oscuro y fétido “un lugar más negro que las mismas tinieblas”, dice Prudencio. Luego presenta el poeta un coro de ángeles que vienen a consolar al mártir. Iluminan el antro horrible, cubren el suelo de flores, y alegran las tinieblas con sus armonías. Hasta el carcelero, conmovido, se convierte a Cristo. 

CURARLO PARA ATORMENTARLO

Daciano manda curar al mártir para someterlo otra vez a los tormentos. Los cristianos le curan. Pero apenas colocado en un mullido lecho, cubierto de flores, el espíritu vencedor de Vicente vuela al cielo. Dios le llamó a su testigo, teñido aún con la sangre martirial. Era el mes de enero del 304. El tirano, despechado, mandó arrojar a un muladar el cadáver de Vicente para ser devorado por las alimañas. Un cuervo lo defendió de los buitres y de las fieras. En el lugar donde fue tirado, se alza hoy la parroquia de San Vicente Mártir de Valencia. En la cripta del templo existe un mosaico impresionante, que representa al santo diácono muerto, calzado con cáligas romanas. Ordena Daciano mutilar el cuerpo y arrojarlo al mar. 

TIRADO AL MAR

Metido, pues, en un odre fue arrojado al mar, atado con una rueda de molino, de donde le viene el sobrenombre de “la Roda”. Las olas, más piadosas, lo devolvieron a la playa de Cullera donde lo recogió la cristiana Ionicia, lo enterró y los fieles cristianos comenzaron a venerarlo. Y el Ecl 51,1 pone en sus labios: “Me has salvado de la muerte, detuviste mi cuerpo ante la fosa. Me salvaste de múltiples peligros”. El Señor le ha salvado, pero de otra manera… El es “el grano de trigo, que si cae en tierra y muere, da mucho fruto” (Jn 12,24). Su imagen es representada revestido de dalmática sagrada, con la palma del triunfo en la mano y junto al potro y la rueda de su tortura, o con una cruz, un cuervo y una parrilla. Es uno de los tres diáconos primeros que confesaron con su sangre la fe: Esteban en Jerusalén, Lorenzo en Roma, Vicente en Valencia. Su culto se extendió por toda la cristiandad. 
Cuentan los relatos que preservado en el muladar y salvado de las aguas, fue enterrado en un modesto sepulcro junto a la vía Augusta, desde donde, como dice la Pasión litúrgica, fue llevado a la Iglesia Madre y puesto bajo el altar, en el “digno sepulcro” a que alude la misa mozárabe del santo. San Vicente llegó a ser el gran mártir de la Iglesia de Occidente, como san Lorenzo lo fue de Roma y de Oriente san Esteban, los tres diáconos. Las homilías de san Agustín predicadas en su fiesta difundieron más todavía su memoria. El martirio de san Vicente fue la semilla de la Iglesia en Valencia; en lugar de temor suscitó admiración, de modo que su sepulcro fue el centro de la primera comunidad y, cuando esta se institucionalizó y creció, el mártir se convirtió en el patrono de la misma y su valedor durante los años oscuros de la dominación musulmana. 

EL PERISTEPHANON DEL POETA PRUDENCIO

El poeta Aurelio Prudencio Clemente, nacido en Calahorra el año 348 en una familia de la aristocracia hispano-romana, había ejercido el cargo de prefecto en importantes ciudades, hasta que el emperador lo eligió para formar parte de su corte. Compatriota y casi contemporáneo de Vicente, compuso un hermoso poema en el que canta su martirio: Es el Peristéphanon, del cual estoy extrayendo datos y sorbiendo inspiración. Prudencio era hombre de gran cultura, profundo conocedor de los poetas clásicos, y heredero de una poesía latina cristiana, que surgida en el siglo IV, fue elevada por él a su punto culminante. En el siglo VII, San Isidoro de Sevilla, escribirá que puede ser considerado como el príncipe de los poetas cristianos: «Este dulce Prudencio de una boca sin igual, tan grande y tan famoso por sus diversas composiciones poéticas”. La más amplia, la dedica a exaltar la figura de los mártires, el Peristéphanon o libro De las coronas, en la que sublima el culto literario de los mártires, amplificado ya en prosa en la literatura cada vez más novelada de las Actas y, sobre todo, de las Pasiones. Prudencio despliega en el Peristépfanon el arte de la narración lírica y dramática teñido de cierto sabor popular, afirma J. Fontaine. 

