5- DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA 


 • DOCUMENTACIÓN QUE VOU ENCONTRANDO RELACIONADA COA XENTE DA PARROQUIA

 • ANOS 1278-1301-1320-1347-1358-1383-1384- 1385-1400-1433-1434-1806-1912

 • 1278, maio, 1
 • Os cregos rectores da igrexa de San Vicenzo de Cerponzóns conceden a Didaco Petri de Vascoes de Meó e á súa muller, María Ramiri, o foro perpetuo da herdade dos Tallos, na Veiga de Vascoes de Susoo, e a cortiña de Coirado, e a herdade da Fonte, infra castellum de Cedofeita, para que a planten ó año seguinte; pagarán un tercio do pan e un tercio do viño.
 • Notario : Domingo Fernandes.
 • Transcripción de C. Sampedro dun orixinal en pergamiño.
 • Col. Sampedro, C. 81-1
 • ARCHIVO DE VALLADARES
 • Escritura de venta por Pedro Vidal de Tilve, hijo de Martin Vidal y de Marina de Eanes de Tilve, a Fernán Martínez de Tilve, de todas las tierras y derechos que le pertenecían en la heredad de Doña Loba, feligresía de Serponsoes, precio 181 libras pequeñas.
  Pontevedra 5 de Julio era 1358
 • Año 1320- Ante Alfonso López – Pergamino 

 • ARCHIVO DE VALLADARES
 • Escritura de venta hecha por María Pérez de Reixeleira, mujer de Fernán de Eañes das Domiñas, a Juan Pérez, dicho Santiáguez, y su mujer, Tereigía Aras, dos tercios de todas las heredades que tenía en las feligresías de Sta. María de Alba y de San Vicenzo de Serponsoes, por doscientas y setenta libras de dineros nuevos portugueses, a razón de cuarenta pares por tres libras.
  Julio 19, era 1358
 • Ante Juan de Córdoba 
 • Pontevedra -Pergamino.

 • ——————————————–
 • 1433, outubro, 19
 • O convento do mosteiro de San Francisco de Pontevedra afora a Afonso de Moldes, labrador, morador na freguesía de San Pedro de Campañó, e a Juan de Moldes, morador na mesma freguesía, a cada un unha metade da viña do Vó, co seu pazo e lagar, tódalas herdades e unha leira de devesa e bouza en Alba e San Vicenzo de Cerponzóns, durante as súas vidas, tres voces e 29 anos, coas condicións acostumadas. Pagarán por renda un tercio do viño mosto e un cuarto de pan.
  Col. Sampedro, C. 2-3. Minutario…., fols. 29vº-30
 • —————————————————
  1433, novembro, 8
 • María García da Devesa, moradora na freguesía de Santa María de Alba, vende a Juan da Iglesia, morador na freguesía de San Vicenzo de Cerponzóns, e á súa muller, Teresa Pérez, toda á súa parte e quiñón do casal de Liviass, na dita freguesía de Cerponzóns, pola contía de 300 marabedís de moeda vella.
  Col. Sampedro, C. 2-3. Minutario…., fol. 35 vº
 • ————————————————–
  1434, outubro, 28
 • Catalina Gómez, muller que foi de Francisco Durán, afora a Fernán Monteiro, morador na freguesía de San Vicenzo de Cerponzóns, e á súa muller, María Fernández, por dúas voces e 29 anos, unhas leiras de viñas nesa freguesía, polas que paga cada ano ó mosteiro de Lérez 80 marabedís de moeda vella. Pagarán por renda o tercio do viño mosto na dorna.
  Col. Sampedro, C. 2-3. Minutario…., fol. 53.
 • ANOS 1806/09


 • *Documentacion extraída da Biblioteca do Museo de Pontevedra
 • 26 de Mayo de 1912

 • EL PROGRESO 
 • Ángel Recarey, de 11 años, domiciliado en San Vicente de Cerponzones, fue curado en la Casa de Socorro por el médico de guardia, de un corte profundo que en la mano izquierda se dio casualmente estando cortando yerba en el campo, el cual interesó el hueso de los dedos índice y medio.