DIÁLOGO CON LOS TORTURADORES

En el interrogatorio, entre amenazas y coacciones, Vicente tuvo un gran protagonismo, tomando la palabra por Valerio y confesando valientemente su fe: Hay dentro de mí Otro a quien nada ni nadie pueden dañar; hay un Ser sereno y libre, íntegro y exento de dolor. Eso que tú, con tan afanosa furia te empeñas en destruir, es un vaso frágil, un vaso de barro que el esfuerzo más leve rompería. Esfuérzate, en castigar y en torturar a Aquel que está dentro de mí, que tiene debajo de sus pies tu tiránica insania. A éste, a éste, hostígale; ataca a éste, invicto, invencible, no sujeto a tempestad alguna, y sumiso a sólo Dios. 
Admirable fue la fortaleza con que Vicente soportó tan terrible prueba. «Con clara reminiscencia virgiliana, dice Prudencio, que Vicente elevó al cielo los ojos porque las ataduras cautivaban sus manos: 
Tenditque in altum luminaria 
vincla palma presserant. 
De este tormento Vicente salió reforzado, y se le echa luego en un antro lúgubre». 
La descripción de la cárcel, hecha por Prudencio, sólo pudo ser descrita por un testigo ocular: Hay en lo más hondo del calabozo un lugar más negro que las mismas tinieblas, cerrado y ahogado por las piedras de una bóveda baja y estrecha. Reina allí una noche eterna, que jamás disipa el astro del día; allí tiene su infierno la prisión horrible. Pero Cristo no abandona a su siervo y se apresura a otorgarle el premio prometido a la paciencia, puesta a prueba en tantos y tan duros combates. «Y en este momento el numen de Prudencio se hincha, como una vela, en un soplo pindárico… “Guirnaldas de ángeles ciñen con su vuelo la tenebrosa mazmorra”. Se cumplía la profecía de Cristo: “Os entregarán a los tribunales, y os azotarán”. Pero “no os preocupéis de lo que vais a decir, el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros” (Mt 10,17). 
Hemos de tener coraje para empezar desde cero y paciencia para aguardar a que el grano germine, y vaya creciendo. A nosotros nos toca sembrar, al Dueño de la mies dar el crecimiento (1 Cor 3,7). Dar valor a estas pequeñas cosas que hoy hacemos, y desechar las tentaciones de ir por caminos de espectacularidad, amar la siembra anónima y monótona, no agradecida, o desagradecida, sabiendo que ahí queda la semilla, portadora de germen vivo de vida nueva. 

VALENCIA NO ES IGLESIA APÓSTOLICA

Las Iglesias más antiguas de la España romana, fueron fundadas o por Apóstoles, o por discípulos de los Apóstoles. No así Valencia, que estaba muy poco evangelizada, según afirma Lorenzo Ríber: “La ciudad de Valencia, antigua colonia romana, conservó tenazmente el culto de los dioses”. La historia guarda silencio absoluto sobre el anuncio del Evangelio en los tres primeros siglos. El martirio de san Vicente en el año 304, es el primer testimonio cristiano de la Iglesia de Valencia, con lo que el joven diácono viene a ser el padre en la fe de Valencia. Como ocurrió en el resto de Hispania, los primeros cristianos en las actuales tierras valencianas debieron ser militares de paso y comerciantes provenientes del África romana, con la que existía una prolija red de comunicaciones comerciales. Alguno de los primeros evangelizadores conocidos, eran africanos. No podemos asegurar que hubiese una Iglesia constituida en torno a un obispo, como en otras ciudades de Hispania, pero no debieron faltar en una urbe tan bien comunicada como Valentia – situada entre Tarraco y Cartago Nova – actividades de evangelización, de reuniones litúrgicas y catequéticas aunque fueran clandestinas, con la asistencia de algún presbítero local o itinerante. 

SAN VICENTE FUNDA LA IGLESIA DE VALENCIA

La Valencia cristiana entra definitivamente en la historia con el acontecimiento del martirio del diácono san Vicente a comienzos del siglo IV. Durante los tres primeros siglos de la era cristiana no tenemos datos de vida cristiana no sólo en la ciudad de Valencia y sus alrededores sino también en las otras ciudades del territorio desde la desembocadura del Ebro hasta el sur de Alicante. No sabemos la forma en que las persecuciones de los emperadores romanos durante los tres primeros siglos afectaron a los cristianos de nuestra región. En el año 304, la ciudad de Valentia es el primer lugar que entra documentalmente en la historia del cristianismo con el martirio del diácono de Caesaraugusta, Zaragoza, Vicente. 
Sobre el cuerpo de Vicente enterrado en el surco, se levanta hoy la frondosa Iglesia Diocesana Valentina, que también está necesitando una nueva evangelización. ¿Quién quiere ser ese grano de trigo que cae, es olvidado, se pudre, pero que dará mucho fruto? Ofrecerse a ser grano es fruto de la gracia, porque a la naturaleza le gusta más cosechar que sembrar. Reza Dámaso, papa español y también poeta: “Vicente, que por tus tormentos nos escuche Cristo”. 

LOS REYES DE ARAGÓN

Casi siete siglos han de pasar, para que arraigue y se extienda la devoción al protomártir valenciano Vicente, propagada por los reyes de Aragón, que, desde la reconquista de Valencia, se han acogido a su intercesión. Ellos fueron los que demostraron interés por la basílica sepulcral del santo ubicada junto a la vía Augusta en los aledaños de la ciudad de Valencia, en torno a la que se formaría un poblado mozárabe, el arrabal de Rayosa, cuyo núcleo era la basílica de San Vicente de la Roqueta, iglesia matriz y como catedral de los mozárabes valencianos. 
En 1172 Alfonso II, que pobló y dio fuero a Teruel, sitió a Valencia, y para levantar el cerco, exigió el dominio la iglesia de San Vicente. También Pedro II demostró su devoción al santo. Y su hijo, el rey D. Jaime I, heredó y superó, la devoción de sus antecesores a aquel joven diácono, venerado en toda la Cristiandad, en la “era de los mártires” de la persecución de Diocleciano. Y cuando el rey preparaba su cruzada, y en los momentos más álgidos y arriesgados, encomendaba a San Vicente la empresa. 
San Vicente de la Roqueta fue el primer lugar que ocuparon en 1238 las huestes de Jaime I cuando conquistó Valencia. Llegaban desde el campamento del arrabal de Ruzafa. En su iglesia quedaría luego, pendiente de la bóveda del presbiterio, el histórico estandarte del “penó de la Conquesta”, “la Senyera”, que ondeó en la torre de Ali Bufat o del Temple, como señal de rendición de la ciudad musulmana, y que permaneció allí hasta que fue trasladado al Ayuntamiento. Cada año es bajado por el balcón, porque la “Senyera” no se inclina ante nadie, para presidir la procesión cívica hacia la Catedral para el Canto de Tedeum de acción de gracias por la Conquista.

EL REY DON JAIME EL CONQUISTADOR

El mismo Jaime 1 proclamó al mártir Vicente “el santo protector de la reconquista de Valencia”, como “Santa Maria”, bajo diversas advocaciones, y en Valencia, Nuestra Señora del Puig, lo era para todos los reinos de España. Existe un documento del 16 de junio de 1263 conservado en el Archivo de la Corona de Aragón, cuyo texto traducido dice: “Estamos firmemente convencidos de que Nuestro Señor Jesucristo, por las oraciones, especialmente del bienaventurado Vicente, nos entregó la ciudad y todo el reino de Valencia y los libró del poder y de las manos de los paganos.” La gratitud del rey Jaime I a San Vicente permanecería viva y encendida hasta el fin de sus días. Mandó construir una iglesia más grande y junto a ella, un nuevo monasterio y un hospital para pobres y enfermos. 

PATRÓN PRINCIPAL DE VALENCIA

Valencia, compartiendo estos sentimientos de gratitud, aclamó a San Vicente como a su principal patrón. Y los magistrados de la Ciudad acordaron que el 9 de octubre de 1338, festa de Sant Donís, se celebrase el primer centenario de la Conquista con una processó general, la cual partirá de la Seu e irá a la esglesya del benaventurat mártir San Vicent per fer laors y gracies de la dita victoria. 
La Santa Sede declaró 2003 año santo en Valencia por la celebración de los 1.700 años de su martirio. Es patrón de Valencia, Zaragoza y otras ciudades de España y Portugal. Se ha podido obtener indulgencia en la Catedral de Valencia, la parroquia de Cristo Rey, también en Valencia, donde fue inicialmente sepultado; las dos capillas conocidas como «las cárceles de San Vicente», en la calle del mismo nombre y en la plaza de la Almoina; y la iglesia de los Santos Juanes de Cullera. 

LORENZO, ESTEBAN, VICENTE – CORONA, LAUREL Y VICTORIA 

La autenticidad de sus virtudes, vividas heroicamente en la sencillez de su vida ordinaria, quedó sancionada por su sangre derramada. Y la Iglesia correspondió a su eminente servicialidad con el homenaje de su rápido culto: San León Magno en Roma, San Ambrosio en Milán, San Isidoro en Sevilla y San Agustín en África son testigos de la amplia difusión de su fama. Tres basílicas dedicadas a su culto en la Roma medieval atestiguan la popularidad de su nombre. Es también uno de los pocos mártires mencionados en el Calendario de Polemio Silvio. El Liber Sacramentorum contiene una Misa en su honor. Su imagen, en actitud orante, con una gran tonsura, y revestido de la pérula, aparece en un fresco del siglo VI-VII en el cementerio de Ponciano, en Roma. Es honrado especialmente en Zaragoza, en Salona, Sagunto y Tolosa. Reliquias suyas se veneran en Carmona de Sevilla y en algunas ciudades de África. En la Catedral de Valencia se conserva al culto el brazo izquierdo del protomártir, regalado por Pietro Zampieri, de la diócesis de Pádua (Venecia), el 22 de enero de 1970. Vicente, el Vencedor, es uno de los tres grandes diáconos que dieron su vida por Cristo. Junto con – Corona, Laurel y Victoria – forma el más insigne triunvirato. Cubierto con la dalmática sagrada, ostenta en sus manos la palma de los mártires invictos, Vicente. 

ALGUNHAS IMAXES MÁIS QUE HAI NA IGREXA :


O cura párroco D.Benito Lariño García 

RECORDANDO O CURA PÁRROCO DON BENITO LARIÑO GARCÍA  ( 17/10/1933 ) ( 15/08/2007 )

O 17 de Outubro de 1933 nace na parroquia de Louro, pertencente ao municipio de Muros, na provincia da Coruña, parroquia situada na marxe dereita de ría de Muros e Noia.

Ordénase sacerdote o día 22 de Marzo do ano 1958, sendo nomeado ecónomo de Viascón.

(Un ecónomo e un sacerdote que rexenta e administra unha parroquia vacante ata que se produce o regreso do párroco ausente ou o nomeamento dun novo párroco).

Un ano máis tarde, en 1959 é rexente da parroquia de Sto.Tome de Nogueira :

Despóis  en 1960 pasa a desempeñar a función de párroco na parroquia de Sta. María de  Besomaño :

Pasan tres anos cando no 1963 establécese como cura da nosa parroquia de San Vicente de Cerponzons :

O mismo tempo leva tamén a parroquia de Verducido :

Tamén uns anos máis tarde encárgase de levar a parroquia de Alba, era no ano 1975 :

Máis tarde, no 1982, é nomeado ecónomo de San Pedro de Villalonga :

 co seu anexo de Sto. Tomé de Gondar, onde estivo realizando a súa labor pastoral ata os seus últimos días:

Tras unha longa enfermidade falece o 15 de Agosto do 2007, contaba 73 anos 

O SEU PASO POLA PARROQUIA DE CERPONZONS :

Don Benito foi nos vinte anos que estivo na nosa parroquia un bo cura párroco, bonachón, bondadoso, sinxelo, sempre ao servizo dos veciños.

Un dos lugares que frecuentaba en moitas ocasións era a taberna dos meus pais, a taberna da RONS, alí separadamente das interminables partidas de cartas que se daban ás veces ata as tantas da madrugada, tamén se reunían os veciños que naqueles anos desempeñaban algún cargo nas directivas das asociacións de veciños existentes.

Foron moitas comidas e ceas as que tanto en Cerponzons coma en Verducido compartiu Don Benito  cos seus feligreses. 

Don Benito era un máis, e a súa proximidade cos veciños facía que sempre estaba atento á problemática social da parroquia, así foi como contribuíu de forma activa na dirección e organización da traída de augas de Tilve, Leborei e A Bouza, unha das obras máis importantes realizadas na Parroquia.

Quizais sexa hoxe cando valoremos máis o servizo que prestou á comunidade que naqueles anos, quizais se mereceu unha despedida da parroquia cun maior recoñecemento por parte de todos polo seu labor ao longo de tantos anos.

XUÑO DO 1968

Desde que chega á parroquia no ano 1963 a miña familia mantén unha estreita relación con él , sempre que podía paraba na taberna e alí falábase distendidamente dos aconteceres da parroquia.

Recordo que cando era pequeno, á hora de ir a misa Don Benito tiña por costume facer sentarnos nas bancadas que estaban no altar, alí sentados podiamos estar uns doce nenos, había veces que nos tiña que chamar a atención porque eramos pícaros e sempre había algún de nós que gastaba unha broma en plena misa e facíanos rir aos demáis, normalmente os que estaban situados a espalda de Don Benito.

A maioría dos nenos que nos sentabamos nese lugar eramos os que despois quedabamos logo da misa para a preparación da nosa Primeira Comuñón.

Eramos un grupo que estabamos sempre xuntos, antes da misa tiñamos o noso partido de fútbol, detrás mesmo da igrexa, onde está hoxe en día situado o palco da música, alí ás veces tiñamos de espectador a Don Benito, que gozaba véndonos xogar á pelota.

Outras veces chamábanos a atención porque xogando ao escondite metiámonos no palomar ou por algún recuncho da Casa do Pobo e facíao por que non quería que nos fose a pasar algo, pois subíamos a canto sitio había para escondernos.

Tamén teño un grato recordo, supoño que algúns dos que lerán isto tamén , de ir as tardes dos domingos a ver a televisión á Casa Rectoral, nos anos 60 non había prácticamente en ningunha casa da parroquia unha televisión e a chegada á parroquia dunha das primeiras foi a de Don Benito, onde o primeiro que fixo foi a de invitarnos a ir ver aquelas series que os domingos á tarde botaban, como por exemplo Bonanza, acordádesvos ?

ANO 1973, comenzan os traballos da traída de augas :

DOCUMENTACIÓN SOBRE PERMISOS PARA ATRAVESAR A N550.Firma de D. Benito

DOCUMENTOS RELACIONADOS COA TRAÍDA DE AUGAS :

1976, o Diario de Pontevedra faise eco da inauguración :

EL ALCALDE, QUEIZÁN, INAUGURÓ LA TRAÍDA DE AGUAS A LOS LUGARES DE BOUZA, TILVE Y LIBOREI, DE LA PARROQUIA DE CERPONZONES
PONTEVEDRA.-( Servicio informativo D.P. )
El alcalde, Queizán, presidió en las últimas horas de la tarde de ayer, el emotivo acto de la inauguración de la traída de aguas a los lugares de Bouza, Tilve y Liborei de la parroquia de Cerponzones acompañado de los concejales señores Portela Solla y Portela Arribas.

Se inició con unas palabras del secretario de la Comunidad de Vecinos, señor Magdalena Abilleira, con las que puso de manifiesto su satisfacción y la de todos los vecinos por una mejora tan importante, como la que supone tener agua en sus respectivos domicilios, realizando una exposición de otras necesidades en los distintos puntos de la parroquia, especialmente en lo que se refiere a caminos, alumbrado público, con el caso concreto del acceso desde la general a la iglesia parroquial, ” que como todos ustedes han podido comprobar, se encuentra en calamitoso estado”. Agradeció la presencia del alcalde, concejales y demás personalidades, haciendo votos para que pronto se realicen las obras de mejora en la parroquia.ña continuación, el representante de Extensión Agraria, don José Vázquez, en brillante intervención, en lengua vernácula, puso de manifiesto, la importancia de la obra realizada por los vecinos, al mismo tiempo que puntualizó que Extensión Agraria estaba dispuesta a colaborar en las demás obras de mejora que se realizasen en la parroquia. Seguidamente, hizo entrega al señor cura párroco, don Benito Lariño García, de un talón bancario por 125.000 pesetas. Cerró el acto el alcalde Queizán, para agradecer que se le hubiese invitado a una inauguración tan importante, en unos momentos en que la problemática municipal desbordaba todos sus planteamientos económicos. Son muchos los problemas del Ayuntamiento tiene pendiente de solucionar y para mí significa una gran satisfacción actos como este en el que un grupo de vecinos ha conseguido llevar a cabo, a base de su prestación personal, una mejora tan importante como la de la traída de aguas.

Dos años y medio se ha tardado en realizar esta obra tan importante bajo la dirección del señor cura párroco, don Benito Lariño García, en la que se han invertido tres millones trescientas mil pesetas, incluidas las horas de trabajo de los sesenta y dos vecinos, que ahora se encuentran íntimamente satisfechos por el esfuerzo realizado.

Finalmente fue servido un vino español.En Lérez, no día de San Benito.

TAMÉN RECORDAMOS A SÚA IMPLICACIÓN NO LUGAR DO CASTRADO :

Unha das muitas actuacions que fixo D. Benito para beneficio da Parroquia foi a de ser parte principal na mellora do camiño portugués que pasa polo lugar do Castrado, foi grazas a él levouse a cabo o primeiro asfaltado deste camiño, así mellorouse de boa maneira o acceso ás 6 casas do lugar, algunhas delas actualmente deshabitadas.

Tamén foi mellorada grazas a labor de D. Benito a potencia da luz eléctrica, pois dita potencia que había daquela no lugar do Castrado era insuficiente.

PEPE RIVAS, AGRADECIDO POLO APOIO DE DON BENITO :

Falando un día con Pepe Rivas Fontán  saíu a relucir a persoa de Don Benito, o que fose alcalde de Pontevedra comentoume que tanto el como a súa muller Gloria recordábano con moitísimo agarimo.

Recorda coma se fose hoxe en día que cando a súa muller Gloria foise para Cerponzons de mestra non dispoñían de diñeiro para facer as reformas necesarias no local destinado para dar as clases, o local non era outro que o que hoxe coñecemos todos como A Casa do Pobo.

E alí estaba Don Benito para botarlle unha man e animar a Gloria para que pedise un crédito no Banco, el ofreceuse a acompañar a Gloria e a Pepe ao Banco para negociar e ser aval da parella de mestres que por aquel entón comezaban a súa vida de casados.

Era unha considerable suma de diñeiro que tiveron que afrontar naqueles anos e que lle entrañaba moitas dúbidas de si poderían levar a cabo o que tiñan en mente, Don Benito non dubidaba en que sairían adiante co seu proxecto e asi foi.

ANÉCDOTA:

16 de Xuño do 1977 encontramos  unha noticia que se publicou no xornal La Voz de Galicia :

EL CURA PARROCO DE CERPONZONES, DENUNCIADO EN EL JUZGADO DE GUARDIA 

Por irregularidades en la constitución de la mesa electoral de Cerponzones, municipio de Pontevedra, ha sido denunciado ante el Juzgado de Instrucción de Pontevedra 2, el cura párroco don Benito Lariño. Al parecer, el señor Lariño ocupó la presidencia de la mesa sin tener la autorización expresa, y en la que figuraba como vocal de la misma inicialmente.

AÑO  1982
UN DOS SEUS SACRISTÁNS RECORDA UNHA ANÉCDOTA…

Un domingo antes da misa o sancristán atopábase preparando o traballo encomendado por D. Benito, cando se dou de conta que non tiña viño para celebrar a eucaristía, entón achegouse á Casa Reitoral e pediulle a María Luisa, a irmá de D. Benito, que lle dese un pouco de viño.

Nunha daquelas pequenas botellas de gasosa con peche a presión encheulle a botella e marchou de novo camiño da Igrexa,subindo as escaleiras que hai enfrente a que era a casa dos caseiros, ao sancristán veulle a sede, segundo él o demo tentoulle, e quixo probar aquel viño. Un sorbo pequeno non ía decatarse D. Benito, , pensou, e nin dito nin feito, abriu a botella e bebeu….pero oh ! Pasouse bebendo….mirou para o casco e casi non quedaba viño dentro !

Agora si que a fixen boa ! D. Benito vai matar !

E non vou ir de novo xunto a María Luisa a pedirlle máis viño ! Foi cousa do demo ! Que vou facer agora ! Non ve vai crer !

O sancristán estaba fóra de si, xa estaba na sancristía para preparar todo e faltáballe o principal, o viño.

De súpeto veulle unha idea ! Encher a pequena botella de auga ! Seguro que D. Benito non se decataría….así o fixo e comezou a rezar para que todo saíse ben durante a misa.

Comezou a misa, todo ía ben, ata chegar o momento en que D. Benito ponse a beber o viño, no mesmo momento que o bebía xa se dou de conta que algo pasara, mirou para o sancristán, é en plena misa e coa voz en alto preguntoulle: Javier, ti púxecheslle auga ao viño ?

A cara do Javier volveuse de mil cores, non sabía onde meterse, todo o mundo mirando cara a él, é D. Benito seguía insistindo, o sancristán só podía negar coa cabeza que non botara auga e pola súa boca só lle saía un non, un non que case nin el podía escoitar, estaba a pasar unha vergoña que nunca na súa vida pasara.

D. Benito seguiu coa celebración da misa e ao finalizar, na sancristía, estando os dous sós, volveulle a preguntar, estiveches a beber non ?

Foi o demo D. Benito, tentoume, tiña sede e quixen probar un pouquiño, pero foi o demo que me dicía que bebese máis, que estaba moi bo…

Bo, bo, tranquilo, xa pasou, pero cando sexa así, cando teñas ganas de beber un pouco de viño, só tes que achegarche a xunto María Luisa e pedirlle que che de un vaso de viño, pero non volvas botarlle auga ao viño, que estragas o viño…..

UNHA ANÉCDOTA MÁIS, ESTA VEZ EN CASA RONS, UNHA  CEA ESPECIAL : CRIADILLAS REBOZADAS

Normalmente cando eran as festas da parroquia a celebración nas casas dos veciños adoitábase facer unha comida especial, en xaneiro, festividad do Patrón San Vicente, adoitábase facer un bo cocido e no día do Corpus, un cabrito era o principal prato en moitas casas.

Uns días antes do día Corpus viña montado dacabalo un señor que era veciño de Campaño, dedicábase a matar os carneiros é era costume moi arraigada que en moitas casas da Parroquia matásese un carneiro para a celebración do Corpus, en moitos casos debido a que algún fillo ou neto celebraba a súa Primeira Comuñón, ou ben porque xa era tradición dos seus antepasados.

Resulta que estando na taberna da Rons Daniel Cochón, veulle unha idea a cabeza…., porque Daniel era especialista en preparar unha das súas rápidamente, era un arma lanzas de coidado jajajaja.

Chamou á filla de Carmen a dá Rons, Mari Carmen, e díxolle que quería contar con ela para unha cea especial que ía facer cunhas amizades, preguntoulle si podía contar coa súa colaboración para preparar unha cea especial, díxolle de que viña unha xente importante, que quería quedar ben con eles , e si podía preparar un produto que ía traer el personalmente, e a miña irmá respondeulle afirmativamente, que contase con ela.

Ben, entón vasme a preparar para tal día unha cea que consistirá nunha ensalada con cebola e unhas criadillas que che traerei deica pouco.

A miña irmá estivera uns anos en Barcelona e de alí tróuxose a receita das criadillas de carneiro , pois a cea consistiría niso, soamente en ensalada con cebola e criadillas de carneiro rebozadas.

Aos dous dias aparece Daniel con oito quilos de criadillas, a miña irmá ao ver aquela bolsa chea de criadillas asustouse toda, mimadriña señor Daniel ! Teño que facelas todas ? Si Carmiña, si, e non vai quedar ningunha, xa verás…

O día sinalado para a cea estaba chegando, e Daniel xa fora invitando a uns cantos veciños a cear, estes veciños eran Don Benito, Emilio Calvete, Juan dá Rons, o seu xenro Gonzalo, Agustín O Raposo e o fillo de Daniel, Pepe Cochon.

E chegou o día da cea, empezaron a vir á taberna os invitados por Daniel, mentres non estaban todos foronse achegando á barra e tomaron unhas cuncas de viño tinto mentres esperaban.

Carmiña xa estaba na cociña desde facía unha hora, ao empezar a chegar os invitados púxose ao choio, empezou retirandolle a dobre pel que traen as criadillas, logo de retiradas as peles ferveunas en auga con sal.

Tiña que estar atenta para que lle saísen ben, cando xa estaban moi tenras, cortounas en rebanadas non moi finas, rebozounas con ovo batido e pan rallado, e despois fritiunas na tixola con aceite de oliva, Carmiña para darlle máis sabor fixera un picadillo moi fino de axos e perexil, que mesturou co batido de ovo.

Pouco tempo logo de estar todos, a miña irmá invítounos a pasar ao reservado, a mesa estaba preparada, algúns dos invitados xa coñecían de que ía a cea, outros tiñan dúbidas de que era o que lle ían a servir esa noite….

Carmen a dá Rons e a súa filla Carmiña, a cociñeira especializada en criadillas dispuxéronse a servir a cea, primeiro as ensaladas e seguidamente os oito quilos de criadillas, servidas en filetes rebozados que ao ser postas as bandexas na mesa desprendían un cheiro que todo o mundo estaba desexando botarlle un bocado a aqueles bistequeles que traían da cociña….

Comezou a cea e os invitados se despachaban a gusto, nisto que Daniel comezou a preguntar, primeiro dirixiuse a Agustin O Raposo : Que tal Agustin, gustachen os filetes ? Pois si Daniel, están ricos, moi sabrosos….Daniel respondíalle : Así me gusta, pois come come, que comes do teu..

Emilio, e a ti, gústanche ? Si que me gustan, respondeu Emilio con aquela particular forma de pronunciar que tiña, a resposta de Daniel foi a mesma : así me gusta, pois segue comendo, que comes do teu….

E así ía preguntando Daniel, e á vez partíase de risa interiormente, notábaselle, ata que de tanto que preguntaba houbo quen empezou a mosquearse.

O primeiro foi Agustín, e sen preocuparlle que estaba Don Benito diante, preguntoulle a Daniel : Pero porque preguntas tanto e contestas o mesmo ? Que carallo estamos comendo ?

Juan dá Rons coñocía de que ía a cousa e empezou a rir, Don Benito engurraba o ceño e o que máis e o que menos esperaban a resposta de Daniel….

E Daniel todo campechano díxolles : Estades comendo as criadillas dos vosos carneiros, ou se cadra Agustín está comendo as de Emilio e Juan as de Agustín e Don Benito as do meu jajajajajaja, aquilo foi o non vai máis, algúns dos presentes non lle gustou o que estaban ceando, pero a maioría seguiu ceando coma se tal cousa, entre eles Don Benito, pois estaban moi ricas e esas cousas non se comían todos os días.

A cea finalizou con cafés e copas de licor, e as risas seican foron longas……

ARTIGOS RELACIONADOS CON DON BENITO :

Sábado 16 de Noviembre de 2013 | Diario de Pontevedra

La Asociación de Veciños San Pedro de Vilalonga pretende bautizar la futura casa parroquial, cuya construcción podría comenzar en pocas semanas, con el nombre del que fue sacerdote de la localidad durante un cuarto de siglo

LA Asociación de Veciños San Pedro de Vilalonga no quiere que el recuerdo de Benito Lariño García caiga en el olvido. El colectivo pretende que la nueva casa parroquial que planean construir sobre los cimientos de la que en su día fue la casa rectoral sea ‘bautizada’ con el nombre del que fue sacerdote de la parroquia durante un cuarto de siglo.

Don Benito, tal y como era conocido por los vecinos de la villa, falleció el 15 de agosto de 2007. Fue entonces cuando, a los 73 años, sucumbió ante el cáncer. Aunque fue enterrado en Muros, su localidad natal, también se ofició una misa en su honor en el templo sanxenxino, a la que asistieron más de un millar de personas. En su funeral tomaron parte 23 sacerdotes de distintas parroquias de O Salnés. Ahora, la directiva de ‘San Pedro’ pretende rendirle homenaje poniendo a su nuevo centro social el nombre del famoso párroco, ya que, tal y como señalan los dirigentes, «el trabajo que desarrolló durante 25 años en la parroquia merece un reconocimiento».

Antes de morir, Benito Lariño donó a la parroquia parte de sus ahorros. Además, la Asociación de Veciños también recuerda la implicación que el sacerdote mantuvo con los colectivos locales durante su estancia en Vilalonga, donde, además de encargarse de los oficios religiosos, también impartió clases en el instituto de la localidad, en el que ejerció de maestro hasta pocos años antes de su fallecimiento. Por todo ello, la agrupación presidida por Amancio Torres desea que la casa parroquial pase a lucir el nombre del antiguo cura en cuanto sea inaugurada.

En este sentido, cabe recordar que la pretensión de la Asociación de Veciños de San Pedro es la de poder empezar a utilizar las instalaciones a principios del próximo verano. Para ello, antes será necesario acometer la demolición de la antigua casa rectoral, que lleva deshabitada varios años. Su estado de deterioro imposibilita que la infraestructura pueda ser reformada, tal y como propuso la Dirección Xeral de Patrimonio antes de dar el visto bueno a la actuación.

Aurelio Ares

El agradecimiento de los impulsores de esta iniciativa no se reduce exclusivamente a la figura de Benito Lariño, que ya en su momento defendió también la idea de contar con un nuevo centro social en la parroquia para la celebración de diferentes actividades. En este proyecto también se ha implicado activamente el actual párroco de la localidad, Aurelio Ares, que actualmente compatibiliza sus tareas en Vilalonga con los oficios religiosos en la parroquia de Dena, en Meaño. Don Aurelio no dudó en echar una mano a la Asociación de Veciños.

Fue él quien logró convencer al Arzobispado de Santiago de Compostela para que la Iglesia asumiese íntegramente el coste de los trabajos, que ascenderá a unos 250.000 euros aproximadamente. El sacerdote, al igual que su antecesor, considera que la actuación es muy necesaria para la parroquia. «Es muy importante poder disponer de un local de estas características, porque servirá para poder celebrar allí las sesiones de catecismo. Allí los niños tendrán mucho más espacio y estarán más cómodos. Además, también se podrán realizar otras gestiones», explica Aurelio Ares. En este sentido, el colectivo vecinal está dispuesto a ceder un despacho al párroco.

Agradecimiento

El cura de Vilalonga también aprovechó la ocasión para mostrar su agradecimiento a los dirigentes eclesiásticos por su implicación a la hora de asumir el presupuesto. Don Aurelio asegura que las negociaciones fueron rápidas, ya que «el señor arzobispo es consciente de que necesitamos estas instalaciones. Desde el primer momento se mostró muy comprensivo con nuestra petición, por lo que le estamos muy agradecidos».

El último requisito para concluir los trámites burocráticos es que la Xerencia de Urbanismo dé el visto bueno a los trabajos de demolición de la casa rectoral y a la construcción del nuevo centro. En la última sesión del Consello no se pudo incluir la aprobación de la licencia. Sin embargo, tanto la Administración como la propia Asociación de Veciños confían en que el visto bueno definitivo pueda ser una realidad en la próxima reunión.

http://diariodepontevedra.galiciae.com/noticia/183485/un-homenaje-don-benito

http://www.elcorreogallego.es/gente-y-comunicacion/ecg/hondo-pesar-vilalonga-muerte-parroco-benito-larino-garcia/idEdicion-2007-08-16/idNoticia-199367/

IGREXA DE CERPONZONS

IGREXA DE SAN VICENTE DE CERPONZONS ( HISTORIA )


Nun dos tomos editados pola Exc. Diputacion de Pontevedra , que trata da RIQUEZA MONUMENTAL DÁ PROVINCIA DE PONTEVEDRA , do que é autor Rafael Fontoira Surís , atopamos referencias da nosa igrexa .

Di Rafael referente á Igrexa de Cerponzons :

Iglesia parroquial del municipio de Pontevedra.

Se trata en realidad de una iglesia románica, muy retocada en los siglos XVIII y XIX.

Conserva de finales del siglo XII la totalidad de los muros de la cabecera.

Se pueden ver tres canecillos de proa dentro de la sacristía , en su muro norte , y otro canecillo del presbiterio en el hastial.

Conserva también de finales del siglo XII la totalidad del muro norte de la nave , con una saetera de derrame interno cegada , y una puerta también cegada.

La cubierta de la nave es moderna.

El arco triunfal , del siglo XVIII y de medio punto.

En el muro norte de la nave se abre una gran capilla lateral del año 1714 , cubierta con bóveda de cañón encasetonada.

La fachada occidental es muy simple , y probablemente también del siglo XVIII , pues su ligero recercado conforma orejeras superiores y volutas inferiores.

En el hastial ventana rectangular para dar luz a la nave.


Fue una sorpresa comprobar que la iglesia de Cerponzons conserva algunos restos románicos , restos que no están inventariados ni publicados.

De este modo la Iglesia de Cerponzons viene a sumarse a las otras iglesias del municipio de Pontevedra que son románicas , o conservan restos , como por ejemplo la del monasterio de San Bieito de Lérez, la de Santa Margarida , los restos de la de San Roque , traídos desde O Covelo, la iglesia de San Mamede de Moldes , situada en el cementerio de San Mauro , la preciosa iglesia de Canicouva y la de Pontesampaio.

En efecto , el muro testera del ábside de la primitiva iglesia románica de Cerponzons se conserva enteramente , con su ventana en saetera tapiada.


También se conserva parte del muro norte, un canecillo en proa de barco , el de arranque del testero del ábside puede verse desde el exterior.


En el interior de la sacristía, en el techo , se conserva parte de la cornisa , con las cobijas en perfil achaflanado y tres canecillos de proa de barco.


En el interior de la nave se conserva también , aunque tapiada , una ventana, de la que su respuesta exterior nos da que es en saetera , con derrame interno.

Por el tipo de canecillos , deducimos que se trató de una iglesia de muy a finales del siglo XII .

NOVA APORTACIÓN ( SETEMBRO 2019) :

Encontramos en unha edición sobre o Románico unhas anotacións, ainda que ten algunha referencia errónea, publicoas cómo aparecen :
CERPONZÓNS

Parroquia del ayuntamiento de Pontevedra situada en el extremo septentrional del término municipal.
A comienzos del siglo XX se encontró en un terreno próximo a la iglesia parroquial un milenario romano dedicado a Magencio, de mediados del siglo IV, que indicaría la milla 93, desde Lugo, de la vía XIX del Itenerario de Antonino en su tramo Lucus Augusti Bracara Asturica.

IGLESIA DE SAN VICENTE

Al edificio se accede desde el caso urbano de Pontevedra, del que dista 6 Km, siguiendo la carretera N 550 hasta la salida de Tilve, para a continuación tomar el primer desvío hacia la derecha que nos llevará hasta la puerta de la parroquial.
El topónimo del lugar, San Vicente de Hermida, podría derivar, según Abelardo Moralejo, del latín eremus, desierto.

De la fábrica románica únicamente se conservan dos vanos y cuatro canecillos. El primero de ellos es una saetera tapiada, de perfil ligeramente apuntado, que se encuentra en el testero del ábside, el segundo es una ventana de arco de medio punto, también cegada, ubicada en el lienzo septentrional del interior de la nave. Los cuatro canecillos de proa se encuentran en lo que fue el paramento septentrional del ábside. El primero de ellos embutido en el paramento oriental externo de la sacristía moderna y los otros tres en el interior de este último espacio.

En la reconstrucción moderna se respetaron parte de los muros de naciente y septentrional del ábside, así como algún retazo del muro septentrional de la nave, de un templo cuya planta no debió de diferir demasiado de la actual, una nave y un ábside rectangulares, y que podríamos datar como obra de finales del siglo XII en consideración al tipo de saetera y canecillos empleados.

Texto y fotos : MRD

Canecillos del muro norte vistos desde la sacristía.

DATOS DE INTERÉS :

DATOS DA PARROQUIA DE SAN VICENTE DE CERPONZONS CERPONZONS , San Vicente. Parroquia Matriz.

 Seu anexo : Berducido Municipio: Pontevedra. Provincia: Pontevedra. Teléfono: 986871556 y 986853569. Dirección Postal: 36152. San Vicente de CERPONZÓNS.

 Sacerdote: D. Manuel Míguez Redondo 

D. Manuel Miguez

Vicario: Ilmo. Sr. D. Calixto Cobo Franco C/ Iglesia 2. Salcedo 36143 Pontevedra Teléfono: 986 84 18

CURAS NA PARROQUIA DENDE :

ANO 1923, procesión:l

DESDE O BLOG DE ANA TEMOS UNHA INTERESANTÍSIMA AMPLIACIÓN DA HISTORIA DA IGREXA :

http://serpenties.blogspot.com/2013/10/la-iglesia-de-cerponzonssu-historia.html

ANO 1981 , CANDO NOS CONFIRMARON

ÉRAMOS A MAIORIA MAIORES DE EDADE

img_2344-1

Foi no ano 1981 cando se realizou a confirmación na parroquia , levabamos uns quince anos sen que o señor Arcebispo visitará Cerponzons. A maioría dos que recibimos a confirmación tiñamos máis de 14/16 anos que é a idade que a Igrexa recomenda para a Confirmación.

img_2345-1

Eu casábame antes e como á hora de pedir os papeis non tiña feita a confirmación o cura díxome que tiña que facela no momento que o señor Arcebispo viñese . Outros veciños por exemplo estaban a facer a mili e tamén acudiron á convocatoria , quen lembra facela nese ano?